Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Винесення в натуру проекту організації рельєфу

Перенос проекту організації рельєфу в натуру виконується в такій послідовності:

відшукують на місцевості репери й марки висотної мережі й у випадку недостатнього їхнього числа роблять необхідне згущення;

виносять на місцевість проект організації рельєфу проїзду;

переносять на місцевість проектні позначки точок червоних ліній;

виносять на місцевість проект організації рельєфу кварталу (спочатку внутріквартальні проїзди, потім доріжки, тротуари, кути будинків і проектний рельєф незабудованої частини).

Перенос проекту організації рельєфу проїзду в натуру починають із його осі. Для цього по осі проїзду відзначають всі пікети й точки перегину проектного профілю й закріплюють їхніми дерев'яними колами або стовпами.

Коли забивають таким чином, щоб позначки верхніх зрізів були на проектних позначках даних точок профілю. Установку колів на проектну оцінку роблять за допомогою нівеліра від найближчих реперів міської нівелірної мережі. Відлік по рейці b , що відповідає проектній висоті верхнього зрізу кола, визначають за формулою

[image] (18.6)

де Hисх - позначка вихідного репера; а - відлік по рейці на вихідному репері; Hпр, - проектна позначка обумовленої точки.

Точки проектного профілю по осі проїзду виносять через кожні 10 - 20 м. Потім у цих точках розбивають поперечники, закріплюють на них по обох сторони від осі точки, розташовані на осі лотка, на бордюрном камені тротуару й біля фасадної лінії.

У випадку, якщо через виїмку або високий насип установити кіл на проектну оцінку неможливо, те надходять у такий спосіб. Забивають кіл до міцного положення в ґрунті й нівелюють його. Обчислену оцінку порівнюють із проектної й різниця з відповідним знаком виписують на бічну поверхню кола. При плануванні відміряють цю різницю від верхнього зрізу кола до робочої поверхні ґрунту.

Розбивку на місцевості проектної лінії, укладеної між двома точками перегину профілю, роблять за допомогою похилого променя нівеліра, теодоліта, а також за допомогою лазерних приладів.

Проект організації рельєфу на внутріквартальній території й на площах переносять у натуру шляхом розбивки сітки квадратів зі сторонами 10 або 20 м. У вершинах квадратів закріплюють коли й установлюють їх на проектну оцінку описаним вище способом.

Якщо запроектований рельєф ділянки представляє похилу площину одного ухилу, то проект організації , рельєфу переносять, наприклад похилим променем нівеліра. Для цього по проекті визначають напрямок лінії АВ (рис. 18.7) з нульовим ухилом і переносять цей напрямок на місцевість. Потім у довільної, але зручно обраний ний точці C на цій лінії відновлюють перпендикуляр CD. Якщо в точці С установити нівелір і розташувати його . . [image]

Рис. 18.7. Схема переносу в натуру площини проектного рельєфу

піднімальні гвинти 1, 2 й 3 як показано на малюнку, а потім за допомогою гвинта l задати візирної осі проектний ухил лінії CD, тo вісь обертання нівеліра займе положення, перпендикулярне похилої площини, що розбиває в натурі. У цьому випадку відлік b по рейці, установленої на кіл, забитий на висоту проектної позначки у всіх точках запроектованої площини, повинен бути однаковим і рівним значенню, обчисленому за формулою (18.6) з використанням проектної позначки точки C, на якій установлений нівелір.

Іноді проектну площину розбивають на окремі профілі й кожен профіль переносять у натуру похилим променем нівеліра, теодоліта або лазерного приладу.

Перенос на місцевість проектів організації рельєфу роблять в основному приладами й методами, що забезпечують точність технічного нівелювання.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:6299 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:9078 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5679 Грунты и основания гидротехнических сооружений