Menu

Термічні напруження в гірських породах

ТЕРМІЧНІ НАПРУЖЕННЯ В ГІРСЬКИХ ПОРОДАХ

В загальному випадку температура промивальної рідини, що заповнює свердловину, відрізняється від температури гірських порід, розкритих гірничою виробкою. Охолодження чи нагрівання стінок свердловини спричиняють виникненню термічних напружень в гірських породах . В [**] наведено такі рівняння для розрахунку термопружних напружень:

 

[image] (65)

 

[image] (66)

 

[image] , (67)

 

де a – коефіцієнт теплового лінійного розширення;

Е – модуль Юнга;

m – коефіцієнт Пуассона;

ТС – температура на стінці свердловини;

Т0 – температура породи до розкриття її свердловиною;

rT – радіус теплового впливу свердловини, який визначається так:

 

[image] (67)

 

де a – коефіцієнт температуропроводності;

t – час з початку нагрівання чи охолодження.

Байдюк Б.В. та Яремійчук Р.С. в [**] вказують, що при перепаді температури більш ніж 10°С термічні напруження мають той же порядок, що і напруження, зумовлені різницею між боковим тиском і гідростатичним тиском у свердловині. Наприклад, при охолодженні величини усіх компонентів напружень зменшуються, змінюється і співвідношення між компонентами.

 

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:5379 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8485 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5231 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Внутреннее строение Земли

В настоящее время преобладающим большинством геологов, геохимиков, геофизиков и планетологов принимается, что Земля имеет условно сферическое строение с нечёткими границами раздела (или перехода), а сферы – условно мозаично-блоковое. Основные сферы...

14-10-2010 Просмотров:16947 Геологическое картирование, структурная геология

Основні принципи і схеми вивчення динамі…

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І СХЕМИ ВИВЧЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ І РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД При бурінні свердловин мають місце виключно динамічні процеси. Якщо для опису статичних процесів достатня система рівнянь рівноваги сил і моментів...

25-09-2011 Просмотров:4220 Механіка гірських порід

Вступ

Геодезія - одна з найдавніших наук. Слово «геодезія» утворено із двох слів - «земля» й «розділяю», а сама наука виникла як результат практичної діяльності людини по встановленню меж земельних ділянок...

29-05-2011 Просмотров:5878 Інженерна геодезія