Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Стандартизація в інженерно-геодезичних роботах

Стандартизація - це процес установлення й застосування правил з метою впорядкування діяльності людини в даній сфері виробництва. Завданням стандартизації в інженерно-геодезичних роботах є забезпечення єдності вимірів, обчислень і побудов на кресленнях й у натурі. Рішення цього завдання забезпечує система стандартів, норм і правил.

У Росії діють чотири категорії стандартів, що розрізняються по сфері дії: державний загальноросійський стандарт (ДЕРЖСТАНДАРТ), стандарт суб'єкта Федерації (ССФ), галузевий стандарт (ГСТ) і стандарт підприємств (СТП). У країнах СНД, у тому числі й у нашій країні, діють також стандарти СЕВ (не скасовані) і ISO (уведені).

Безпосереднє відношення до геодезичних робіт у будівництві мають стандарти групи «Система забезпечення геометричної точності в будівництві». Це ДЕРЖСТАНДАРТ 21778 - 81 «Основні положення», ДЕРЖСТАНДАРТ 21779 - 82 «Технологічні допуски», ДЕРЖСТАНДАРТ 21780 - 83 «Розрахунки точності», ДЕРЖСТАНДАРТ 23616 - 79 «Загальні правила контролю точності», ДЕРЖСТАНДАРТ 26433.0 - 85 «Правила виконання вимірів». У практиці геодезичних робіт у будівництві використовують державні стандарти із інших розділів, що ставляться до геодезичної термінології, геодезичним приладам, технології вимірів у т.п.

Систему загальноросійських нормативних документів по проектуванню й будівництву представляють будівельні норми й правила (БНіП), що складаються із шести частин. Кожна частина підрозділяється на групи, а групи - на окремі глави, які видаються самостійно й містять вимоги до конкретного виду робіт. Частини групи й глави позначаються арабськими цифрами. Так, наприклад 1.01.01,82 означає, що даний БНіП ставиться до частини 1, групі 01, главі 01 і затверджений в 1982 р. Зазначений БНіП, називаний «Система нормативних документів у будівництві. Основні положення» визначає нову систему БНіПів, уведену в дію в 1982 р. З 1994 р. уводяться стандарти, затверджувані Держбудом РФ.

Приведемо склад даного БНіПа:

Частина1. «Організація, керування, економіка». Складається з 12 груп.

Частина 2. «Норми проектування». Складається з 12 груп.

Частина 3. «Організація, виробництво й приймання робіт». Включає 9 груп.

Частина 4. «Кошторисні норми». Не ділиться на групи.

Частина 5. «Норми витрат матеріальних і трудових ресурсів». Складається із чотирьох груп.

Частина 6. «Експлуатація й ремонт будинків, споруд і конструкцій». Містить дві групи.

Доповненням до БНіПу служать різного роду інструкції, правила, вказівки й технічні умови, іменовані «Будівельні норми» (БН). З відповідним індексом і роком твердження вони входять до складу груп БНіПів.

Геодезичні роботи регламентуються двома основними документами. СНіП 3.01.03 - 84 «Геодезичні роботи в будівництві» містять вимоги до геодезичного раз б верб очно й основі, розбивочним роботам, контролю точності виконання будівельно-монтажних робіт, а також визначають умови забезпечення точності геодезичних вимірів. БНіП 11-02 - 96 «Інженерні дослідження для будівництва» БП 11-104 - 97 «Інженерно-геодезичні дослідження для будівництва» регламентують виробництво всього комплексу геодезичних робіт при інженерно-геодезичних дослідженнях. У багатьох БНіПах, що ставляться до різних видів проектних і будівельних робіт, є розділи, що визначають вимоги до точності геодезичних розбивок і побудови розбивочної геодезичні основи.

Геодезичні роботи в будівництві можуть бути регламентовані місцевими (наприклад МГСН - Московськими будівельними нормами) і відомчими (ВСН) будівельними нормами. Використовуються також нормативна й інструктивна документація Федеральної служби геодезії й картографії Росії. Усього використається понад 25 загальноросійські стандарти й БНіПів, де наведені норми й правила геодезичних робіт.

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15826 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14902 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10304 Грунты и основания гидротехнических сооружений