Menu

Спосіб прямокутних координат

Спосіб прямокутних координат застосовують в основному при наявності на площадці або в цеху промислового підприємства будівельної сітки, у системі координат якої задане положення всіх головних точок й осей проекту.

Розбивку проектної точки C (рис. 16.6) роблять за обчисленим значенням збільшень її координат ∆х і ∆у від найближчого пункту сітки. Більше збільшення (на малюнку - ∆y) відкладають по створі пунктів сітки АВ. В отриманій точці D установлюють теодоліт і будують від сторони сітки прямий кут. По перпендикулярі відкладають менше збільшення й закріплюють отриману точку С. Для контролю положення точки C можна визначити від іншого пункту будівельної сітки.

Схема способу прямокутних координат власне кажучи сполучає в собі схему створно-лiнiйного й полярного способів.

Середня квадратична помилка в положенні точки C, певної способом прямокутних координат, може бути виражена формулою

[image] (16.44)

де m∆x і m∆y - помилки відкладення збільшення координат.

Якщо по перпендикулярі відкладається ордината, то у формулі (16.44) величина ∆х заміняється на ∆у.

З формули (16.34) треба, що більше збільшення необхідно відкладати по створі сторони сітки, а менше - по перпендикулярі. У цьому випадку вплив помилки побудови прямого кута буде меншим.

Вплив помилок у положенні вихідних пунктів за умови mA=mB=mAB виражається формулою

[image] (16.45)

а помилок центрування

[image] (16.46)

де b — довжина сторони будівельної сітки.

[image]

Рис. 16.6. Схема розбивки способом прямокутних координат

При розбивці точки С по перпендикуляру від сторони абсцис в формулах (16.45) і (16.46) в останньому члені замість ∆у треба приймати ∆х.

Розрахуємо для приклада точність виносу в натуру проектної точки С, розташованої в середині квадрата будівельної сітки зі стороною 200м. Приймемо відносну помилку відкладення відстані рівної 1:10000, mβ = 10", mAB = 10мм е= 1мм, mф= 1мм.

Оскільки точка C розташована в середині квадрата будівельної сітки, тo ∆х = ∆у = 100м. Для цього випадку

[image]

[image]

Підставивши ці дані у формулу (16.44), одержимо

[image]

Помилки центрування й фіксації можна не враховувати, тому що вони малі в порівнянні з величинами інших помилок.

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4023 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7228 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4209 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Розбивка й вивірка підкранових колій

Мостові крани є основними засобами механізації підйомно-транспортних операцій на різних промислових підприємствах. З їхньою допомогою піднімають, транспортують і встановлюють важкі машини й деталі. Мостовий кран складається з металічного моста на ходових...

30-05-2011 Просмотров:7172 Інженерна геодезія

Расчет бортового элемента и учет его под…

Расчет бортового элемента производится в предположении, что усилия в вантах как в стадии предварительного напряжения, так и в стадии монтажа и эксплуатации, являются внешней нагрузкой. При этом назначение расчетной схемы...

20-09-2011 Просмотров:3886 Вантовые покрытия

Особенности производства строительно-мон…

Производство СМР при реконструкции действующих промышленных предприятий имеет ряд особенностей ввиду того, что работы совмещены во времени и пространстве с технологической деятельностью реконструируемого производства и...

29-07-2009 Просмотров:21489 Реконструкция промышленных предприятий.