Menu

Інженерна геодезія

Кол-во строк: 
Заголовок Просмотры
Передмова 4220
Вступ 4513
Форма землі й визначення положення точок на земній поверхні 6830
Зображення земної поверхні на площині (план, карта, профіль) 7199
Виміри й побудови в геодезії 4273
Масштаби зображення на площині 7875
Азимути, румби, дирекційні кути й залежності між ними 16060
Прилади для орієнтування на місцевості 4519
Топографічні карти й плани. Розграфка й номенклатура. 7607
Картографічна проекція й система плоских прямокутних координат 5909
Умовні знаки на планах і картах 25261
Визначення координат, відстаней і кутів на планах і картах 4511
Форми рельєфу і його зображення 10088
Зображення земної поверхні в цифровому виді 3427
Вирішення завдань по картах і планах з горизонталями 7480
Загальні відомості з теорії помилок вимірів 4376
Властивості випадкових помилок 4071
Середня квадратична, гранична й відносна помилки 3982
Позначка точності результатів вимірів 3046
Помилка функції обмірюваних величин 3487
Нерівноточні виміри 6532
Основні правила обчислень 3888
Вимірювання довжини ліній вимірювальними приладами 13872
Вимір довжини ліній віддалемірами 8328
Нівеліри, нівелірні рейки, милиці й башмаки 8099
Способи нівелювання 13295
Перевірки і юстирування нівелірів 4210
Виробництво геометричного нівелювання 4230
Кутові виміри. Принципи виміру кутів. Теодоліти. 9896
Штативи, візирні цілі й екери 6513
Перевірки і юстировки теодолітів 8633
Вимір горизонтальних і вертикальних кутів на місцевості 6781
Теодолітні ходи 10540
Лазерні геодезичні прилади 4968
Електронні теодоліти й тахеометри 4589
Прилади вертикального проектування 4027
Загальні відомості про геодезичні мережі 3884
Планові геодезичні мережі 4121
Висотні геодезичні мережі 4173
Знаки для закріплення геодезичних мереж 4453
Топографічні зйомки. Зйомка й знімальне обґрунтування. 5228
Аналітичний метод зйомки 4353
Тахеометрична зйомка 11491
Нівелювання поверхні 6142
Аерофототопографічна й фототеодолітна зйомки 4353
Види й завдання інженерних досліджень 3443
Дослідження площинних споруд 3124
Дослідження для лінійних споруд 5004
Сучасні методи інженерних досліджень 3335
Призначення, види й особливості побудови опорних мереж 4813
Принципи проектування й розрахунок точності побудови опорних мереж 4919
Тріангуляційні мережі 4282
Трилатераційні мережі 3101
Лінійно-кутові мережі 4158
Полігонометричні мережі 4878
Геодезична будівельна сітка 6931
Висотні опорні мережі 3396
Особливості закріплення геодезичних пунктів на території міст і промислових площадок 4183
Глобальні системи визначення місця розташування навстар і глонасс 5491
Системи відліку часу й координат 5747
Орбітальний рух супутників. Ефемериди. 5852
Виміру, виконувані супутниковими приймачами 4074
Виправлення, що вводять у результати вимірів 3254
Перетворення координат 4870
Призначення й організація розбивочных робіт 4160
Норми й принципи розрахунку точності розбивочних робіт 3749
Винос у натуру проектних кутів і довжин ліній 5474
Винос у натуру проектних позначок, ліній і площин проектного ухилу 5416
Основні джерела помилок при розбивочних роботах 3052
Способи прямої й зворотної кутових зарубок 4398
Спосіб лінійної засічки 5690
Спосіб полярних координат 5741
Способи створной і створно-линейной зарубок 3794
Спосіб прямокутних координат 4553
Спосіб бічного нівелювання 3141
Геодезична підготовка проекту 5304
Основні розбивочні роботи 6779
Закріплення осей споруд 5038
Планування й проектування міської території 5054
Складання й розрахунки проекту червоних ліній 4219
Винесення в натуру й закріплення червоних ліній, осей проїздів, будинків і споруд 7699
Складання плану організації рельєфу 5737
Складання плану земляних мас 6005
Винесення в натуру проекту організації рельєфу 3734
Загальні відомості про підземні комунікації 3263
Розбивка підземних комунікацій і геодезичні роботи при їхньому укладанні 3711
Зйомка підземних комунікацій 4427
Пошук підземних комунікацій 4160
Цивільні будинки й склад геодезичних робіт при їхньому зведенні 3689
Геодезичні роботи при зведенні підземної частини будинків 5304
Побудова базисних осьових систем і розбивка. осей на вихідному обрії 3258
Перенос осей й позначок на монтажні обрії 3997
Геодезичні роботи при зведенні надземної частини збірних будинків 4288
