Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Топографічні карти й плани. Розграфка й номенклатура.

Карти й плани класифікують в основному за масштабами і призначенням.

За масштабами карти підрозділяються на дрібно-, середньо- і великомасштабні. Дрібномасштабні карти дрібніше 1:1000000 - це карти оглядового характеру й у геодезії практично не застосовуються; средньомасштабні (оглядово-топографічні) карти масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:300000 й 1:200000; великомасштабні (топографічні) - масштабів 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000. Прийнятий у РФ масштабний ряд закінчується топографічними планами масшабів 1: 5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.

У будівництві іноді складають плани в масштабах 1:200, 1:100 й 1:50.

За призначенням топографічні карти й плани діляться на основні й спеціалізовані. До основних карти й плани загальнодержавного картографування. Це карти багатоцільового призначення, тому на них відображають всі елементи місцевості. Спеціалізовані карти й плани створюються для вирішення конкретних завдань окремої галузі. На них вибірково вказують обмежене коло елементів (наприклад, геології, ґрунтових структур).

До спеціалізованого відносяться й дослідницькі плани, які використовуються тільки в період проектування й будівництва даного виду споруд.

[image]

Рис. 3.1. Розділення карти масштабу

1: 100000 - 1: 10000 на аркуші

Для зручності видання й практичного користування топографічну карту великої території ділять на аркуші (рис. 3.1). Кожен аркуш обмежений меридіанами й паралелями, довжина дуг яких залежить від масштабу карти. Поділ багатоаркушевої карти на аркуші по певній системі називається розграфкою, система позначення аркушів багатоаркушевої карти називається номенклатурою.

В основу номенклатури покладена міжнародна розграфка аркушів карти масштабу 1:1000000. Аркуші карти цього масштабу обмежені меридіанами й паралелями по широті 4°, по довготі 6°. Кожен аркуш займає тільки йому приналежне місце, будучи позначений заголовною латинською буквою, що визначає горизонтальний пояс, і арабською цифрою, що визначає номер вертикального стовпчика. Наприклад, аркуш карти масштабу 1:1000000, на якому перебуває Москва, має номенклатуру N-37.

Розграфка карт крупніших масштабів виходить послідовним розподілом аркуша карти масштабу 1:1000000. Одному аркушу карти масштабу 1:1000000 відповідають: 4 аркуші масштабу 1:500000, позначувані буквами А, Б, В, Г (номенклатура цих аркушів має вигляд, наприклад, М-37-А); 9 аркушів масштабу 1: 300000, позначуваних римськими цифрами I, II, ..., IX (наприклад, N-37); 36 аркушів масштабу 1:200000, позначуваних також римськими цифрами (наприклад, N-37-1); 144 аркуша масштабу 1:100000, позначувані арабськими цифрами від 1 до 144 (наприклад, N-37-144).

Одному аркушу карти 1:100000 відповідає 4 аркуші карти масштабу

[image]

Рис. 3.2. Прямокутна разграфка аркуша плану

1:50000, позначувані буквами А, Б, В, Г; номенклатура аркушів цієї карти має вигляд, наприклад, N37-144-А. Одному аркушу карти 1:50000 відповідають 4 аркуші карти масштабу 1:25000, позначувані буквами а, б, в, м, наприклад N37-144-а-а. Одному аркушу карти 1:25000 відповідають 4 аркуші карти 1:10000, позначувані цифрами 1, 2, 3, 4, наприклад, N-37-144-а-1.

На рис. 3.1 показана нумерація аркушів карт масштабів 1:50000...1:10000, що становлять аркуш карти масштабу 1:100000.

Розграфка аркушів великомасштабних планів виконується двома способами. Для зйомки й складання планів на площі понад 20 км2 за основу розграфки приймають аркуш карти масштабу 1:100000, що ділять на 256 частин для масштабу 1:5000, а кожен аркуш масштабу 1:5000 - на 9 частин для планів масштабу 1:2000. У цьому випадку номенклатура аркуша масштабу 1:5000 має вигляд, наприклад, N-37-144(256), а масштабу 1:2000 - N-37-144(256-И).

Для планів ділянки площею менш 20 км2 використовують прямокутну разграфку (рис. 3.2) з рамками аркуша для масштабу 1:5000 - 40 х 40 см, а для масштабів 1:2000... 1:500 - 50 х 50 см. За основу прямокутної разграфки приймають аркуш масштабу 1:5000, позначуваний арабськими цифрами (наприклад, 1). Аркушу плану в масштабі 1:5000 відповідають 4 аркуші в масштабі 1:2000, позначувані буквами А, Б, В, Г. Аркушу плану в масштабі 1:2000 відповідають 4 аркуші в масштабі 1:1000, позначувані римськими цифрами, і 16 аркушів у масштабі 1:500, позначувані арабськими цифрами. Показані на малюнку плани масштабів 1:2000, 1:1000, 1:500 мають відповідно номенклатуру 2-Г, 3-Б-1V, 4-В-16.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:11358 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:13303 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:9086 Грунты и основания гидротехнических сооружений