Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Види й завдання інженерних досліджень

Проектування, а надалі й будівництво інженерної споруди, ведеться на основі комплексу спеціальних робіт, називаних інженерними дослідженнями. Основні завдання інженерних досліджень - вивчення природних й економічних умов району майбутнього будівництва, складання прогнозів взаємодії об'єктів будівництва з навколишнім середовищем, обґрунтування їхнього інженерного захисту й безпечних умов життя населення.

Кожна стадія досліджень повинна забезпечувати матеріалами відповідну стадію проектування. У зв'язку із цим розрізняють дослідження:

1) попередні на стадії техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) або техніко-економічного розрахунку (ТЕР);

2) на стадії проекту й 3) на стадії робочої документації.

Дослідження діляться на економічні й технічні. Економічні дослідження проводять із метою визначення економічної доцільності будівництва споруди в конкретному місці з урахуванням забезпеченості його будівельними матеріалами, сировиною, транспортом, водою, енергією, робочою силою й т.п. Економічні дослідження звичайно передують технічним. Технічні дослідження ведуть для того, щоб дати вичерпні відомості про природні умови ділянки з метою найкращого обліку й використання їх при проектуванні й будівництві.

Для позначки ділянки передбачуваного будівництва комплексно проводять наступні дослідження: основні - інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні й гідрогеологічні; гідрометеорологічні, кліматологічні, метеорологічні, грунтово-геоботанічні й ін. Основні дослідження виконують у першу чергу на всіх типах споруд.

Інженерно-геодезичні дослідження дозволяють одержати інформацію про рельєф і ситуацію місцевості і є основою не тільки для проектування, але й для проведення інших видів досліджень й обстежень. У процесі інженерно-геодезичних досліджень виконують роботи по створенню геодезичного обґрунтування й топографічній зйомці в різних масштабах на ділянці будівництва, роблять трасування лінійних споруд, геодезичну прив'язку геологічних виробок, гідрологічних створів, точок геофізичної розвідки й багато інших робіт.

Інженерно-геологічні й гідрогеологічні дослідження дають можливість одержати подання про геологічну будову місцевості, фізико-геологічних явищах, міцності ґрунтів, складі й характері підземних вод і т.п. Ці відомості дозволяють зробити правильну оцінку умов будівництва споруди.

Гідрометеорологічні дослідження дають відомості про водний режим рік і водойм, основні характеристики клімату району. У процесі гідрометеорологічних досліджень визначають характер зміни рівнів, ухили, вивчають напрямок і швидкості плинів, обчислюють витрати води, роблять проміри глибин, ведуть облік наносів і т.д.

До інженерних досліджень для будівництва також ставляться: геотехнічний контроль, позначка небезпеки й ризику від природних і техногенних процесів; обґрунтування заходів щодо інженерного захисту територій; локальний моніторинг компонентів навколишнього середовища, наукові дослідження в процесі інженерних досліджень, авторський нагляд за використанням дослідницької продукції; кадастрові й інші супровідні роботи й дослідження в процесі будівництва, експлуатації й ліквідації об'єктів.

Зміст й обсяги інженерних досліджень визначаються типом, видом і розмірами проектованого споруди, місцевими умовами й ступенем їхньої вивченості, а також стадією проектування. Різні види споруд, технологія будівництва яких має багато загального й дослідження для яких проводяться за схожою схемою, можуть бути об'єднані в групи: майданні й лінійні споруди. До майданних споруд ставляться: населені пункти, промислові підприємства, аеропорти й т.п., до лінійних - дороги, лінії електропередач, трубопроводи й т.п.

Порядок, методика й точність інженерних досліджень установлюються в основному в будівельних нормах, наприклад СНіП 11-02-96 і СНіП 11-04-97.

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15856 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14914 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10316 Грунты и основания гидротехнических сооружений