Menu

Інженерна геодезія

Кол-во строк: 
Заголовок Просмотры
Передмова 4309
Вступ 4607
Форма землі й визначення положення точок на земній поверхні 7094
Зображення земної поверхні на площині (план, карта, профіль) 7440
Виміри й побудови в геодезії 4341
Масштаби зображення на площині 8218
Азимути, румби, дирекційні кути й залежності між ними 17497
Прилади для орієнтування на місцевості 4593
Топографічні карти й плани. Розграфка й номенклатура. 7907
Картографічна проекція й система плоских прямокутних координат 6041
Умовні знаки на планах і картах 26822
Визначення координат, відстаней і кутів на планах і картах 4598
Форми рельєфу і його зображення 10349
Зображення земної поверхні в цифровому виді 3483
Вирішення завдань по картах і планах з горизонталями 7894
Загальні відомості з теорії помилок вимірів 4448
Властивості випадкових помилок 4149
Середня квадратична, гранична й відносна помилки 4148
Позначка точності результатів вимірів 3105
Помилка функції обмірюваних величин 3529
Нерівноточні виміри 6677
Основні правила обчислень 3982
Вимірювання довжини ліній вимірювальними приладами 14564
Вимір довжини ліній віддалемірами 8608
Нівеліри, нівелірні рейки, милиці й башмаки 8325
Способи нівелювання 13879
Перевірки і юстирування нівелірів 4311
Виробництво геометричного нівелювання 4302
Кутові виміри. Принципи виміру кутів. Теодоліти. 10396
Штативи, візирні цілі й екери 6793
Перевірки і юстировки теодолітів 8832
Вимір горизонтальних і вертикальних кутів на місцевості 7026
Теодолітні ходи 11116
Лазерні геодезичні прилади 5124
Електронні теодоліти й тахеометри 4785
Прилади вертикального проектування 4141
Загальні відомості про геодезичні мережі 3932
Планові геодезичні мережі 4271
Висотні геодезичні мережі 4386
Знаки для закріплення геодезичних мереж 4544
Топографічні зйомки. Зйомка й знімальне обґрунтування. 5358
Аналітичний метод зйомки 4478
Тахеометрична зйомка 12051
Нівелювання поверхні 6267
Аерофототопографічна й фототеодолітна зйомки 4468
Види й завдання інженерних досліджень 3498
Дослідження площинних споруд 3184
Дослідження для лінійних споруд 5144
Сучасні методи інженерних досліджень 3391
Призначення, види й особливості побудови опорних мереж 4947
Принципи проектування й розрахунок точності побудови опорних мереж 5042
Тріангуляційні мережі 4468
Трилатераційні мережі 3148
Лінійно-кутові мережі 4240
Полігонометричні мережі 5045
Геодезична будівельна сітка 7221
Висотні опорні мережі 3536
Особливості закріплення геодезичних пунктів на території міст і промислових площадок 4261
Глобальні системи визначення місця розташування навстар і глонасс 5666
Системи відліку часу й координат 5882
Орбітальний рух супутників. Ефемериди. 6041
Виміру, виконувані супутниковими приймачами 4257
Виправлення, що вводять у результати вимірів 3306
Перетворення координат 5018
Призначення й організація розбивочных робіт 4345
Норми й принципи розрахунку точності розбивочних робіт 3841
Винос у натуру проектних кутів і довжин ліній 5670
Винос у натуру проектних позначок, ліній і площин проектного ухилу 5542
Основні джерела помилок при розбивочних роботах 3092
Способи прямої й зворотної кутових зарубок 4600
Спосіб лінійної засічки 5852
Спосіб полярних координат 5915
Способи створной і створно-линейной зарубок 3852
Спосіб прямокутних координат 4759
Спосіб бічного нівелювання 3186
Геодезична підготовка проекту 5432
Основні розбивочні роботи 6930
Закріплення осей споруд 5213
Планування й проектування міської території 5188
Складання й розрахунки проекту червоних ліній 4288
Винесення в натуру й закріплення червоних ліній, осей проїздів, будинків і споруд 7908
Складання плану організації рельєфу 6071
Складання плану земляних мас 6263
Винесення в натуру проекту організації рельєфу 3842
Загальні відомості про підземні комунікації 3345
Розбивка підземних комунікацій і геодезичні роботи при їхньому укладанні 3776
Зйомка підземних комунікацій 4625
Пошук підземних комунікацій 4248
Цивільні будинки й склад геодезичних робіт при їхньому зведенні 3874
Геодезичні роботи при зведенні підземної частини будинків 5545
Побудова базисних осьових систем і розбивка. осей на вихідному обрії 3308
Перенос осей й позначок на монтажні обрії 4158
