Menu

Висотні опорні мережі

Як висотна основа для створення топографічних планів, виробництва розбивочних робіт і для спостережень за опадами інженерних споруд використовують систему знаків, абсолютні висоти яких визначають додатком нівелірних ходів II, III й IV класів (табл. 13.6). Висотні опорні мережі, як правило, опираються не менш чим на два реперів державного нівелювання більше високого класу. Однак бувають випадки, особливо при спостереженнях за деформаціями інженерних споруд, коли висотна опорна мережа є вільною й лише для прив'язки опирається на один репер державної мережі.

На територіях великих міст площею, що перевищує 500 км2, висотною основою служить нівелювання I класу. Найбільші вимоги до точності основних розбивочних робіт з висоти виникають при будівництві метрополітенів і великих самопливних каналізаційних колекторів.

 

Таблиця 13.6

Основні показники

Класи нівелювання

ІІ

ІІІ

ІV

Середня квадратична похибка нівелювання на 1км ходу, мм

2

5

10

Систематична похибка на 1км ходу, мм

0,4

-

-

Допустимі нев’язки та розходження сум перевищень прямого та оборотного ходів, мм

[image]

[image]

[image]

Продовження табл. 13 6

Основні показники

Класи нівелювання

ІІ

ІІІ

ІV

Максимальна довжина ходу, км:

 

замкнутого

40

25

10

між пунктами вищого класу

-

15

5

між вузловими точками

10

5

3

Відстань між робочими реперами на будмайданчику, км

0,5

0,5

0,5

Найбільша відстань від нівеліра до рейки, м

75

75

100

Найменша висота візирного променя, м

0,5

0,3

0,2

 

Всі роботи на будівельних майданчиках проводяться в єдиній системі висот, прийнятої в період досліджень для проектування споруд. У випадках особливо високої точності, необхідної для будівництва унікальних об'єктів або спостережень за опадами споруд, точність підвищується за рахунок особливої методики вимірів при істотному зменшенні довжин візирних променів, відстаней між реперами й вузловими пунктами.

Висотна опорна мережа на будівельному майданчику повинна забезпечувати виконання розбивочних робіт із середньої квадратичною помилкою 10 мм і можливість спостережень за величинами осаду споруд, які зводяться, із середньої квадратичною помилкою 5мм.

Проектування висотної опорної мережі складається з наступних етапів:

- розробка схеми розміщення марок на території будівництва;

- розрахунок точності визначення позначок реперів, що забезпечує необхідні допуски;

- детальне ознайомлення з територією будівництва для уточнення типів і місця розташування марок;

- складання кошторису вартості робіт.

Проект висотної основи повинен містити: схему мережі; креслення знаків, що закладають, і опис наявних; пояснювальну записку з розрахунком необхідної точності й вартості провадження робіт.

Залежно від розмірів території об'єкта й виду споруди нівелірні мережі звичайно розвивають у два або три етапи.

 

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4315 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7513 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4466 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Особливості освоєння морських свердловин

Особливості освоєння морських свердловин   Освоєння морських свердловин, порівняно з освоєнням на суші, має такі специфічні особливості. Платформа (стаціонарна або побудована при естакаді), на якій розташовані гирла видобувних свердловин, має обмежену площу. В...

19-09-2011 Просмотров:3582 Підземний ремонт свердловин

Геодезические работы при строительстве ж…

16.1 Геодезические работы при строительстве железных дорог Восстановление и закрепление трассы. Трасса железной дороги, вынесенная на местность и надежно закрепленная на ней типовыми знаками, является основой для разбивки всех сооружений...

13-08-2010 Просмотров:16104 Инженерная геодезия. Часть 2.

Спосіб прямокутних координат

Спосіб прямокутних координат застосовують в основному при наявності на площадці або в цеху промислового підприємства будівельної сітки, у системі координат якої задане положення всіх головних точок й осей проекту. Розбивку проектної...

30-05-2011 Просмотров:6109 Інженерна геодезія