Menu

Інженерна геодезія

Кол-во строк: 
Заголовок Просмотры
Передмова 4344
Вступ 4659
Форма землі й визначення положення точок на земній поверхні 7269
Зображення земної поверхні на площині (план, карта, профіль) 7526
Виміри й побудови в геодезії 4389
Масштаби зображення на площині 8424
Азимути, румби, дирекційні кути й залежності між ними 18502
Прилади для орієнтування на місцевості 4645
Топографічні карти й плани. Розграфка й номенклатура. 8163
Картографічна проекція й система плоских прямокутних координат 6123
Умовні знаки на планах і картах 27597
Визначення координат, відстаней і кутів на планах і картах 4651
Форми рельєфу і його зображення 10481
Зображення земної поверхні в цифровому виді 3509
Вирішення завдань по картах і планах з горизонталями 8236
Загальні відомості з теорії помилок вимірів 4499
Властивості випадкових помилок 4204
Середня квадратична, гранична й відносна помилки 4214
Позначка точності результатів вимірів 3135
Помилка функції обмірюваних величин 3556
Нерівноточні виміри 6784
Основні правила обчислень 4050
Вимірювання довжини ліній вимірювальними приладами 15009
Вимір довжини ліній віддалемірами 8842
Нівеліри, нівелірні рейки, милиці й башмаки 8486
Способи нівелювання 14536
Перевірки і юстирування нівелірів 4395
Виробництво геометричного нівелювання 4338
Кутові виміри. Принципи виміру кутів. Теодоліти. 10719
Штативи, візирні цілі й екери 6894
Перевірки і юстировки теодолітів 8980
Вимір горизонтальних і вертикальних кутів на місцевості 7231
Теодолітні ходи 11609
Лазерні геодезичні прилади 5237
Електронні теодоліти й тахеометри 4847
Прилади вертикального проектування 4180
Загальні відомості про геодезичні мережі 3967
Планові геодезичні мережі 4326
Висотні геодезичні мережі 4440
Знаки для закріплення геодезичних мереж 4621
Топографічні зйомки. Зйомка й знімальне обґрунтування. 5497
Аналітичний метод зйомки 4591
Тахеометрична зйомка 12655
Нівелювання поверхні 6446
Аерофототопографічна й фототеодолітна зйомки 4533
Види й завдання інженерних досліджень 3543
Дослідження площинних споруд 3219
Дослідження для лінійних споруд 5204
Сучасні методи інженерних досліджень 3429
Призначення, види й особливості побудови опорних мереж 5113
Принципи проектування й розрахунок точності побудови опорних мереж 5136
Тріангуляційні мережі 4579
Трилатераційні мережі 3187
Лінійно-кутові мережі 4321
Полігонометричні мережі 5185
Геодезична будівельна сітка 7451
Висотні опорні мережі 3572
Особливості закріплення геодезичних пунктів на території міст і промислових площадок 4290
Глобальні системи визначення місця розташування навстар і глонасс 5799
Системи відліку часу й координат 5975
Орбітальний рух супутників. Ефемериди. 6189
Виміру, виконувані супутниковими приймачами 4333
Виправлення, що вводять у результати вимірів 3339
Перетворення координат 5101
Призначення й організація розбивочных робіт 4477
Норми й принципи розрахунку точності розбивочних робіт 3901
Винос у натуру проектних кутів і довжин ліній 5800
Винос у натуру проектних позначок, ліній і площин проектного ухилу 5626
Основні джерела помилок при розбивочних роботах 3123
Способи прямої й зворотної кутових зарубок 4778
Спосіб лінійної засічки 5970
Спосіб полярних координат 6090
Способи створной і створно-линейной зарубок 3891
Спосіб прямокутних координат 4826
Спосіб бічного нівелювання 3215
Геодезична підготовка проекту 5512
Основні розбивочні роботи 7069
Закріплення осей споруд 5287
Планування й проектування міської території 5310
Складання й розрахунки проекту червоних ліній 4345
Винесення в натуру й закріплення червоних ліній, осей проїздів, будинків і споруд 8098
Складання плану організації рельєфу 6186
Складання плану земляних мас 6419
Винесення в натуру проекту організації рельєфу 3878
Загальні відомості про підземні комунікації 3378
Розбивка підземних комунікацій і геодезичні роботи при їхньому укладанні 3827
Зйомка підземних комунікацій 4710
Пошук підземних комунікацій 4304
Цивільні будинки й склад геодезичних робіт при їхньому зведенні 3913
Геодезичні роботи при зведенні підземної частини будинків 5650
Побудова базисних осьових систем і розбивка. осей на вихідному обрії 3339
Перенос осей й позначок на монтажні обрії 4220
Геодезичні роботи при зведенні надземної частини збірних будинків 4476
