Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

ВСТУП1

У кожному суспільстві основна увага надається підвищенню ефективності виробництва як джерелу росту добробуту, прибутку. Підвищення ефективності нафтогазовидобування можна досягнути впровадженням наукових здобутків, нових технологій і техніки, високої культури виробництва та експлуатації технічних засобів.

В Україні на сьогодні розробляється 86 нафтових і 76 газових та газоконденсатних родовищ; обсяги видобутку власної нафти складають лише 13,5 % і газу 20 % від потреби. Поточний коефіцієнт вилучення запасів нафти становить 24 % і газу 74 %; очікуваний кінцевий – нафти 36 %. В експлуатації знаходиться понад 2300 нафтових, 1742 газових і 300 нагнітальних свердловин.

Свердловини за всією вартістю складають біля 60% загальної вартості основних виробничих фондів, на яких базується виробництво. Відомо два головних шляхи кращого використання основних фондів: інтенсивний та екстенсивний, тобто повніше їх використання за потужністю на одиницю робочого часу і залучення усіх фондів у виробництво та ліквідацію різних витрат робочого часу (простоювань свердловин). Недостатнє використання основних фондів змушує вкладати кошти на освоєння нових виробничих фондів. Підвищення інтенсивності роботи можливо тільки на технічно справному обладнанні. Забезпечення і підтримування обладнання у роботопридатному стані – справа ремонтної служби.

Необхідність організації спеціального обслуговування і ремонту свердловин пов’язана із зношуванням експлуатаційного обладнання, а також із не обхідністю збільшення продуктивності свердловин, підвищення нафтогазовилучення з покладів, здійснення заходів з охорони надр та довкілля.

Робота зі свердловинами передбачає догляд за експлуатаційним обладнанням у період від ремонту до ремонту (міжремонтне обслуговування) та здійснення планових ремонтів свердловин.

Під час систематичного огляду експлуатаційного обладнання виявляють порушення встановлених (заданих) параметрів технологічного режиму роботи, витікання рідин і газу, змащують робочі частини, в міру необхідності замінюють сальники, усувають виявлені несправності, які можна негайно виправити тощо. Огляд експлуатаційного обладнання пов’язується з обов’язковим підтримуванням чистоти на присвердловинних майданчиках і т.д. Мета догляду – підтримування обладнання у роботопридатному стані, зменшення зношуванння експлуатаційного обладнання, збільшення міжремонтних періодів і термінів служби свердловин, запобігання занечищенню довкілля та виконання вимог з охорони надр. Догляд за свердловинами здійснюють робітники основного виробництва – оператори з видобування нафти і газу, які дотримуються певного маршруту переміщення та у відповідності з графіком виконують щоденні операції.

Ремонти свердловин полягають у ремонті наземного і підземного обладнання свердловин. До ремонту підземного обладнання належить виконання поточних і капітальних ремонтів свердловин.

Поточний підземний ремонт свердловин – це комплекс робіт з підтримування підземного експлуатаційного, внутрішньосвердловинного обладнання в роботопридатному стані. Поточний ремонт охоплює типові технологічні операції: підготовчі, спуско-підіймальні, очищення від пробок та відкладів, промивання свердловини, заміну обладнання, завершальні.

Капітальний ремонт свердловин пов’язаний з роботами з відновлення роботопридатного стану системи свердловина – пласт, а також з виконанням заходів з охорони надр та довкілля. Капітальний ремонт охоплює типові технологічні операції і процеси: підготовчі, спуско-підіймальні, ловильні, ізоляційні тощо, а також завершальні.

Роль ремонтних робіт, пов’язаних з регулюванням та інтенсифікацією розробки покладів, підвищенням кінцевого нафтогазовилучення, оптимізацією роботи та поновленням фонду свердловин, підвищенням продуктивності свердловин та збільшенням дебіту, ізоляцією припливу води і перерозподілом закачуваної води в малопроникні колектори неоднорідних пористих і тріщинуватих пластів, ліквідацією різного виду ускладнень і аварій зі свердловинним обладнанням, проведенням заходів з охорони надр і довкілля, особливо підвищується у зв’язку з тим, що переважна більшість фонду свердловин в Україні знаходиться на ще й досі високопродуктивних старих родовищах.

Вивчення основних закономірностей виробничого процесу ремонту свердловин, його технологічних процесів і операцій, а також технологічного і технічного забезпечення складає предмет даної наукової і навчальної дисципліни.

Об’єктом вивчення даної дисципліни є виробничий процес ремонту свердловин, під яким взагалі розуміють процес виготовлення продукції чи виконання об’єму робіт. У виробничому процесі виділяють технологічну його сторону, яка пов’язана із видозміненням процесу праці (системи свердловина – пласт) за допомогою знарядь праці (машин, механізмів, обладнання, інструменту), що і є об’єктом вивчення.

Мета дисципліни "Ремонт свердловин" – дати основи технології підземного (поточного і капітального) ремонту нафтових і газових свердловин, планування й організації ремонту, вивчити технічне забезпечення, технологічні матеріали, а також перспективи та основні напрямки розвитку процесів ремонту.

Викладання навчального матеріалу виконано за таким принципом: розгляд причин і фізичної суті явищ, що зумовлюють необхідність здійснення ремонтних робіт, а відтак фізичної і технологічної суті процесів ремонту, їх аналітичний опис і аналіз, висвітлення технічного забезпечення і технологічних матеріалів, окремо подано організацію, планування, перспективи і напрямки вдосконалення існуючих та розробки нових технологій і технічних засобів ремонту свердловин.

Вивчення курсу вимагає знання ряду понять, положень, законів і закономірностей теоретичних і практичних наук: фізики, хімії, опору матеріалів, деталей машин, гідравліки і, особливо, технології видобування нафти і газу.

Ремонт свердловин – галузь прикладної технологічної науки, яка вивчає як теоретичні, так і практичні проблеми та розвиває основи технології видобування нафти і газу. Для спеціаліста-технолога з видобування нафти і газу є важливим вміння розв’язувати експлуатаційні задачі щодо виконання робіт по організації та проведенню підземного ремонту свердловин і боротьби з ускладненнями під час експлуатації видобувних, нагнітальних та інших свердловин.

Даний підручник є першим підручником з ремонту свердловин для студентів вищих навчальних закладів. Автор із вдячністю прийме поради і побажання щодо структури і змісту, які сприятимуть підвищенню рівня і покращенню методики викладання дисципліни.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:14055 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14346 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:9838 Грунты и основания гидротехнических сооружений