Menu

Спосіб лінійної засічки

У способі лінійної засічки положення точки, що виносить у натуру, C (см. Рис. 16.1) визначають у перетинанні проектних відстаней S1 i S2, відкладених від вихідних точок A i В. Цей спосіб звичайно застосовують для розбивки осей будівельних конструкцій у випадку, коли проектні відстані не перевищують довжини мірного приладу.

Найбільше зручно розбивку робити за допомогою двох рулеток. Від точки A по рулетці відкладають відстань S1, а від точки В по другій рулетці – S2. Переміщаючи обидві рулетки при сполучених нулях із центрами пунктів А и В, на перетинанні кінців відрізків S1 i S2 знаходять положення обумовленої точки С.

Середня квадратична помилка в положенні обумовленої точки в загальному виді виражається формулою, аналогічної вираженню (16.15) для кутової засічки. Помилка властиво лінійної засічки при однаковій точності mS відкладення відстаней S1 i S2 може бути підрахована за формулою.

[image] (16.24)

Мінімальної помилка властиво лінійної засічки буде при куті γ = 90°. У цьому випадку

[image] (16.25)

Вплив помилок вихідних даних у лінійній зарубці виражається формулою

[image] (16.26)

При mA = mB=mAB

[image] (16.27)

Для засічки при γ = 90° mисх= mAB.

У випадку застосування мірних приладів помилки центрування відсутні. Тоді загальна помилка у визначенні положення розбиває точки, Що, С буде в основному залежати від сумарної помилки властиво засічки й вихідних даних і виражатися формулою

[image] (16.28)

Для наближених розрахунків, прийнявши γ = 90°, будемо мати

[image] (16.29)

Визначити необхідну точність відкладення розбивочних відстаней можна, якщо задано точність визначення проектного положення точки, що виносить у натуру, і відома помилка в положенні вихідних пунктів. Так, наприклад, при mC=10мм і mAB=5 мм із формули можна одержати [image] (16.29)

В випадку, якщо для лінійної засічки застосовуються далекомірні комплекти, які центруються за допомогою штативів, то вплив помилок центрування можна визначити за формулою

[image] (16.30)

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4892 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8081 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4928 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Геометрическое нивелирование.

Геометрическое нивелирование выполняют, используя нивелир и нивелирные рейки. Нивелир – прибор, в котором визирный луч приводится в горизонтальное положение. Отсчеты берут по шкалам устанавливаемых вертикально нивелирных реек. Оцифровка шкал на...

13-08-2010 Просмотров:80989 Инженерная геодезия. Часть 1.

Способы погружения моноопоры в грунт дна…

Для погружения трубчатой моноопоры в грунт морского дна приемлемы лучшие способы, схемы, техника и технологии, используемые для погружения колонны обсадных труб в породы (целик) при бурении разведочных скважин на море...

30-01-2011 Просмотров:4343 Морские буровые моноопорные основания

Геодезичні роботи при щитовій проходці

При спорудженні тунелю щитовим способом тунельного оброблення, що складається із чавунних або залізобетонних тюбінгів або блоків, збирається усередині оболонки щита. Тому положення кілець тунельного оброблення в плані й по висоті...

30-05-2011 Просмотров:3866 Інженерна геодезія