Menu

Точність і періодичність спостережень

Від правильного вибору точності й періодичності залежать методи й засобу вимірів, витрати на їхнє виробництво й достовірність одержуваних результатів.

Точність і періодичність вимірів указуються в технічному завданні на провадження робіт або в нормативних документах. В особливих випадках ці вимоги можуть бути отримані шляхом спеціальних розрахунків.

У нормативних документах вимоги до точності визначення осад або горизонтальні зсуви характеризуються середньої квадратичної помилки:

1мм - для будинків і споруд, зводимих на скельні або підлоги скельних ґрунтах;

3мм - для будинків і споруд, зводимих на піщаних, глинистих й інших стисливих ґрунтах;

10мм - для будинків і споруд, зводимих на насипних, просадних й інших сильно стисливих ґрунтах;

15мм - для земляних споруд

На зсувних ділянках опади виміряються із середньої квадратичною помилкою 30мм, а горизонтальні зсуви - 10мм.

Крени димарів, щогл, високих веж і т.п. виміряються . с точністю, що залежить від висоти H споруди й характеризуємою величиною 0,0005H.

Установити необхідну точність виміру деформацій розрахунковим шляхом досить складно, однак для багатьох практичних завдань можна користуватися формулою

[image] (24.1)

де mф - середня квадратична помилка виміру деформації; ∆ф - величина деформації за проміжок часу між циклами вимірів.

Вибір часу між циклами вимірів залежить від виду споруди, періоду його роботи, швидкості зміни деформації й інших факторів. У середньому в будівельний період систематичні спостереження виконують 1 - 2 рази у квартал, у період експлуатації - 1-2 рази в рік. При термінових спостереженнях їх виконують до й після появи фактора, що різко змінює звичайний хід деформації.

 

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:5659 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8667 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5350 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

1.1. «Всеобщая география» Реклю: страны …

Книга Элизе Реклю «Земля и люди. Всеобщая география», написанная в конце XIX столетия, представляет собой достаточно редкий образец описания почти всего земного шара, построенного – по сути – по единому...

03-03-2011 Просмотров:6369 Комплексные географические характеристики

Структурные элементы складки

Наблюдение и измерение структурных элементов складок при геологическом картировании имеет большое значение. Под структурными элементами складки следует понимать линейные, плоскостные и объёмные формы однотипного строения. Одни из них (полосчатость, сланцеватость...

01-10-2010 Просмотров:7934 Геологическое картирование, структурная геология

Призначення й методи виконавчих зйомок

Основне призначення виконавчих зйомок - установити точність винесення проекту споруди в натуру й виявити всі відхилення від проекту, допущені в процесі будівництва. Це досягається шляхом визначення фактичних координат характерних точок...

30-05-2011 Просмотров:4635 Інженерна геодезія