Menu

Трилатераційні мережі

Метод трилатерації застосовують для побудови інженерно-геодезичних мереж 3 й 4 класів, а також мереж згущення 1 й 2 розрядів різного призначення. Приведемо найпоширеніші вимоги до мереж (табл. 4).

Мережі трилатерації, створювані для рішення інженерно-геодезичних завдань, часто будують у вигляді вільних мереж, що складаються з окремих типових фігур: геодезичних чотирикутників, центральних систем або їх комбінацій із трикутниками.

Типовою фігурою трилатерації є трикутник з обмірюваними сторонами а, b і с (рис. 13.2).

Таблиця 13.4

Основні показники

4 клас

1 розряд

2 розряд

Довжина сторін

1 – 5

0,5 – 6

0,25 – 3

Гранична відносна похибка визначення довжин сторін

1:50000

1:20000

1:10000

Мінімальний кут в трикутнику, кутовий градус

20

20

20

Мінімальний кут в чотирьохкутнику, кутовий градус

25

25

25

Число трикутників між вихідними пунктами

6

8

10

 

Кути в трикутнику трилатерації обчислюють по одній з наступних формул:

[image]

Рис. 13.1. Схема трикутника трилатерації

[image] (13.15)

Середня квадратична помилка обчисленого кута може бути визначена за формулою

[image] (13.16)

де mа, mь і mс — середні квадратичні помилки виміру сторін; [image]

де ha - висота трикутника, опущена з вершини на сторону а.

Для лінійно протяжних об'єктів мережа трилатерації створюють із ланцюжка трикутників (рис. 13.3, а). Одним з основних недоліків витягнутого ряду ланцюжка трикутників з обмірюваними сторонами є те, що в таких мережах поперечне зрушення ряду ти істотно перевищує поздовжній mt.

При оцінці очікуваної точності ряду рівносторонніх трикутників трилатерації використовують формули:

а) для поздовжнього зрушення

[image] (13.17)

[image]

Рис. 13.3. Схеми мережі трилатерації з ланцюжку трикутників

[image] (при N непарному),

де ms - середня квадратична помилка виміру сторін; N - число фігур ряду;

б) для поперечного зрушення

[image] (13.18)

де k - порядковий номер сполучної сторони;

в) для дирекційного кута сполучної сторони

[image]

де S - довжина сторін трикутників.

Ще одним недоліком трилатераційних мереж із трикутників є відсутність польового контролю якості вимірів для кожної фігури, тому що сума обчислених кутів трикутника завжди дорівнює 180° при будь-яких помилках вимірів довжин сторін, навіть при грубих промахах. У зв'язку із цим на практиці часто використовують мережі з геодезичних чотирикутників (рис. 13.3, б).

У кожному геодезичному чотирикутнику виміряно шість сторін, причому одна з них (кожна) є надлишковою й може бути обчислена, використовуючи результати вимірів інших сторін. Це може служити польовим контролем якості вимірів довжин ліній. Крім того, геодезичний чотирикутник є більше твердою фігурою й ряд, складений з таких фігур, має більше високу точність.

Позначка точності ряду геодезичних чотирикутників, що складає із квадратів і зрівняного за умови фігур, може бути виконана по наступних формулах:

[image] (13.19)

Широке поширення в практиці інженерно-геодезичних робіт мережі трилатерації одержали при будівництві багатоповерхових будинків, димарів, градирень, атомних електростанцій, а також при монтажі складного технологічного встаткування. У таких мережах високу точність виміру довжин сторін (до десятих часток міліметра) забезпечують, використовуючи високоточні світловіддалеміри, інварні дроти, а в деяких випадках і жезли спеціальної конструкції. Мережі трилатерації з короткими сторонами прийнято називати мережами мікротрилатерації. Іноді мережі мікротрилатерації є єдино можливим методом створення геодезичного обґрунтування для виробництва розбивочних робіт.

 

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4889 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8079 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4921 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Расчет параметров грунтовой заделки

Расчет на проворачивание. Для предотвращения проворачивания моноопоры тормозной момент ее грунтовой заделки в дне моря должен быть больше крутящего момента, создаваемого вращателем. Тормозной момент грунтовой заделки можно определить из выражения где...

30-01-2011 Просмотров:3835 Морские буровые моноопорные основания

Петрографічні особливості будови гірськи…

Властивості порід залежать в першу чергу від їх складу. Раніше відзначалося, що гірські породи складаються з мінералів. Відомо близько 3000 різних мінералів. Однак до складу гірських порід входить дещо більше...

25-09-2011 Просмотров:6111 Механіка гірських порід

Передача відмітки в підземні вироблення

Вихідними для передачі відмітки в підземні вироблення є репери нівелювання III класу, закріплені на поверхні й на шахтній площадці. Для передачі позначки до копра кріплять сталеву прокомпаровану рулетку нульовим кінцем униз...

30-05-2011 Просмотров:4603 Інженерна геодезія