Геодезичні роботи при зведенні надземної частини збірних будинків 4380
Геодезичні роботи при зведенні будинків з монолітного залізобетону й цегельних будинків 2867
Розбивка промислових споруд 6704
Розбивка й вивірка підкранових колій 6031
Геодезичні роботи при будівництві споруд баштового типу 4678
Геодезичні роботи при будівництві аес 4147
Принципи геодезичного забезпечення монтажу 3933
Способи планової установки й вивірки конструкцій й устаткування 3053
Способи вивірки прямолінійності 4104
Способи установки й вивірки будівельних конструкцій й устаткування по висоті 4324
Способи установки й вивірки конструкцій й устаткування по вертикалі 3316
Особливості монтажу технологічного встаткування підвищеної точності 3664
Система забезпечення геометричних параметрів у будівництві й порядок розрахунку їхньої точності 5327
Загальне поняття про земельний кадастр 3498
Склад геодезичних робіт для кадастру 3631
Способи й точність визначення площ земельних ділянок 16763
Винос у натуру й визначення границь землекористування 5757
Види деформації й причини їхнього виникнення 4803
Завдання й організація спостережень 4147
Точність і періодичність спостережень 3328
Основні типи геодезичних знаків й їхнє розміщення 4216
Спостереження за опадами споруд 4762
Спостереження за горизонтальними зсувами споруд 3406
Спостереження за кренами, тріщинами й зсувами 4543
Обробка й аналіз результатів спостережень 3678
Камеральне трасування 5066
Польове трасування 9413
Відновлення дорожньої траси й розбивка кривих 5230
Розбивка земляного полотна дороги 7410
Розбивка верхньої будови дороги 3096
Побудова бруківці розбивочної основи 3596
Розбивочні роботи при зведенні опор і пролітних будов моста 3451
Гідротехнічні споруди й склад геодезичних робіт при їхньому зведенні 4683
Винос у натуру проектного контуру водоймища 3221
Геодезичне обґрунтування для будівництва гідротехнічних споруд 4968
Розбивочні роботи на площадці гідровузла 3607
Геодезичне забезпечення монтажних робіт на гідровузлі 3028
Геодезичні роботи при гідромеліоративному будівництві 4249
Загальні відомості про тунелі й способи їх споруди 4688
Основні елементи траси тунелю 3646
Аналітичний розрахунок траси тунелю 4069
Схема побудови геодезичного обґрунтування траси тунелю 4942
Передача координат і орієнтування геодезичного обґрунтування в підземних виробках 5553
Передача відмітки в підземні вироблення 3628
Геодезичне обґрунтування в підземних виробках 3863
Геодезичні роботи при щитовій проходці 2944
Геодезичні розбивочні роботи при підземному будівництві 3427
Повітряні лінії електропередач і зв'язку 6170
Магістральні трубопроводи 3868
Призначення й методи виконавчих зйомок 3547
Виконавчі зйомки в будівництві 6231
Складання виконавчих генеральних планів 3674
Організація геодезичних робіт у будівництві 4914
Ліцензування геодезичних робіт 3919
Стандартизація в інженерно-геодезичних роботах 3777
Техніка безпеки при виконанні інженерно-геодезичних робіт 8186
Список літератури 5340

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:2648 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:5345 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:2568 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Винос у натуру проектних позначок, ліній…

Всі позначки, зазначені в проекті споруди, даються від рівня «чистої підлоги» або якого-небудь іншого умовного рівня. Тому попередньо їх необхідно переобчислити в систему, у якій дані висоти вихідних реперів. Для виносу...

30-05-2011 Просмотров:5542 Інженерна геодезія

Комплексные географические характеристик…

1. Абрамов Л. С. Страноведение и информационные территориальные системы // Вопросы географии. Сб. 100. Перспективы географии. М.: Мысль, 1976. С. 85-92. 2. Анненков В.В. Геокультура для устойчивого развития: междисциплинарное поле исследований...

03-03-2011 Просмотров:4724 Комплексные географические характеристики

Геодезические разбивочные работы.

14.1 Содержание геодезических работ при выносе проектов в натуру Общие сведения. Железные дороги, мосты, тоннели, промышленные и гражданские здания проектируют, используя планы местности крупного масштаба. На плане вычерчивают очертания сооружения...

13-08-2010 Просмотров:33524 Инженерная геодезия. Часть 2.