Menu

Сучасні методи інженерних досліджень

Прогрес в області вимірювальної техніки, удосконалювання методик вимірів і результатів їхньої обробки, повсюдне використання ЕОМ для обчислювальних і графічних операцій не могли не позначитися на технології всіх видів інженерних досліджень. Так, наприклад, в інженерній геології поряд із традиційними способами дослідження ґрунтів: шурфуванням або розвідницьким буравленням використовуються динамічне й статистичне зондування, геофізичні способи електро- і сейсморозвідки.

У гідрометеорологічних дослідженнях широко використовуються аерокосмічні методи зйомки з різного роду носіїв, включаючи штучних супутників і космічні станції. При руслових зйомках і зйомках морських акваторій використовуються радіотехнічні засоби вимірів і різні типи ехолотів.

У практику інженерно-геодезичних досліджень успішно впроваджуються світлодалекоміри, електронні теодоліти, електронні тахеометри, супутникові приймачі. Обробка результатів вимірів в основному ведеться на ЕОМ. Графічне зображення місцевості на основі топографічних зйомок міняється на математичне подання у вигляді цифрової моделі місцевості (ЦММ) і рельєфу (ЦМР). Розроблено програми для автоматизованої системи проектування (САПР) трас лінійних споруд, генеральних планів на основі ЦММ і т.п. На основі ЦММ також обчислюються обсяги водоймищ і земляних мас. Цифрова модель місцевості не виключає одержання за допомогою різного роду графобудівників і графічного зображення.

Поряд із широким використанням наземних й аерометодів при вивченні поверхні й природних ресурсів Землі для цілей досліджень застосовується інформація, отримана з космосу. За допомогою матеріалів космічних зйомок можуть вирішуватися багато практичних завдань. Спектрозональні знімки високого дозволу можуть використатися для проведення заходів щодо захисту природного ландшафту й вод від забруднення. Космічні зйомки використовуються й для потреб картографії, розширюючи й поглиблюючи інформацію про такі протяжні об'єкти, як магістральні дороги, трубопроводи, канали, при проектуванні об'єктів, що займають більші площі.

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:5370 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8483 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5230 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Расчет масляного насоса

Размеры масляного насоса определяют для режима работы nmах и Nemax. Действительная производительность масляного насоса карбюраторных двигателей , (165) где K = 1,7÷2,5 — коэффициент, учитывающий масло, проходящее помимо подшипников (перепуск масла через...

25-08-2013 Просмотров:5704 Основы конструирования автотракторных двигателей

Основные дефекты крыш и причины их возни…

Основными недостатками несущих конструкций крыш являются: деревянных — нарушения соединений в сопряжениях стропил, плохая гидроизоляция между каменными и деревянными конструкциями, значительный прогиб стропильных ног, гниение мауэрлата, строительных ног, обрешетки и др.; железобетонных...

31-03-2010 Просмотров:11083 Эксплуатация жилых зданий

1.4. Антропоцентризм и внутренняя структ…

Цели, поставленные В.П. Семеновым-Тян-Шанским при создании «России...», обусловили следующую структуру книги: Отдел 1. Природа: формы поверхности и строение земной коры (гл. 1), климат (гл. 2), растительный и животный мир (гл. 3). Отдел...

03-03-2011 Просмотров:5785 Комплексные географические характеристики