Геодезичні роботи при зведенні будинків з монолітного залізобетону й цегельних будинків 2829
Розбивка промислових споруд 6552
Розбивка й вивірка підкранових колій 5862
Геодезичні роботи при будівництві споруд баштового типу 4457
Геодезичні роботи при будівництві аес 4069
Принципи геодезичного забезпечення монтажу 3863
Способи планової установки й вивірки конструкцій й устаткування 2986
Способи вивірки прямолінійності 4003
Способи установки й вивірки будівельних конструкцій й устаткування по висоті 4146
Способи установки й вивірки конструкцій й устаткування по вертикалі 3196
Особливості монтажу технологічного встаткування підвищеної точності 3587
Система забезпечення геометричних параметрів у будівництві й порядок розрахунку їхньої точності 5220
Загальне поняття про земельний кадастр 3447
Склад геодезичних робіт для кадастру 3551
Способи й точність визначення площ земельних ділянок 15259
Винос у натуру й визначення границь землекористування 5617
Види деформації й причини їхнього виникнення 4653
Завдання й організація спостережень 4031
Точність і періодичність спостережень 3258
Основні типи геодезичних знаків й їхнє розміщення 4138
Спостереження за опадами споруд 4680
Спостереження за горизонтальними зсувами споруд 3305
Спостереження за кренами, тріщинами й зсувами 4235
Обробка й аналіз результатів спостережень 3608
Камеральне трасування 4948
Польове трасування 9040
Відновлення дорожньої траси й розбивка кривих 5069
Розбивка земляного полотна дороги 7209
Розбивка верхньої будови дороги 3039
Побудова бруківці розбивочної основи 3531
Розбивочні роботи при зведенні опор і пролітних будов моста 3369
Гідротехнічні споруди й склад геодезичних робіт при їхньому зведенні 4509
Винос у натуру проектного контуру водоймища 3162
Геодезичне обґрунтування для будівництва гідротехнічних споруд 4863
Розбивочні роботи на площадці гідровузла 3545
Геодезичне забезпечення монтажних робіт на гідровузлі 2962
Геодезичні роботи при гідромеліоративному будівництві 4164
Загальні відомості про тунелі й способи їх споруди 4414
Основні елементи траси тунелю 3578
Аналітичний розрахунок траси тунелю 3988
Схема побудови геодезичного обґрунтування траси тунелю 4818
Передача координат і орієнтування геодезичного обґрунтування в підземних виробках 5298
Передача відмітки в підземні вироблення 3582
Геодезичне обґрунтування в підземних виробках 3776
Геодезичні роботи при щитовій проходці 2906
Геодезичні розбивочні роботи при підземному будівництві 3372
Повітряні лінії електропередач і зв'язку 5958
Магістральні трубопроводи 3779
Призначення й методи виконавчих зйомок 3477
Виконавчі зйомки в будівництві 6054
Складання виконавчих генеральних планів 3604
Організація геодезичних робіт у будівництві 4680
Ліцензування геодезичних робіт 3865
Стандартизація в інженерно-геодезичних роботах 3729
Техніка безпеки при виконанні інженерно-геодезичних робіт 7938
Список літератури 5261

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:2433 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:4968 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:2389 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Наши рекомендации

Еще материалы

Главные и дополнительные складки

Деление складок на главные и дополнительные указывает только на их соподчинённость, а не на размер. Тем не менее, главными складками считаются самые крупные структуры изучаемой площади. Их масштаб может быть...

01-10-2010 Просмотров:3803 Геологическое картирование, структурная геология

Освоєння нафтових свердловин

Перед освоєнням свердловина заповнена перфораційною рідиною чи рідиною глушіння, якими створюється репресія тиску на пласт для попередження проявлення (відкритого фонтанування) свердловини, тобто , де h – висота стовпа рідини у...

19-09-2011 Просмотров:7619 Підземний ремонт свердловин

Давление морских течений на моноопору

По происхождению морские течения могут быть ветровыми, приливоотливными, плотностными, сгонно-нагонными, стоковыми, бароградиентными и компенсационными [1]. Все эти течения можно сгруппировать и отнести к течениям постоянным, ветровым или приливоотливным. Большим постоянством отличаются...

12-01-2011 Просмотров:3611 Морские буровые моноопорные основания