Menu

Висотні геодезичні мережі

Державні висотні геодезичні мережі створюють для поширення по всій території країни єдиної системи висот. За початок висот у РФ і ряді інших країн прийнятий середній рівень Балтійського моря, визначення якого проводилося в період з 1825 р. до 1840 р. Цей рівень відзначений горизонтальною рисою на мідній металевій пластині, укріпленої в підвалині моста через обвідної канал у Кронштадті.

Між пунктами державних висотних геодезичних мереж високої точності (1-го класу) розміщають пункти висотних мереж нижчих класів (2, 3-го й т.д.). Якщо на малюнку, де розміщені пункти висотної мережі, з'єднати ці пункти лініями, вийдуть фігури, які називають ходами. Кілька пересічних ходів називають мережами. Як правило, мережі створюють із ходів, що прокладають між трьома або більше точками (рис. 10.2). У цілому точки (репери) висотних мереж, називаних нівелірними, досить рівномірно розподілені на території країни. У незабудованій території відстані між реперами коливаються в межах 5...7 км, у містах мережа реперів в 10 разів щільніше.

 

[image]

Рис. 10.2. Схема державної висотної мережі.

 

Для рішення обмеженого кола питань при дослідженнях, будівництві й експлуатації будинків і споруд створюють висотну мережу технічного класу.

Нівелірні мережі на будівельних майданчиках і при створенні зовнішніх розбивочних мереж створюють на базі планових мереж, тобто для частини планових мереж визначають висотні позначки.

Як правило, мережі утворять полігони з вузловими точками (загальними точками перетинання двох або більше ходів того самого класу). Кожен нівелірний хід опирається обома кінцями на реперів ходів більше високого класу або вузлові точки.

 

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4406 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7571 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4515 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Изучение под микроскопом непрозрачных ми…

Минералы, поглощающие свет столь сильно, что оказываются непрозрачными даже в шлифах, изучаются под микроскопом в отраженном свете. Определенную информацию можно получить просто путем бокового освещения поверхности шлифа осветителем микроскопа или...

13-08-2010 Просмотров:10104 Генетическая минералогия

Расчет волновой нагрузки согласно инжене…

Точное механико-математическое представление процесса обтекания морскими волнами преград сложно. Достоверная теоретическая оценка роли каждого компонента волновой нагрузки (лобового сопротивления, инерционной и удара) на моноопору в отдельности и определение их равнодействующей...

12-01-2011 Просмотров:5787 Морские буровые моноопорные основания

4.6. КГХ-миф и географическая реальность

Первым делом надо определиться: миф – это реальность. «Миф говорит только о происшедшем реально, о том, что себя в полной мере проявило» [Элиаде, 2001, с. 34]. Мало того, исследования первобытных...

03-03-2011 Просмотров:4936 Комплексные географические характеристики