Menu

Засоби малої механiзацiї ремонтних робiт

Засоби малої механiзацiї ремонтних робiт

 

Використання засобів малої механізації сприяє також істотному зменшенню втомлюваності працівників під час ремонту свердловин і полегшує їх працю. Це різні пристрої для переміщення труб, проти розбризкування рідини, автозатягувач робочої труби в шурф та ін.

Засоби малої механiзацiї включають:

 1. iндикатор ваги;

 2. вiзок для виведення труб на помiст;

 3. автозатягувач ведучої труби в шурф (рис. 3.80);

 4. гiдророзкрiплювач труб і пневморозкріплювач (рис. 3.81);

 5. пристрiй для перемiщення труб;

 6. пiдставку для труб;

 7. штроп для монтажу i демонтажу АПР–2;

 8. штроп канатний допомiжний;

 9. гачок допомiжний;

 10. фланець-лійка для спрямування труб під час опускання їх у свердловину;

 11. скеровуючу лійку для опускання насосних штанг;

 12. вилку для захоплення вкладишiв ротора;

 13. пiдкладну вилку – вкладиш у ротор (рис. 3.82);

 14. безпечну шпильову котушку (рис. 3.83);

 15. підвісний блок для якірного каната (рис. 3.84);

 16. запобіжний ролик для якірного каната (рис. 3.85);

 17. пристрiй для крiплення нерухомого кiнця талевого каната (рис. 3.86);

 18. пристрiй для регулювання висоти пiдвiшування машинних ключiв;

 19. обмежувач пiдняття талевого блока;

 20. пристосування для правильного навивання каната на барабан (рис. 3.87);

 21. пристрiй для швидкозбiрного з’єднання бурового рукава iз стояком;

 22. пристрій для відгвинчування і загвинчування тришарошкових доліт (рис. 3.88);

 23. машинка для стягування втулково-роликових ланцюгів (рис. 3.89);

 24. ключ для загинання шпильок (рис. 3.90);

 25. пристосування проти розбризкування глинистого розчину з автоматичним затвором (рис. 3.91).

Окрiм цих штатних засобiв можуть використовуватися технiчнi засоби, що запропонованi рацiоналiзаторами i винахiдниками, якi в значнiй мiрi полегшують працю та покращують якiсть ремонтiв. Це зокрема: розбiрний робочий майданчик для роботи самохiдного агрегату; пересувний приймальний помiст i т.д.

[image]

Рис. 3.80 – Автозатягувач робочої труби в шурф: 1 – напрямна обойма; 2 – вушко; 3,

6 – петля; 4 – зкидувач; 5 – болт; 7 – регулювальна стяжка

[image]

Рис. 3.81 – Пневматичний розкріплювач ПРС–1: 1 – нога вежі; 2 – хомути; 3 – стійка;

4, 10 – кронштейни нижній і верхній; 5 – ролик; 6 – канат; 7 – противантаж;

8 – шток; 9 – пневматичний циліндр

[image]

Рис. 3.83 – Безпечна шпильова котушка

[image]

Рис. 3.84 – Підвісний блок для якірного каната: 1 – серга; 2 – ролик; 3 – палець

[image]

Рис. 3.85 – Запобіжний ролик для якірного каната: 1 – хомут; 2 – вісь–болт; 3 – ролик

[image]

Рис. 3.86 – Пристрій для кріплення нерухомого кінця талевого каната: 1 – корпус;

2 – покришка; 3 – вкладки; 4 – шпильки; 5 – нижня плита

[image]

Рис. 3.87 – Пристосування для правильного навивання каната на барабан лебідки

[image]

Рис. 3.88 – Пристрій для відгвинчування і загвинчування тришарошкових доліт: 1 - планка; 2 – кільце; 3 – патрубок; 4 – сталева плита; 5 – вушко

[image]

Рис. 3.89 – Машинка для стягування втулково-роликових ланцюгів: 1 – важіль; 2 - гайка; 3 – гвинт; 4 – руків’я

[image]

Рис. 3.90 – Ключ для загинання шпильок: 1 – руків’я; 2 – стрижень; 3 – головка ключа; 4 – обмежувач

[image]

Рис. 3.91 – Пристосування проти розбризкування глинистого розчину з автоматичним затвором: 1 – верхня гумова манжета; 2 – затвори; 3 – ручка; 4 – патрубок для стікання; 5 – нижня гумова манжета; 6 – скоби для підвішування

 

Контрольні питання

1. Дайте класифікацію комплексу ремонтного обладнання та інструменту.

2. Як повинен бути облаштований робочий майданчик біля свердловин ? Як розміщають на ньому обладнання ?

3. Назвіть і дайте коротку характеристику підіймальних механізмів.

4. Охарактеризуйте талеву систему.

5. Розкажіть про безпечну експлуатацію талевого каната.

6. Із яких сил складається максимальне вертикальне навантаження на вежу під час ремонту свердловини ?

7. Що означає оснастка талевої системи 3х4 ? Як її розраховують ?

8. Охарактеризуйте превентор.

9. Дайте технологічну характеристику насосних устатковань, які застосовуються для ремонту свердловин.

10. Дайте технологічну характеристику насосно-компресорних труб.

11. Розрахуйте допустиму глибину опускання технологічних насосно-компресорних труб.

12. Які застосовуються агрегати для механізації ремонтних і промислових робіт ?

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:5250 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8408 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5194 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Конседиментационные складки

К конседиментационным складкам относятся складки погружений и складки поперечного изгиба, возникающие при неравномерных вертикальных движениях поверхности осадконакопления. И те и другие складки образуются одновременно с накоплением осадков. Их образование вызвано...

01-10-2010 Просмотров:8207 Геологическое картирование, структурная геология

Твердые растворы.

 В природе существует множество важных минералов, у которых широко развиты явления замещения. Если замещающие атомы точно соответствуют замещаемым по заряду и размеру, то химический состав минерала изменяется непрерывно во всем...

13-08-2010 Просмотров:6906 Генетическая минералогия

Синтез гибкой нити

Поставленная задача формулируется следующим образом: по заданному внешнему воздействию, расстоянию между опорами (пролету) и физическим характеристикам материала нити определить оптимальные физические и геометрические параметры ее так, чтобы нить обладала достаточной...

20-09-2011 Просмотров:4723 Вантовые покрытия