Menu

Визначення оптимальної кількості ремонтних бригад

Визначення оптимальної кількості ремонтних бригад

Може статися, що навіть за умови підвищення продуктивності праці наявні бригади не в змозі виконати необхідний об’єм ремонтних робіт, або на підприємстві виявляються зайві бригади, для яких не вистачає об’єму ремонтних робіт. У таких випадках необхідно визначати оптимальну кількість ремонтних бригад на наступний рік. Це можна здійснити за трьома методиками.

      1. Методика на основі аналізу балансу використання календарного фонду часу ремонтних бригад

Оптимальну кількість ремонтних бригад з урахуванням кращої організації робіт, підвищення продуктивності праці і покращення якості ремонтів можна визначити за формулою:

[image] (1.33)

де Р – планова кількість ремонтів; Роргкількість ремонтів, які можна забезпечити за рахунок скорочення організаційних непродуктивних простоїв; Рпркількість ремонтів, які можна забезпечити за рахунок підвищення продуктивності праці; Рповкількість повторних ремонтів, Nр – середня кількість ремонтів, що припадають на одну бригаду, при взятому середньому коефіцієнті змінності роботи бригад.

Планова кількість ремонтів

Р Рпл Роч, (1.34)

де Рпл – кількість планових ремонтів по всьому експлуатаційному фонду (див. визначення вище); Роч – кількість ремонтів, які необхідні для виведення свердловин із простою (із очікування здійснення ремонту).

Кількість ремонтів Роч, які необхідні для ліквідації фонду, що простоює визначається за коефіцієнтом частоти ремонтів кч за формулою:

Роч Фпркч, (1.35)

де Фпр – середньорічний фонд свердловин, що простоює в очікуванні поточного ремонту за минулий рік.

Кількість ремонтів Рорг, яку можна забезпечити за рахунок скорочення організаційних простоїв, визначають за формулою:

[image], (1.36)

де åtн – сума непродуктивного часу, який скорочується, за видами робіт; t – тривалість одного ремонту.

Кількість ремонтів Рпр, які можна забезпечити за рахунок збільшення продуктивного часу бригад, визначається за формулою:

[image], (1.37)

де åtпр – сума часу скорочених простоїв за видами робіт.

Аналіз показує, що із загальної кількості виконаних ремонтів до 4% ремонтів виконуються не якісно і здійснюються повторно. Змагання за якість ремонтів забезпечує відсутність повторних ремонтів Рпов, а за рахунок цього збільшується кількість якісних ремонтів.

Отже, оптимальна кількість ремонтних бригад визначається на основі аналізу балансу використання календарного фонду часу ремонтних бригад.

Дальше методика дає змогу визначити:

1) кількість бригад, яка забезпечить повну ліквідацію простоїв свердловин в очікуванні ремонту;

2) економічно доцільну кількість ремонтних бригад.

Щоденний вихід свердловин із експлуатації підлягає закономірностям розподілу випадкових величин. Якщо за добу в середньому вибуває із експлуатації Nсв свердловин, фактична кількість ремонтних бригад становить Nбр, причому Nбр< Nсв, і фактична тривалість одного ремонту є більшою доби, то, зрозуміло, що в такій ситуації неминучими є простої свердловин в очікуванні ремонту і з цієї причини недобори нафти (газу). Із аналізу балансу часу простоїв свердловин і часу роботи ремонтних бригад визначають кількість бригад, які забезпечують повну ліквідацію простоїв свердловин.

Але організація додаткової кількості бригад вимагає додаткових капітальних коштів на придбання піднімачів та іншого ремонтного обладнання і збільшення експлуатаційних витрат (зарплата, амортизація, електроенергія, деемульсація, перекачування нафти). Зіставляючи витрати з приростом видобутку нафти, можна встановити економічно доцільну кількість ремонтних бригад, причому в якості критерію оптимізації вибирають коефіцієнт експлуатації свердловин, тобто забезпечують досягнення найбільшої його величини.

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4292 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7494 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4454 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Розбивка й вивірка підкранових колій

Мостові крани є основними засобами механізації підйомно-транспортних операцій на різних промислових підприємствах. З їхньою допомогою піднімають, транспортують і встановлюють важкі машини й деталі. Мостовий кран складається з металічного моста на ходових...

30-05-2011 Просмотров:7375 Інженерна геодезія

Инженерная подготовка производства при р…

Задачи и содержание подготовки производства Особенности производства строительно-монтажных работ в условиях реконструкции действующего предприятия требуют особого подхода к инженерной подготовке производства, максимального учета всех факторов, существенно...

29-07-2009 Просмотров:18961 Реконструкция промышленных предприятий.

Ферменные моноопорные основания

Ферменные моноопорные буровые основания могут быть свайными и безсвайными. Последние более удобны при монтаже и транспортировке с одной точки бурения на другую. Буровые установки, смонтированные на базе ферменных моноопорных оснований...

12-01-2011 Просмотров:6098 Морские буровые моноопорные основания