Menu

Висотні геодезичні мережі

Державні висотні геодезичні мережі створюють для поширення по всій території країни єдиної системи висот. За початок висот у РФ і ряді інших країн прийнятий середній рівень Балтійського моря, визначення якого проводилося в період з 1825 р. до 1840 р. Цей рівень відзначений горизонтальною рисою на мідній металевій пластині, укріпленої в підвалині моста через обвідної канал у Кронштадті.

Між пунктами державних висотних геодезичних мереж високої точності (1-го класу) розміщають пункти висотних мереж нижчих класів (2, 3-го й т.д.). Якщо на малюнку, де розміщені пункти висотної мережі, з'єднати ці пункти лініями, вийдуть фігури, які називають ходами. Кілька пересічних ходів називають мережами. Як правило, мережі створюють із ходів, що прокладають між трьома або більше точками (рис. 10.2). У цілому точки (репери) висотних мереж, називаних нівелірними, досить рівномірно розподілені на території країни. У незабудованій території відстані між реперами коливаються в межах 5...7 км, у містах мережа реперів в 10 разів щільніше.

 

[image]

Рис. 10.2. Схема державної висотної мережі.

 

Для рішення обмеженого кола питань при дослідженнях, будівництві й експлуатації будинків і споруд створюють висотну мережу технічного класу.

Нівелірні мережі на будівельних майданчиках і при створенні зовнішніх розбивочних мереж створюють на базі планових мереж, тобто для частини планових мереж визначають висотні позначки.

Як правило, мережі утворять полігони з вузловими точками (загальними точками перетинання двох або більше ходів того самого класу). Кожен нівелірний хід опирається обома кінцями на реперів ходів більше високого класу або вузлові точки.

 

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:5010 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8202 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5018 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Схемы эксплуатации моноопоры

Моноопора в процессе сооружения с нее разведочной скважины может находиться в различных эксплуатационных состояниях. Их выбор зависит от типа используемого бурового плавоснования, глубины и гидрологических характеристик разведываемой акватории, геометрии сечения...

12-01-2011 Просмотров:4436 Морские буровые моноопорные основания

3.10. Осколки в зеркале

Вот и вырисовывались крупные осколки нашего зеркала КГХ. Но – посмотрите – сколько еще мелких! Они разбросаны всюду, некоторые чуть побольше, некоторые поменьше; в каких-то даже виднеется еще что-то, хотя...

03-03-2011 Просмотров:4096 Комплексные географические характеристики

Представления о решении задач нелинейной…

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8202 Грунты и основания гидротехнических сооружений