Menu

Сучасні методи інженерних досліджень

Прогрес в області вимірювальної техніки, удосконалювання методик вимірів і результатів їхньої обробки, повсюдне використання ЕОМ для обчислювальних і графічних операцій не могли не позначитися на технології всіх видів інженерних досліджень. Так, наприклад, в інженерній геології поряд із традиційними способами дослідження ґрунтів: шурфуванням або розвідницьким буравленням використовуються динамічне й статистичне зондування, геофізичні способи електро- і сейсморозвідки.

У гідрометеорологічних дослідженнях широко використовуються аерокосмічні методи зйомки з різного роду носіїв, включаючи штучних супутників і космічні станції. При руслових зйомках і зйомках морських акваторій використовуються радіотехнічні засоби вимірів і різні типи ехолотів.

У практику інженерно-геодезичних досліджень успішно впроваджуються світлодалекоміри, електронні теодоліти, електронні тахеометри, супутникові приймачі. Обробка результатів вимірів в основному ведеться на ЕОМ. Графічне зображення місцевості на основі топографічних зйомок міняється на математичне подання у вигляді цифрової моделі місцевості (ЦММ) і рельєфу (ЦМР). Розроблено програми для автоматизованої системи проектування (САПР) трас лінійних споруд, генеральних планів на основі ЦММ і т.п. На основі ЦММ також обчислюються обсяги водоймищ і земляних мас. Цифрова модель місцевості не виключає одержання за допомогою різного роду графобудівників і графічного зображення.

Поряд із широким використанням наземних й аерометодів при вивченні поверхні й природних ресурсів Землі для цілей досліджень застосовується інформація, отримана з космосу. За допомогою матеріалів космічних зйомок можуть вирішуватися багато практичних завдань. Спектрозональні знімки високого дозволу можуть використатися для проведення заходів щодо захисту природного ландшафту й вод від забруднення. Космічні зйомки використовуються й для потреб картографії, розширюючи й поглиблюючи інформацію про такі протяжні об'єкти, як магістральні дороги, трубопроводи, канали, при проектуванні об'єктів, що займають більші площі.

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4223 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7422 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4412 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Метод послойного суммирования осадок

Метод заключается в делении всей сжимаемой толщи На на некоторое число расчетных слоев и осадка определяется суммированием деформаций отдельных слоев, заменяя зависимость (5.3) приближенным выражением г, 5 или 5 + й...

25-08-2013 Просмотров:9754 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Установка оборудования на фундаменте

При подготовке к производству «работ технологическое обеспечение монтажа оборудования должно быть направлено на создание условий для достижения требуемой точности его установки на...

12-08-2009 Просмотров:25685 Монтаж компрессоров, насосов и вентиляторов

Шляхи зменшення втрат видобутку нафти і …

Аналiз показує, що 80 – 90% недобору нафти i газу пов`язано з проведенням ремонтiв. Тому з метою зменшення поточних втрат видобутку нафти i газу (чи закачування витiснювального агента) по свердловинах...

19-09-2011 Просмотров:4918 Підземний ремонт свердловин