Menu

Зміна дебіту свердловини в часі

Зміну дебіту свердловини в часі в міру зношування насоса подано А.Н. Адоніним у вигляді рівняння параболи:

[image], (1.59)

де q – поточний дебіт нафти свердловини у будь-який момент часу між двома ремонтами; qo – початковий дебіт нафти після ремонту; t – час, який пройшов з моменту вводу свердловини в роботу з поточного ромонту; To – теоретична тривалість роботи насоса до припинення його подавання (час від пуску насоса в роботу після поточного ремонту до його повного зносу); m – показник степені параболи, який характеризує форму кривої зміни дебіту.

Криві зміни дебіту в часі за різних значин показника m ілюструє рис. 1.5. Ці криві підтверджуються фактичними даними (рис. 1.6, 1.7).

 

[image]

Рис. 1.5 – Графічне зображення зміни дебіту насосної свердловини: 1 – m = 1; 2 – m = 2; 3 - m = 3.

[image]

Рис. 1.6 – Графік зміни дебіту рідини свердловини № 6 Леляківського родовища.

 

[image]

Рис. 1.7 – Графік зміни дебіту рідини свердловини № 222 Долинського родовища

 

[image]

Рис. 1.8 – Геометрична інтерпретація умов роботи свердловини в часі. Накопичений видобуток нафти: Q1 – під час роботи реального насоса; Q2 – під час роботи ідеального насоса

 

 

З достатньою для практичної мети точністю це рівняння параболи можна замінити рівнянням експоненти:

[image], (1.60)

де а – параметр, який характеризує темп зміни дебіту свердловини після поточного ремонту.

Визначення параметру а можна здійснити за фактичними вимірами дебіту свердловини методом найменших квадратів. Для цього дане рівняння подано у вигляді рівняння прямої лінії, прологарифмувавши його:

[image]. (1.61)

За даними n вимірів дебіту свердловини qo, q1, q2, …, qn у моменти часу to, t1, t2, …, tn рівняння прямої підбераємо так, щоб сума квадратів відхилень була мінімальною, тобто

[image]. (1.62)

Продиференціювавши цей вираз по а, маємо

[image], (1.63)

або

[image], (1.64)

звідки знаходимо

[image]. (1.65)

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:2430 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:4959 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:2387 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Наши рекомендации

Еще материалы

Причини та класифiкацiя ремонтiв свердло…

Причини і види зношування свердловин та експлуатаційного устаткування Свердловина, як i будь-яка iнша споруда, потребує догляду та ремонту, оскiльки й устаткування, яке знаходиться в нiй та на поверхнi, i стовбур, i...

19-09-2011 Просмотров:3179 Підземний ремонт свердловин

Загальна систематика гірських порід

Загальна систематика гірських порід Залежно від геологічних процесів, в результаті яких утворилися гірські породи, їх розділяють на три генетичні групи: магматичні або вивержені; осадові; метаморфічні. Магматичні гірські породи утворились внаслідок застигання розплавленої речовини (магми) як...

25-09-2011 Просмотров:5444 Механіка гірських порід

Методические вопросы

Методические вопросы   Имплантация гелия и водорода в различные образцы горных материалов осуществлялась на основе термической активации, хотя гелий и водород могут проникать в кристаллические структуры и при температурах существенно меньших нормальной...

15-11-2010 Просмотров:3218 Сейсмический процесс