Menu

Інженерна геодезія

Кол-во строк: 
Заголовок Просмотры
Передмова 5323
Вступ 5827
Форма землі й визначення положення точок на земній поверхні 10236
Зображення земної поверхні на площині (план, карта, профіль) 10411
Виміри й побудови в геодезії 5692
Масштаби зображення на площині 12271
Азимути, румби, дирекційні кути й залежності між ними 34170
Прилади для орієнтування на місцевості 6278
Топографічні карти й плани. Розграфка й номенклатура. 11701
Картографічна проекція й система плоских прямокутних координат 7973
Умовні знаки на планах і картах 55481
Визначення координат, відстаней і кутів на планах і картах 5889
Форми рельєфу і його зображення 13511
Зображення земної поверхні в цифровому виді 4375
Вирішення завдань по картах і планах з горизонталями 14167
Загальні відомості з теорії помилок вимірів 5664
Властивості випадкових помилок 5413
Середня квадратична, гранична й відносна помилки 5388
Позначка точності результатів вимірів 4051
Помилка функції обмірюваних величин 4507
Нерівноточні виміри 8844
Основні правила обчислень 5148
Вимірювання довжини ліній вимірювальними приладами 25246
Вимір довжини ліній віддалемірами 12443
Нівеліри, нівелірні рейки, милиці й башмаки 11155
Способи нівелювання 22310
Перевірки і юстирування нівелірів 5751
Виробництво геометричного нівелювання 5357
Кутові виміри. Принципи виміру кутів. Теодоліти. 16882
Штативи, візирні цілі й екери 8472
Перевірки і юстировки теодолітів 11607
Вимір горизонтальних і вертикальних кутів на місцевості 12818
Теодолітні ходи 18598
Лазерні геодезичні прилади 6743
Електронні теодоліти й тахеометри 6689
Прилади вертикального проектування 5379
Загальні відомості про геодезичні мережі 4976
Планові геодезичні мережі 5752
Висотні геодезичні мережі 5684
Знаки для закріплення геодезичних мереж 6281
Топографічні зйомки. Зйомка й знімальне обґрунтування. 8334
Аналітичний метод зйомки 5933
Тахеометрична зйомка 19510
Нівелювання поверхні 9133
Аерофототопографічна й фототеодолітна зйомки 5914
Види й завдання інженерних досліджень 4509
Дослідження площинних споруд 4131
Дослідження для лінійних споруд 6448
Сучасні методи інженерних досліджень 4267
Призначення, види й особливості побудови опорних мереж 6765
Принципи проектування й розрахунок точності побудови опорних мереж 6834
Тріангуляційні мережі 6362
Трилатераційні мережі 4192
Лінійно-кутові мережі 5646
Полігонометричні мережі 8148
Геодезична будівельна сітка 11363
Висотні опорні мережі 4570
Особливості закріплення геодезичних пунктів на території міст і промислових площадок 5330
Глобальні системи визначення місця розташування навстар і глонасс 7590
Системи відліку часу й координат 8082
Орбітальний рух супутників. Ефемериди. 8437
Виміру, виконувані супутниковими приймачами 5618
Виправлення, що вводять у результати вимірів 4271
Перетворення координат 6566
Призначення й організація розбивочных робіт 5676
Норми й принципи розрахунку точності розбивочних робіт 5300
Винос у натуру проектних кутів і довжин ліній 8479
Винос у натуру проектних позначок, ліній і площин проектного ухилу 7796
Основні джерела помилок при розбивочних роботах 3938
Способи прямої й зворотної кутових зарубок 6983
Спосіб лінійної засічки 7948
Спосіб полярних координат 8654
Способи створной і створно-линейной зарубок 4986
Спосіб прямокутних координат 6693
Спосіб бічного нівелювання 4204
Геодезична підготовка проекту 7823
Основні розбивочні роботи 9326
Закріплення осей споруд 7027
Планування й проектування міської території 6785
Складання й розрахунки проекту червоних ліній 5521
Винесення в натуру й закріплення червоних ліній, осей проїздів, будинків і споруд 10073
Складання плану організації рельєфу 8828
Складання плану земляних мас 8952
Винесення в натуру проекту організації рельєфу 4834
Загальні відомості про підземні комунікації 4263
Розбивка підземних комунікацій і геодезичні роботи при їхньому укладанні 4932
Зйомка підземних комунікацій 6187
Пошук підземних комунікацій 5440
Цивільні будинки й склад геодезичних робіт при їхньому зведенні 4999
Геодезичні роботи при зведенні підземної частини будинків 7741
Побудова базисних осьових систем і розбивка. осей на вихідному обрії 4229
Перенос осей й позначок на монтажні обрії 5404
