Menu

Винос у натуру проектного контуру водоймища

Винос проектного контуру водоймища роблять для визначення в натурі границі затоплення різних земель: населених пунктів, сільськогосподарських і лісових угідь і т.п. Ця робота складається в позначенні на місцевості точок, висоти яких відповідають позначкам Hпр, проектної горизонталі контуру водоймища.

Проектну горизонталь найчастіше визначають прокладанням ходів технічного нівелювання. Нівелірний хід починають від найближчих до контуру водоймища реперів висотної основи й прокладають його в район розташування горизонталі затоплення. Визначивши по ходу точку I (рис. 26.1) з оцінкою близької (у межах 1,0м) до позначки проектної горизонталі, закріплюють її й переходять на станцію I1. На цій станції визначають горизонт приладу Hгп по рейці, що коштує на точці I. Обчислюють відлік b по рейці (вона перебуває на проектній горизонталі), b= Hгп - Hпр.

Далі, поблизу обумовленої точки I переставляють рейку по схилі нагору або вниз доти поки відлік по ній (у межах 5см) не буде дорівнює b Із цієї ж станції аналогічним образом визначають положення ще декількох точок, наприклад 1, 2, 3, 4, що відстоять друг від друга приблизно на 30 - 40м. Отримані точки закріплюють колами. Потім, рухаючись по ходу, визначають

[image]

Рис. 26.1. Схема виносу в натуру проектної горизонталі контуру водосховища

оцінку точки II, близьку до проектного, і на станції I2 знову визначають горизонт приладу, обчислюють відлік по рейці b i знаходять положення проектної горизонталі в точках 5 - 8. Аналогічно знаходять положення точок проектної горизонталі на ділянках між реперами вихідного обґрунтування. Гранична довжина робочого ходу допускається до 15км на забудованій території й до 50км у залісених районах. Однак прив'язку до реперів вихідної основи бажано робити частіше, щоб при грубих промахах не переробляти більші ділянки робіт.

На крутих схилах застосовують метод тригонометричного нівелювання, прокладаючи за допомогою теодоліта висотні тахеометричні ходи. У цьому випадку відшукують положення точок, перевищення h яким над тахеометричною станцією з оцінкою Hт.с. дорівнює [image]

Установивши рейку приблизно на оцінці проектної горизонталі, вимірюють кут нахилу й відстань. Обчисливши перевищення, порівнюють його з розрахунковим. У випадку розбіжності визначають, куди й на яку величину варто перемістити рейку по схилі. У залісених важкодоступних районах застосовують метод барометричного нівелювання.

У характерних місцях через 200 - 300м виносить лінію, що, закріплюють більш ґрунтовно - дерев'яними стовпами, бетонними монолітами, затесами на деревах у залісеної місцевості й т.п. Між суміжними знаками повинна бути взаємна видимість. У випадку застосування методу геометричного нівелювання по постійно закріплених точках прокладають теодолітний хід і визначають координати цих точок. Теодолітний хід прив'язують до пунктів вихідного обґрунтування не більш ніж через 10км на забудованій території й через 50км у малообжитих районах.

При наявності на ділянці контуру водоймища великомасштабних топографічних планів або фотопланів з горизонталями границя затоплення може бути винесена в натуру з достатньою точністю промірами від чітких контурів. Точність виносу в натуру проектної позначки контуру водоймища залежить від господарської цінності території й рельєфу місцевості. Характеризується вона величинами помилок від 5cм - на забудованій рівнинній місцевості до 60см - у залісеній або горбистій.

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:2664 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:5370 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:2601 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Прокладка подземных трубопроводов метода…

Бестраншейную прокладку труб для инженерных коммуникаций наиболее часто применяют под естественными и искусственными препятствиями— автомобильными и железнодорожными путями, существующей застройкой и сетью коммуникаций, в том числе при реконструкции предприятий. Для производства...

31-07-2009 Просмотров:28751 Реконструкция промышленных предприятий.

Геодезические работы при строительстве ж…

16.1 Геодезические работы при строительстве железных дорог Восстановление и закрепление трассы. Трасса железной дороги, вынесенная на местность и надежно закрепленная на ней типовыми знаками, является основой для разбивки всех сооружений...

13-08-2010 Просмотров:13060 Инженерная геодезия. Часть 2.

Системи відліку часу й координат

Основною астрономічною одиницею виміру часу є доба (86400 с) - інтервал часу, за який Земля робить один повний оберт навколо своєї осі щодо якої-небудь точки на небесній сфері. Зоряна доба...

30-05-2011 Просмотров:5893 Інженерна геодезія