Menu

Інженерна геодезія

Кол-во строк: 
Заголовок Просмотры
Передмова 4518
Вступ 4852
Форма землі й визначення положення точок на земній поверхні 7681
Зображення земної поверхні на площині (план, карта, профіль) 7836
Виміри й побудови в геодезії 4598
Масштаби зображення на площині 8876
Азимути, румби, дирекційні кути й залежності між ними 20614
Прилади для орієнтування на місцевості 4861
Топографічні карти й плани. Розграфка й номенклатура. 8569
Картографічна проекція й система плоских прямокутних координат 6353
Умовні знаки на планах і картах 29019
Визначення координат, відстаней і кутів на планах і картах 4879
Форми рельєфу і його зображення 10861
Зображення земної поверхні в цифровому виді 3676
Вирішення завдань по картах і планах з горизонталями 8927
Загальні відомості з теорії помилок вимірів 4714
Властивості випадкових помилок 4400
Середня квадратична, гранична й відносна помилки 4427
Позначка точності результатів вимірів 3303
Помилка функції обмірюваних величин 3718
Нерівноточні виміри 7068
Основні правила обчислень 4230
Вимірювання довжини ліній вимірювальними приладами 16160
Вимір довжини ліній віддалемірами 9401
Нівеліри, нівелірні рейки, милиці й башмаки 8858
Способи нівелювання 15927
Перевірки і юстирування нівелірів 4611
Виробництво геометричного нівелювання 4506
Кутові виміри. Принципи виміру кутів. Теодоліти. 11454
Штативи, візирні цілі й екери 7149
Перевірки і юстировки теодолітів 9358
Вимір горизонтальних і вертикальних кутів на місцевості 7927
Теодолітні ходи 12529
Лазерні геодезичні прилади 5544
Електронні теодоліти й тахеометри 5088
Прилади вертикального проектування 4369
Загальні відомості про геодезичні мережі 4149
Планові геодезичні мережі 4557
Висотні геодезичні мережі 4637
Знаки для закріплення геодезичних мереж 4881
Топографічні зйомки. Зйомка й знімальне обґрунтування. 5883
Аналітичний метод зйомки 4835
Тахеометрична зйомка 14041
Нівелювання поверхні 6859
Аерофототопографічна й фототеодолітна зйомки 4786
Види й завдання інженерних досліджень 3710
Дослідження площинних споруд 3378
Дослідження для лінійних споруд 5412
Сучасні методи інженерних досліджень 3596
Призначення, види й особливості побудови опорних мереж 5485
Принципи проектування й розрахунок точності побудови опорних мереж 5595
Тріангуляційні мережі 4903
Трилатераційні мережі 3363
Лінійно-кутові мережі 4526
Полігонометричні мережі 5606
Геодезична будівельна сітка 8182
Висотні опорні мережі 3748
Особливості закріплення геодезичних пунктів на території міст і промислових площадок 4492
Глобальні системи визначення місця розташування навстар і глонасс 6073
Системи відліку часу й координат 6289
Орбітальний рух супутників. Ефемериди. 6557
Виміру, виконувані супутниковими приймачами 4562
Виправлення, що вводять у результати вимірів 3504
Перетворення координат 5356
Призначення й організація розбивочных робіт 4688
Норми й принципи розрахунку точності розбивочних робіт 4203
Винос у натуру проектних кутів і довжин ліній 6333
Винос у натуру проектних позначок, ліній і площин проектного ухилу 6059
Основні джерела помилок при розбивочних роботах 3302
Способи прямої й зворотної кутових зарубок 5253
Спосіб лінійної засічки 6365
Спосіб полярних координат 6588
Способи створной і створно-линейной зарубок 4072
Спосіб прямокутних координат 5198
Спосіб бічного нівелювання 3377
Геодезична підготовка проекту 5865
Основні розбивочні роботи 7450
Закріплення осей споруд 5569
Планування й проектування міської території 5611
Складання й розрахунки проекту червоних ліній 4545
Винесення в натуру й закріплення червоних ліній, осей проїздів, будинків і споруд 8504
Складання плану організації рельєфу 6614
Складання плану земляних мас 6742
Винесення в натуру проекту організації рельєфу 4093
Загальні відомості про підземні комунікації 3534
Розбивка підземних комунікацій і геодезичні роботи при їхньому укладанні 4016
Зйомка підземних комунікацій 4977
Пошук підземних комунікацій 4485
Цивільні будинки й склад геодезичних робіт при їхньому зведенні 4073
Геодезичні роботи при зведенні підземної частини будинків 5996
Побудова базисних осьових систем і розбивка. осей на вихідному обрії 3494
Перенос осей й позначок на монтажні обрії 4447
Геодезичні роботи при зведенні надземної частини збірних будинків 4815
