Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Завдання й організація спостережень

Основною метою спостережень є визначення величин деформації для позначки стійкості споруди й прийняття своєчасних профілактичних мір, що забезпечують його нормальну роботу.

Крім того, за результатами спостережень перевіряється правильність проектних розрахунків і виявляються закономірності, що дозволяють прогнозувати процес деформації.

Спостереження за деформаціями споруд являють собою комплекс вимірювальних й описових заходів щодо виявлення величин деформацій і причин їхнього виникнення.

Для складних і відповідальних споруд спостереження починають одночасно із проектуванням. На площадці майбутнього будівництва вивчають вплив природних факторів й у цей же період створюють систему опорних знаків для того, щоб заздалегідь визначити ступінь їхньої стійкості.

Спостереження безпосередньо за спорудою починають із моменту початку його зведення й продовжують протягом усього будівельного періоду. Для більшості великих споруд спостереження проводяться й у період їхньої експлуатації. Залежно від характеру споруди, природних умов і т.д. спостереження можуть бути закінчені при припиненні деформацій, а можуть тривати й весь період експлуатації.

На кожному етапі зведення або експлуатації споруди спостереження за його деформаціями роблять через певні проміжки часу. Такі спостереження, проведені за календарним планом, називаються систематичними.

У випадку появи фактора, що приводить до різкого змінення звичайного ходу деформації (зміна навантаження на підставу, температури навколишнього середовища й самого споруди, рівня ґрунтових вод, землетрус й ін.), виконують термінові спостереження. Паралельно з виміром деформацій для виявлення причин їхнього виникнення організують спеціальні спостереження за зміною стану й температури ґрунтів і підземних вод, температурою тіла споруди, за зміною метеоумов і т.п. Ведеться облік зміни будівельного навантаження й навантаження від установленого встаткування.

Для виробництва спостережень становлять спеціальний проект, що у загальному випадку містить у собі:

технічне завдання на провадження робіт;

загальні відомості про споруди, природні умови й режим його роботи;

схему розміщення опорних і деформаційних знаків;

принципову схему спостережень; розрахунок необхідної точності вимірів;

методи й засоби вимірів;

рекомендації з методики обробки результатів вимірі й оцінці стану споруди;

календарний план (графік) спостережень; склад виконавців, обсяги робіт і кошторис.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15856 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14915 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10316 Грунты и основания гидротехнических сооружений