Menu

Спосіб бічного нівелювання

Спосіб бічного нівелювання широко застосовують для виносу осей при детальній розбивці й для установки будівельних конструкцій у проектне положення.

Сутність способу полягає в тому, що по лінії, паралельної основної осі АВ (рис. 16.7), оптичним візуванням, наприклад теодолітом, задається створ А 'В'. Точки А' і В' знаходять шляхом відкладення деякої відстані l від точок А и В перпендикулярно лінії АВ. Відстань l вибирають у межах 1 - 2м, виходячи зі зручності виробництва розбивочних робіт. Положення осі конструкції визначають за допомогою горизонтально встановлюваної нівелірної рейки. При відліку по рейці l, рівному відстані паралельного створу А 'В' від осі АВ, п’ятка рейки визначає положення цієї осі в даному місці.

Основними помилками бічного нівелювання є:

помилка розбивки паралельного створу mcтв;

помилка центрування оптичного приладу й візирної мети при завданні паралельного створу mц;

помилка установки рейки mу;

помилка відліку по рейці m0.

Загальна помилка способу може бути підрахована за формулою

[image] (16.47)

 

[image]

Рис. 16.7. Схема розбивки способом бічного нівелювання

Помилка розбивки паралельного створу складається з помилок побудови прямого кута й відкладення відстані l. Розрахунок їх аналогічний полярному способу, використовується формула (16.32).

Вплив помилки центрування можна підрахувати, як й у способі створної засічки, за формулою (16.40).

Помилка установки рейки буде в основному залежати від не перпендикулярності рейки до створу візування. Цю помилку можна обчислити так:

[image] (16.48)

де v- кут відхилення рейки від її перпендикулярного положення.

Помилку відліку по рейці підраховують за формулою

[image] (16.49)

де t - ціна розподілу рейки; d - відстань від приладу до рейки, м;

Гx - збільшення зорової труби приладу.

Для приклада визначимо помилку способу бічного нівелювання при наступних даних: S=100 м; d=50 м; l=2 м; v =2°; е = 1 мм; t=10мм; m1 = 1 mβ= 30"; Гx=25.

У цьому випадку полярний спосіб застосовується для двох точок. Тоді, використовуючи частково формулу (16.32),будемо мати

[image]

При d =[image] з формули (16.40) одержимо

[image]

За формулою (16.48) знайдемо

[image]

За формулою (16.49) обчислимо

[image]

Загальну помилку виразимо так:

[image]

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:5672 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8671 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5356 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Установка и поверка приборов, мероприяти…

При выборе способов и мест установки приборов необходимо руководствоваться следующими положениями: число приборов, особенно, механического принципа действия, должно быть оптимальным из условия, с одной стороны, получения достаточного числа точек измерений, с...

19-03-2013 Просмотров:4709 Обследование и испытание сооружений

Розрахунки, пов’язані з глушінням свердл…

Розрахунки, пов’язані з глушінням свердловин під час здійснення ремонтних робіт   1. Розрахунок тиску на вибої свердловини, яка простоює Тиск на вибої простоюючої свердловини знаходимо за формулою: pв = pг + p0 ± Dpс, (2.30) де...

19-09-2011 Просмотров:11189 Підземний ремонт свердловин

Контроль трещиностойкости

Наличие трещин в различных конструктивных материалах может быть обнаружено с помощью методов контроля качества. Образование трещин при испытаниях также может контролироваться методами неразрушающего контроля после приложения очередной ступени нагрузки. Однако...

19-03-2013 Просмотров:4243 Обследование и испытание сооружений