Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Вступ

Геодезія - одна з найдавніших наук. Слово «геодезія» утворено із двох слів - «земля» й «розділяю», а сама наука виникла як результат практичної діяльності людини по встановленню меж земельних ділянок, будівництву зрошувальних каналів, осушенню земель.

Сучасна геодезія -- багатогранна наука, що вирішує складні наукові й практичні завдання. Це наука про визначення форми й розмірів Землі, про виміри на земній поверхні для відображення її на планах і картах. Завдання геодезії вирішуються на основі вимірів, виконуваних геодезичними інструментами й приладами. У геодезії використовують положення математики, фізики, астрономії, картографії, географії та інших наукових дисциплін.

Геодезія підрозділяється на вищу, космічну геодезію, топографію, фотограмметрію й інженерну (прикладну) геодезію, кожний із цих розділів має свій предмет вивчення, свої завдання й методи їхнього рішення, тобто є самостійною науково-технічною дисципліною.

Вища геодезія вивчає фігуру й розміри Землі, методи визначення координат точок на поверхні для території всієї країни.

Космічна геодезія вирішує геодезичні завдання за допомогою штучних супутників Землі.

Топографія розглядає способи вивчення земної поверхні й зображення її на картах і планах.

Фотограмметрія вирішує завдання вимірів по аерофото- і космічних зйомках для різних цілей, у тому числі: для одержання карт і планів, обмірювань будинків і споруд і т.п.

Інженерна геодезія вивчає методи геодезичного забезпечення при розробці проектів, будівництві й експлуатації різноманітних споруд, а також при вивченні, освоєнні й охороні природних ресурсів.

Незважаючи на різноманіття інженерних споруд, при їхньому проектуванні й зведенні вирішуються наступні загальні завдання: одержання геодезичних даних при розробці проектів будівництва споруд (інженерно-геодезичні дослідження); розподіл на місцевості основних осей і границь споруд відповідно до проекту будівництва (розбивочні роботи); забезпечення в процесі будівництва геометричних форм і розмірів елементів споруд відповідно до їх проектів, геометричних умов установки й налагодження технологічного устаткування; визначення відхилень геометричної форми й розмірів зведеної споруди від проектних (виконавчі зйомки); вивчення деформацій (зсувів) земної поверхні під спорудою, самої споруди або її частин під впливом природних факторів й у результаті дій людини.

Для рішення кожної із зазначених завдань стосовно до різних видів споруд існують свої методи, засоби й вимоги до точності їхнього виконання. Наприклад, при інженерно-геодезичних дослідженнях в основному роблять виміри для складання карт і планів, на яких зображують те, що є на місцевості, а при будівництві будинку, навпаки, визначають на місцевості те місце, де будинок повинен розташовуватися по проекті. Конструкції будинку встановлюють на передбачені проектом місця з погрішністю 5..10 мм, деталі заводського конвеєра - 1...2мм, а устаткування фізичних лабораторій (прискорювачів ядерних часток) - 0,2...0,5 мм.

Інженерна геодезія тісно пов'язана з іншими геодезичними дисциплінами й використовує методи вимірів і прилади, призначені для загальногеодезичних цілей. У той же час для геодезичного забезпечення будівельно-монтажних робіт, спостережень за деформаціями споруд й інших подібних робіт застосовують свої прийоми й методи вимірів, використовують спеціальну вимірювальну техніку, лазерні прилади й автоматизовані системи. Інженерно-геодезичні виміри виконують безпосередньо на місцевості в різних фізико-географічних умовах, тому необхідно піклуватися про охорону навколишньої природи: не допускати ушкоджень лісів, сільськогосподарських угідь, не забруднювати водойм.

Вирішення сучасних завдань геодезії пов'язане із забезпеченням і поліпшенням якості будівництва будинків і споруд, промислових і житлових комплексів, доріг, ліній електропередачі й зв'язку, магістральних трубопроводів, енергетичних об'єктів, об'єктів агропромислового комплексу й ін. Для цього потрібне велика кількість кваліфікованих працівників, здатних забезпечити будівництво важливих народногосподарських об'єктів. Для підготовки таких кадрів і призначений даний підручник.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15826 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14902 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10304 Грунты и основания гидротехнических сооружений