Menu

Завдання й організація спостережень

Основною метою спостережень є визначення величин деформації для позначки стійкості споруди й прийняття своєчасних профілактичних мір, що забезпечують його нормальну роботу.

Крім того, за результатами спостережень перевіряється правильність проектних розрахунків і виявляються закономірності, що дозволяють прогнозувати процес деформації.

Спостереження за деформаціями споруд являють собою комплекс вимірювальних й описових заходів щодо виявлення величин деформацій і причин їхнього виникнення.

Для складних і відповідальних споруд спостереження починають одночасно із проектуванням. На площадці майбутнього будівництва вивчають вплив природних факторів й у цей же період створюють систему опорних знаків для того, щоб заздалегідь визначити ступінь їхньої стійкості.

Спостереження безпосередньо за спорудою починають із моменту початку його зведення й продовжують протягом усього будівельного періоду. Для більшості великих споруд спостереження проводяться й у період їхньої експлуатації. Залежно від характеру споруди, природних умов і т.д. спостереження можуть бути закінчені при припиненні деформацій, а можуть тривати й весь період експлуатації.

На кожному етапі зведення або експлуатації споруди спостереження за його деформаціями роблять через певні проміжки часу. Такі спостереження, проведені за календарним планом, називаються систематичними.

У випадку появи фактора, що приводить до різкого змінення звичайного ходу деформації (зміна навантаження на підставу, температури навколишнього середовища й самого споруди, рівня ґрунтових вод, землетрус й ін.), виконують термінові спостереження. Паралельно з виміром деформацій для виявлення причин їхнього виникнення організують спеціальні спостереження за зміною стану й температури ґрунтів і підземних вод, температурою тіла споруди, за зміною метеоумов і т.п. Ведеться облік зміни будівельного навантаження й навантаження від установленого встаткування.

Для виробництва спостережень становлять спеціальний проект, що у загальному випадку містить у собі:

технічне завдання на провадження робіт;

загальні відомості про споруди, природні умови й режим його роботи;

схему розміщення опорних і деформаційних знаків;

принципову схему спостережень; розрахунок необхідної точності вимірів;

методи й засоби вимірів;

рекомендації з методики обробки результатів вимірі й оцінці стану споруди;

календарний план (графік) спостережень; склад виконавців, обсяги робіт і кошторис.

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4410 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7572 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4519 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Лестничные клетки

Наиболее характерными недостатками при эксплуатации лестничных площадок являются: низкая температура воздуха, плохая вентиляция, отсыревание поверхностей стен лестничных клеток в местах примыкания санузлов и кухонь, недостаточная освещенность, повреждение и загрязнение отделки...

01-04-2010 Просмотров:17330 Эксплуатация жилых зданий

Вплив середовища на деформування гірськи…

ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА НА ДЕФОРМУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, ЩО СКЛАДАЮТЬ СТІНКИ СВЕРДЛОВИНИ   Гірські породи в умовах природного залягання, а також при розкритті їх свердловиною взаємодіють головним чином з рідким середовищем. Механізм дії рідкого середовища...

25-09-2011 Просмотров:4311 Механіка гірських порід

Побудова базисних осьових систем і розби…

Базисними осьовими системами називають планову розбивочну основу на вихідному обрії. Вихідним обрієм прийнято називати горизонт монтажної майданчика по завершенні будівництва підземної частини будинку. Базисні фігури осьової системи будуються на вихідному обрії...

30-05-2011 Просмотров:4070 Інженерна геодезія