Menu

Загальні відомості з теорії помилок вимірів

Види помилок вимірів

Виміри в геодезії розглядаються із двох точок зору: кількісної, що виражає числове значення вимірюваної величини, і якісної, що характеризує її точність.

Із практики відомо, що навіть при самій ретельній й акуратній роботі багаторазові (повторні) виміри не дають однакових результатів. Це вказує на те, що одержувані результати не є точним значенням вимірюваної величини, а трохи відхиляються від нього. Значення відхилення характеризує точність вимірів. Якщо позначити значення вимірюваної величини X, а результат виміру l, то істинна помилка виміру ∆ визначиться з виразу

∆ = l - Х. (5.1)

Будь-яка помилка результату виміру є наслідок дії багатьох факторів, кожний з яких породжує свою погрішність. Помилки, що виникають від окремих факторів, називають елементарними. Помилки результату виміру є алгебраїчною сумою елементарних помилок.

Вивченням основних властивостей і закономірностей дії помилок вимірів, розробкою методів одержання найбільш точного значення вимірюваної величини й характеристик її точності займається теорія помилок вимірів. Методи вирішення завдань, що викладаються у ній, дозволяють розрахувати необхідну точність майбутніх вимірів і на підставі цього розрахунку вибрати відповідні прилади й технологію вимірів, а після виконання вимірів одержати найкращі їхні результати й оцінити їхня точність. Математичною основою теорії помилок вимірів є теорія ймовірностей і математична статистика.

Помилки вимірів розділяють за двома ознаками: характеру їхньої дії й джерелу походження.

П о х а р а к т е р у д і ї помилки бувають грубі, систематичні й випадкові.

Грубими називають помилки, що переверщують за абсолютною величиною деяку, установлену для даних умов вимірів, межу. Вони відбуваються в більшості випадків у результаті промахів і прорахунків виконавця. Такі помилки виявляють повторними вимірами, а результати, що містять їх, бракують і заміняють новими. Помилки, які за знаком або величиною одноманітно повторюються в багаторазових вимірах (наприклад у довжині лінії через неточне знання довжини мірного приладу, через неточність укладення мірного приладу в створі цієї лінії й т.п.), називають систематичними. Вплив систематичних помилок прагнуть виключити з результатів вимірів або послабити ретельною перевіркою вимірювальних приладів, застосуванням відповідної методики вимірів, а також введенням виправлень у результати вимірів.

Випадкові помилки - це помилки, розмір і вплив яких на кожен окремий результат виміру залишається невідомим. Величину й знак випадкової помилки заздалегідь установити не можна. Однак теоретичні дослідження й багаторічний досвід вимірів показують, що випадкові помилки підлегають певним імовірнісним закономірностям, вивчення яких дає можливість одержати найбільш надійний результат й оцінити його точність.

П о д ж е р е л у п о х о д ж е н н я розрізняють помилки приладів, зовнішні й особисті.

Помилки приладів обумовлені їхньою недосконалістю, наприклад, помилка в куті, обмірюваному теодолітом, вісь обертання якого неточно наведена у вертикальне положення.

Зовнішні помилки відбуваються через вплив зовнішнього середовища, у якому протікають виміри, наприклад, помилка у відліку по нівелірній рейці через зміну температури повітря на шляху світлового променя (рефракція) або нагрівання нівеліра сонячними променями.

Особисті помилки пов'язані з особливостями спостерігача, наприклад, різні спостерігачі по-різному наводять зорову трубу на візирну ціль.

Так як грубі помилки повинні бути виключені з результатів вимірів, а систематичні виключені або ослаблені до мінімально припустимої межі, то проектування вимірів з необхідною точністю, оцінку результатів виконаних вимірів роблять, ґрунтуючись на властивостях випадкових помилок.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:2581 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:5189 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:2462 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Понятие об уравнивании геодезической сет…

При создании геодезической сети всегда измеряют избыточное, то есть большее, чем это необходимо, количество элементов сети (расстояний, углов, превышений). При этом вследствие погрешностей результаты измерений оказываются не согласованными между собой...

13-08-2010 Просмотров:6034 Инженерная геодезия. Часть 1.

Погрешности приближенных вычислений.

Практически ни одно измерение не может быть произведено абсолютно точно; результаты геодезических измерений всегда будут содержать погрешности, т. е. являться приближенными значениями, которые используются как аргументы при вычислениях по соответствующим...

12-08-2010 Просмотров:11774 Постоянное планово-высотное съемочное обоснование

Мета оперативного планування

Методика оперативного планування поточних ремонтів механізованих свердловин Мета оперативного планування Поточний ремонт свердловин призначений забезпечити підтримування свердловинного обладнання у роботопридатному стані і заданого режиму роботи свердловини, тобто забезпечити заданий рівень видобутку нафти...

19-09-2011 Просмотров:3313 Підземний ремонт свердловин