Menu

Зображення земної поверхні в цифровому виді

Розвиток обчислювальної техніки й поява автоматичних креслярських приладів (графопобудовників) привело до створення автоматизованих систем для вирішення різних інженерних завдань, пов'язаних із проектуванням і будівництвом споруд. Частина цих завдань вирішується з використанням топографічних планів і карт. У зв'язку із цим з'явилася необхідність подання й зберігання інформації про топографію місцевості в цифровому видгляді, зручному для застосування комп'ютерів.

У пам'яті комп'ютера цифрові дані про місцевості щонайкраще можуть бути представлені у вигляді координат X, У, Н деякої безлічі точок земної поверхні. Така безліч точок з їхніми координатами утворить цифрову модель місцевості (ЦММ).

По своєму змісту ЦММ розділяється на цифрову модель ситуації (контурів місцевості) і цифрову модель рельєфу (ЦМР).

Всі елементи ситуації задаються координатами X й У точок, що визначають положення предметів і контурів місцевості. Цифрова модель рельєфу характеризує топографічну поверхню місцевості. Вона визначається деякою безліччю точок з координатами X, У, Н, обраних на земній поверхні так, щоб у достатній мері відобразити характер рельєфу.

Через різноманіття форм рельєфу докладно описати його в цифровому виді досить складно. Тому залежно від розв'язуваного завдання й характеру рельєфу застосовують різні способи складання цифрових моделей. Наприклад, ЦМР може мати вигляд таблиці значень координат X, У, Н в вершинах деякої

[image]

Рис. 4.5. Схема розташування точок цифрової моделі в характерних місцях рельєфу й на горизонталях

 

сітки квадратів або правильних трикутників, рівномірно розташованих на всій площі ділянки місцевості. Відстань між вершинами вибирається залежно від форми рельєфу й розв'язуваного завдання. Модель може бути задана також у вигляді таблиці координат точок, розташованих у характерних місцях (перегинах) рельєфу (вододілах, тальвегах й ін.) або на горизонталях (рис. 4.5). Користуючись значеннями координат точок цифрової моделі рельєфу для більше докладного його опису на комп'ютері по спеціальній програмі, визначають висоту будь-якої точки ділянки місцевості.

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4891 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8080 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4927 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Измерение деформаций

Деформации измеряются тензометрами, тензорезисто- рами, компараторами (деформации сжатия и растяжения) и сдвигомерами (деформации сдвига). Механические тензометры — это приборы, в которых использован принцип неравноплечего рычага для увеличения небольших деформаций верхнего слоя...

19-03-2013 Просмотров:18036 Обследование и испытание сооружений

Статическое напряженно-деформированное с…

Моноопора, эксплуатируемая в проеме плавоснования, в отличие от эксплуатируемой вне плавоснования, может принимать множество существенно отличающихся друг от друга равновесных форм. Возможность возникновения той или иной равновесной формы моноопоры зависит...

12-01-2011 Просмотров:1662 Морские буровые моноопорные основания

Определение истинной мощности слоя при н…

Как правило, в поле может быть измерена видимая ширина выхода наклонного слоя по склону, ширина выхода слоя в горизонтальном срезе, проекция видимой ширины выхода слоя по склону на горизонтальную поверхность...

01-10-2010 Просмотров:31668 Геологическое картирование, структурная геология