Геодезичні роботи при зведенні будинків з монолітного залізобетону й цегельних будинків 2897
Розбивка промислових споруд 6811
Розбивка й вивірка підкранових колій 6182
Геодезичні роботи при будівництві споруд баштового типу 4736
Геодезичні роботи при будівництві аес 4213
Принципи геодезичного забезпечення монтажу 3981
Способи планової установки й вивірки конструкцій й устаткування 3099
Способи вивірки прямолінійності 4133
Способи установки й вивірки будівельних конструкцій й устаткування по висоті 4394
Способи установки й вивірки конструкцій й устаткування по вертикалі 3367
Особливості монтажу технологічного встаткування підвищеної точності 3708
Система забезпечення геометричних параметрів у будівництві й порядок розрахунку їхньої точності 5401
Загальне поняття про земельний кадастр 3548
Склад геодезичних робіт для кадастру 3679
Способи й точність визначення площ земельних ділянок 17891
Винос у натуру й визначення границь землекористування 5845
Види деформації й причини їхнього виникнення 4878
Завдання й організація спостережень 4220
Точність і періодичність спостережень 3365
Основні типи геодезичних знаків й їхнє розміщення 4301
Спостереження за опадами споруд 4814
Спостереження за горизонтальними зсувами споруд 3462
Спостереження за кренами, тріщинами й зсувами 4668
Обробка й аналіз результатів спостережень 3720
Камеральне трасування 5148
Польове трасування 9679
Відновлення дорожньої траси й розбивка кривих 5333
Розбивка земляного полотна дороги 7551
Розбивка верхньої будови дороги 3133
Побудова бруківці розбивочної основи 3640
Розбивочні роботи при зведенні опор і пролітних будов моста 3499
Гідротехнічні споруди й склад геодезичних робіт при їхньому зведенні 4792
Винос у натуру проектного контуру водоймища 3260
Геодезичне обґрунтування для будівництва гідротехнічних споруд 5072
Розбивочні роботи на площадці гідровузла 3661
Геодезичне забезпечення монтажних робіт на гідровузлі 3058
Геодезичні роботи при гідромеліоративному будівництві 4362
Загальні відомості про тунелі й способи їх споруди 4774
Основні елементи траси тунелю 3688
Аналітичний розрахунок траси тунелю 4122
Схема побудови геодезичного обґрунтування траси тунелю 5073
Передача координат і орієнтування геодезичного обґрунтування в підземних виробках 5652
Передача відмітки в підземні вироблення 3668
Геодезичне обґрунтування в підземних виробках 3951
Геодезичні роботи при щитовій проходці 2978
Геодезичні розбивочні роботи при підземному будівництві 3469
Повітряні лінії електропередач і зв'язку 6348
Магістральні трубопроводи 3935
Призначення й методи виконавчих зйомок 3590
Виконавчі зйомки в будівництві 6349
Складання виконавчих генеральних планів 3706
Організація геодезичних робіт у будівництві 5091
Ліцензування геодезичних робіт 3953
Стандартизація в інженерно-геодезичних роботах 3814
Техніка безпеки при виконанні інженерно-геодезичних робіт 8404
Список літератури 5428

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:2747 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:5572 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:2762 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Виды внутренней отделки

К элементам внутренней отделки зданий относятся штукатурка, облицовка, лепные украшения, малярные и обойные работы. Элементы внутренней отделки имеют декоративное, защитное и санитарно-гигиеническое значение. Известково-песчаные растворы применяют при оштукатуривании каменных стен в...

01-04-2010 Просмотров:12429 Эксплуатация жилых зданий

Основные виды плановых геодезических сет…

Геодезические сети по назначению классифицируют на государственные геодезические сети, геодезические сети сгущения, геодезические сети специального назначения и съемочные сети. Государственная геодезическая сеть. Государственная геодезическая сеть покрывает всю территорию Российской Федерации и...

13-08-2010 Просмотров:21929 Инженерная геодезия. Часть 1.

Методы и средства проведения инженерного…

СИЛОВЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ При проведении испытаний к испытываемому объекту прикладывают статические или динамические нагрузки. Выбор способа нагружения, схемы и порядка загружения является важным этапом подготовки эксперимента, так как он существенно влияет на...

18-03-2013 Просмотров:4080 Обследование и испытание сооружений