Геодезичні роботи при зведенні надземної частини збірних будинків 5855
Геодезичні роботи при зведенні будинків з монолітного залізобетону й цегельних будинків 3860
Розбивка промислових споруд 8557
Розбивка й вивірка підкранових колій 7930
Геодезичні роботи при будівництві споруд баштового типу 5931
Геодезичні роботи при будівництві аес 5389
Принципи геодезичного забезпечення монтажу 5184
Способи планової установки й вивірки конструкцій й устаткування 4105
Способи вивірки прямолінійності 5216
Способи установки й вивірки будівельних конструкцій й устаткування по висоті 5717
Способи установки й вивірки конструкцій й устаткування по вертикалі 4223
Особливості монтажу технологічного встаткування підвищеної точності 4693
Система забезпечення геометричних параметрів у будівництві й порядок розрахунку їхньої точності 7009
Загальне поняття про земельний кадастр 4490
Склад геодезичних робіт для кадастру 4770
Способи й точність визначення площ земельних ділянок 32581
Винос у натуру й визначення границь землекористування 7272
Види деформації й причини їхнього виникнення 7569
Завдання й організація спостережень 5675
Точність і періодичність спостережень 4318
Основні типи геодезичних знаків й їхнє розміщення 5535
Спостереження за опадами споруд 6049
Спостереження за горизонтальними зсувами споруд 4466
Спостереження за кренами, тріщинами й зсувами 5902
Обробка й аналіз результатів спостережень 4784
Камеральне трасування 6928
Польове трасування 14022
Відновлення дорожньої траси й розбивка кривих 6980
Розбивка земляного полотна дороги 9677
Розбивка верхньої будови дороги 4071
Побудова бруківці розбивочної основи 4576
Розбивочні роботи при зведенні опор і пролітних будов моста 4469
Гідротехнічні споруди й склад геодезичних робіт при їхньому зведенні 6233
Винос у натуру проектного контуру водоймища 4185
Геодезичне обґрунтування для будівництва гідротехнічних споруд 6545
Розбивочні роботи на площадці гідровузла 4706
Геодезичне забезпечення монтажних робіт на гідровузлі 4021
Геодезичні роботи при гідромеліоративному будівництві 5573
Загальні відомості про тунелі й способи їх споруди 5969
Основні елементи траси тунелю 4608
Аналітичний розрахунок траси тунелю 5299
Схема побудови геодезичного обґрунтування траси тунелю 6600
Передача координат і орієнтування геодезичного обґрунтування в підземних виробках 7537
Передача відмітки в підземні вироблення 4642
Геодезичне обґрунтування в підземних виробках 5306
Геодезичні роботи при щитовій проходці 3891
Геодезичні розбивочні роботи при підземному будівництві 4413
Повітряні лінії електропередач і зв'язку 9269
Магістральні трубопроводи 5239
Призначення й методи виконавчих зйомок 4557
Виконавчі зйомки в будівництві 8933
Складання виконавчих генеральних планів 4762
Організація геодезичних робіт у будівництві 8145
Ліцензування геодезичних робіт 4783
Стандартизація в інженерно-геодезичних роботах 4699
Техніка безпеки при виконанні інженерно-геодезичних робіт 12493
Список літератури 7112

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:5102 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8286 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5083 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Руйнування гірських порід при динамічном…

Як показали результати експериментальних досліджень відмінність механізму руйнування породи при динамічному втискуванні від механізму статичного втискування є непринциповою. Тому розглянемо лише кінематику розвитку руйнування породи із збільшенням енергії удару. При малих...

25-09-2011 Просмотров:3651 Механіка гірських порід

Измерение углов.

7.1. Определения Горизонтальным углом называют проекцию b пространственного угла ÐCAB (рис. 7.1) на горизонтальную плоскость P. Для измерения горизонтального угла, образуемого направлениями AС и AВ, необходимо круг с делениями расположить...

13-08-2010 Просмотров:39358 Инженерная геодезия. Часть 1.

Математическая обработка результатов гео…

5.1 Погрешности измерений Геодезические работы связаны с выполнением измерений различных величин - расстояний, превышений, углов и др. Измерения могут выполняться непосредственным сравнением измеряемой величины с единицей меры – прямые измерения...

13-08-2010 Просмотров:12399 Инженерная геодезия. Часть 1.