Геодезичні роботи при зведенні будинків з монолітного залізобетону й цегельних будинків 3064
Розбивка промислових споруд 7134
Розбивка й вивірка підкранових колій 6458
Геодезичні роботи при будівництві споруд баштового типу 4990
Геодезичні роботи при будівництві аес 4427
Принципи геодезичного забезпечення монтажу 4170
Способи планової установки й вивірки конструкцій й устаткування 3288
Способи вивірки прямолінійності 4303
Способи установки й вивірки будівельних конструкцій й устаткування по висоті 4646
Способи установки й вивірки конструкцій й устаткування по вертикалі 3533
Особливості монтажу технологічного встаткування підвищеної точності 3879
Система забезпечення геометричних параметрів у будівництві й порядок розрахунку їхньої точності 5684
Загальне поняття про земельний кадастр 3729
Склад геодезичних робіт для кадастру 3872
Способи й точність визначення площ земельних ділянок 20332
Винос у натуру й визначення границь землекористування 6113
Види деформації й причини їхнього виникнення 5175
Завдання й організація спостережень 4470
Точність і періодичність спостережень 3528
Основні типи геодезичних знаків й їхнє розміщення 4520
Спостереження за опадами споруд 5030
Спостереження за горизонтальними зсувами споруд 3655
Спостереження за кренами, тріщинами й зсувами 4886
Обробка й аналіз результатів спостережень 3899
Камеральне трасування 5424
Польове трасування 10478
Відновлення дорожньої траси й розбивка кривих 5663
Розбивка земляного полотна дороги 7868
Розбивка верхньої будови дороги 3300
Побудова бруківці розбивочної основи 3825
Розбивочні роботи при зведенні опор і пролітних будов моста 3691
Гідротехнічні споруди й склад геодезичних робіт при їхньому зведенні 5023
Винос у натуру проектного контуру водоймища 3414
Геодезичне обґрунтування для будівництва гідротехнічних споруд 5337
Розбивочні роботи на площадці гідровузла 3837
Геодезичне забезпечення монтажних робіт на гідровузлі 3223
Геодезичні роботи при гідромеліоративному будівництві 4612
Загальні відомості про тунелі й способи їх споруди 5003
Основні елементи траси тунелю 3860
Аналітичний розрахунок траси тунелю 4318
Схема побудови геодезичного обґрунтування траси тунелю 5371
Передача координат і орієнтування геодезичного обґрунтування в підземних виробках 5928
Передача відмітки в підземні вироблення 3831
Геодезичне обґрунтування в підземних виробках 4187
Геодезичні роботи при щитовій проходці 3138
Геодезичні розбивочні роботи при підземному будівництві 3632
Повітряні лінії електропередач і зв'язку 6670
Магістральні трубопроводи 4144
Призначення й методи виконавчих зйомок 3766
Виконавчі зйомки в будівництві 6637
Складання виконавчих генеральних планів 3875
Організація геодезичних робіт у будівництві 5519
Ліцензування геодезичних робіт 4105
Стандартизація в інженерно-геодезичних роботах 3964
Техніка безпеки при виконанні інженерно-геодезичних робіт 9257
Список літератури 5753

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:3039 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:6071 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:3177 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Графические методы изображения замеров т…

После разделения многочисленных замеров трещин на системы определённого генезиса составляются разнообразные диаграммы для каждой системы трещин и, при необходимости, сводные диаграммы для всех трещин. Наиболее простые диаграммы – розы-диаграммы азимутов линий...

01-10-2010 Просмотров:11274 Геологическое картирование, структурная геология

Ремонт перекрытий и полов

Ремонт деревянных перекрытий. Основными видами ремонтных работ в деревянных перекрытиях являются усиление, концов балок и в пролете, замена отдельных балок. Опорные части деревянных балок усиливают двусторонними боковыми накладками с подведением...

15-07-2010 Просмотров:5964 Эксплуатация жилых зданий

Криогенные породы, их специфика и класси…

Криогенные породы — это природные образования, возникающие вследствие замерзания воды или водных растворов на поверхности Земли и в земной коре. Необходимым условием возникновения и эволюции криогенных пород при давлении, близком...

27-09-2011 Просмотров:7688 Электрические и упругие свойства криогенных пород