Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Спосіб полярних координат

Спосіб полярних координат широко застосовують при розбивці осей будинків, споруд і конструкцій з пунктів теодолітних або полігонометричних ходів, коли ці пункти розташовані порівняно недалеко від точок, що виносять у натуру.

У цьому способі положення обумовленої точки C (рис. 16.3) знаходять на місцевості шляхом відкладення від напрямку АВ проектного кута β і відстані S. Проектний кут β перебуває як різниця дирекційних кутів AB і AC, обчислених як і відстань S з рішення зворотних завдань по координатах точок А, B и С. Для контролю положення зафіксованої [image]

Рис. 16. 3. Схема розбивки способом полярних координат

точки С можна перевірити, вимірявши на пункті В кут β' і зрівнявши його зі значенням, отриманим як різниця дирекційних кутів AB і AC.

Середня квадратична помилка виносу в натуру точки З визначається формулою

[image] (16.31)

Помилка властиво розбивки полярним способом залежить від помилки mβ побудови кута β і помилки mS відкладення проектної відстані S

[image] (16.32)

Вплив помилок вихідних даних при mA=mB=mAB виражається формулою

[image] (16.33)

а помилок центрування

[image] (16.34)

Формули (16.33) і (16.34) аналогічні. Із цих формул витікає, що для зменшення впливу помилок вихідних даних і центрування необхідно, щоб кут β і відношення [image] - були мінімальні, полярний кут був би менше прямого, а проектна відстань — менше базису розбивки, тобто β ≤ 90°, S ≤ b.

Для наближених розрахунків, прийнявши β = 90° й S=b, одержимо

[image] (16.35)

а для сумарної помилки в положенні точки, що розбиває способом полярних координат,

[image] (16.36)

Для приклада оцінимо точність розбивки проектного положення точки з пунктів ходів полігонометрії, для якої b=250 м,

mAB=10 мм. Приймемо S=100 м, [image], β=45°, mβ=10", е=1 мм

і mф=1 мм.

Помилка відкладення проектної лінії складе

[image]

лінійна величина помилки побудови проектного кута -

[image]

величини mβ і ρ виражені в секундах; вплив помилок вихідних даних -

[image]

Зі співвідношення отриманих величин видно, що помилками центрування й фіксації можна зневажити. Таким чином,

[image]

Розрахунок показує, що для даних умов зменшення помилки в положенні точки, що виносить у натуру, можливо лише при істотному зменшенні помилки відкладення проектної відстані, хоча б у два рази.

Якщо розбиває точка, що, перебуває на значній відстані від вихідного пункту, то доводиться кілька разів відкладати полярним способом проектні кути й відстані, прокладаючи проектний хід (рис. 16.4). При наявності прямої видимості із точки C на точку В для контролю вимірюють примикаючі кути γ1 й γ2, утворюючи замкнутий кутовий полігон. Тому такий спосіб називають способом проектного полігона. При точних розбивочних роботах кути полігона зрівнюють, обчислюють по них і проектних відстанях координати точки С, зрівнюють їх з проектними й при необхідності редукують у проектне положення. [image]

Рис. 164 Схема розбивки способом проектного полігона

При рідкої разбивочної основі спосіб проектного полігона може бути використаний для розбивки всіх точок перетинання основних осей споруди від одного вихідного пункту. У цьому випадку проектний хід із проектними кутами й відстанями прокладають повністю.

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15323 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14789 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10224 Грунты и основания гидротехнических сооружений