Menu

Винос у натуру проектного контуру водоймища

Винос проектного контуру водоймища роблять для визначення в натурі границі затоплення різних земель: населених пунктів, сільськогосподарських і лісових угідь і т.п. Ця робота складається в позначенні на місцевості точок, висоти яких відповідають позначкам Hпр, проектної горизонталі контуру водоймища.

Проектну горизонталь найчастіше визначають прокладанням ходів технічного нівелювання. Нівелірний хід починають від найближчих до контуру водоймища реперів висотної основи й прокладають його в район розташування горизонталі затоплення. Визначивши по ходу точку I (рис. 26.1) з оцінкою близької (у межах 1,0м) до позначки проектної горизонталі, закріплюють її й переходять на станцію I1. На цій станції визначають горизонт приладу Hгп по рейці, що коштує на точці I. Обчислюють відлік b по рейці (вона перебуває на проектній горизонталі), b= Hгп - Hпр.

Далі, поблизу обумовленої точки I переставляють рейку по схилі нагору або вниз доти поки відлік по ній (у межах 5см) не буде дорівнює b Із цієї ж станції аналогічним образом визначають положення ще декількох точок, наприклад 1, 2, 3, 4, що відстоять друг від друга приблизно на 30 - 40м. Отримані точки закріплюють колами. Потім, рухаючись по ходу, визначають

[image]

Рис. 26.1. Схема виносу в натуру проектної горизонталі контуру водосховища

оцінку точки II, близьку до проектного, і на станції I2 знову визначають горизонт приладу, обчислюють відлік по рейці b i знаходять положення проектної горизонталі в точках 5 - 8. Аналогічно знаходять положення точок проектної горизонталі на ділянках між реперами вихідного обґрунтування. Гранична довжина робочого ходу допускається до 15км на забудованій території й до 50км у залісених районах. Однак прив'язку до реперів вихідної основи бажано робити частіше, щоб при грубих промахах не переробляти більші ділянки робіт.

На крутих схилах застосовують метод тригонометричного нівелювання, прокладаючи за допомогою теодоліта висотні тахеометричні ходи. У цьому випадку відшукують положення точок, перевищення h яким над тахеометричною станцією з оцінкою Hт.с. дорівнює [image]

Установивши рейку приблизно на оцінці проектної горизонталі, вимірюють кут нахилу й відстань. Обчисливши перевищення, порівнюють його з розрахунковим. У випадку розбіжності визначають, куди й на яку величину варто перемістити рейку по схилі. У залісених важкодоступних районах застосовують метод барометричного нівелювання.

У характерних місцях через 200 - 300м виносить лінію, що, закріплюють більш ґрунтовно - дерев'яними стовпами, бетонними монолітами, затесами на деревах у залісеної місцевості й т.п. Між суміжними знаками повинна бути взаємна видимість. У випадку застосування методу геометричного нівелювання по постійно закріплених точках прокладають теодолітний хід і визначають координати цих точок. Теодолітний хід прив'язують до пунктів вихідного обґрунтування не більш ніж через 10км на забудованій території й через 50км у малообжитих районах.

При наявності на ділянці контуру водоймища великомасштабних топографічних планів або фотопланів з горизонталями границя затоплення може бути винесена в натуру з достатньою точністю промірами від чітких контурів. Точність виносу в натуру проектної позначки контуру водоймища залежить від господарської цінності території й рельєфу місцевості. Характеризується вона величинами помилок від 5cм - на забудованій рівнинній місцевості до 60см - у залісеній або горбистій.

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:2854 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:5772 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:2935 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Правила содержания дворовых территорий

Содержание в порядке и чистоте территории, где расположены здания, обеспечивает необходимое эксплуатационное и санитарно-гигиеническое состояние помещений и удлиняет срок службы зданий. Из-за неправильного содержания территории возникают наиболее трудноустранимые дефекты в...

13-02-2010 Просмотров:15583 Эксплуатация жилых зданий

Погружение моноопоры подводным забивным …

Новый способ (рис. 6.4, б) погружения моноопоры в грунт морского дна свободен от перечисленных ограничений и трудностей традиционного. Он специально разработан для бурения и стабилизации моноопор в условиях моря. От...

30-01-2011 Просмотров:4101 Морские буровые моноопорные основания

Вулканизм океанических платформ

Изучение вулканизма как индикатора тектоники позволяет произвести сопоставление континентальных и океанических структур, сопряженных с вулканизмом, что способствует уточнению представлений о строении дна океана. Основой для такого анализа являются типические структурные...

19-08-2010 Просмотров:4978 Структурная вулканология