Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Способи створной і створно-линейной зарубок

Способи створної і створно-лінійної зарубок широко застосовують для виносу в натуру розбивочних осей будинків і споруд, а також монтажних осей конструкцій і технологічного встаткування.

Положення проектної точки С у способі створної засічки визначають на перетині двох створів, що задають між вихідними точками 1 – 1' и 2 – 2' (рис. 16.5). Створ задають звичайно теодолітом, що центрують над вихідним пунктом (наприклад 1), а зорову трубу орієнтують по візирній меті, відцентрированної на іншому вихідному пункті (у цьому випадку – 1'). Положення точки C фіксують у заданому створі.

Середня квадратична помилка створної засічки залежить від помилок побудови першого mC1, і другого mC2 створів, а також помилки фіксації

[image] (16.37)

Основними помилками при побудові кожного зі створів є помилки положення вихідних точок, помилки центрування теодоліта й візирних цілей, помилка візування й зміни фокусування зорової труби при наведенні на візирну мету й на обумовлену точку, тобто

[image] (16.38)

 

[image]

Рис. 16.5. Схеми розбивки способами створної (а) і створно-лінійної (5) зарубок

 

Помилки положення вихідних точок для завдання створу мають значення тільки в напрямку, перпендикулярному створу, тобто для кожного створу по одній з координат х або y. Їхній вплив визначається формулою

[image] (16.39)

де d - відстань від точки установки теодоліта до обумовленої точки; S - відстань між вихідними точками (довжина створу).

Спільний вплив помилок центрування теодоліта й візирної мети виражається формулою

[image] (16.40)

Аналізуючи формули (16.39) і (16.40), можна зробити висновок, що найменший вплив помилки вихідних даних і центрування роблять на положення обумовленої точки в середині створу. У міру наближення її до вихідних пунктів ці помилки зростають.

Помилку візування в кутовій або лінійній мері підраховують відповідно по формулах (16.1) і (16.2).

При побудові створу доводиться візувати двічі: спочатку на візирну мету, установлену на вихідній точці, потім на мету, що фіксує положення розбиває точки, що, у створі. В обох випадках лінійна величина помилки візування для обумовленої точки буде пропорційна відстані d від теодоліта до цієї точки. Отже, для створних побудов помилка візування (у мм) буде дорівнює

[image] (16.41)

або з урахуванням формули (16.1)

[image] (16.42)

При побудові створу доводиться візувати на точки, розташовані від теодоліта на різних відстанях, що приводить до необхідності міняти фокусування труби. Зміна ходу фокусуючої лінзи викликає зсув візирної осі труби й приводить до помилки, яку необхідно враховувати при точних роботах.

У сучасних високоточних теодолітах помилка через перефокусування труби приблизно дорівнює помилці візування. Тому для наближених розрахунків можна прийняти mфок=mвиз. З обліком цього спільний вплив помилок візування й фокусування при створних побудовах може бути виражено формулою

[image] (16.43)

Для приклада оцінимо точність розбивки проектного положення точки способом створної засічки, якщо точка перебуває посередині обох створів. Приймемо d=100 м, Гx=25, mx,y=5 мм, е=1 мм, mф=1 мм.

Тому що в кожному створі обумовлена точка перебуває в однакових умовах, то досить зробити розрахунок для одного створу. Використовуючи формулу (16.39), для помилок вихідних даних будемо мати

[image]

За формулою (16.40) для помилки центрування одержимо

[image]

На підставі формули (16.43) для помилок візування й фокусування запишемо

[image]

Загальна помилка розбивки з урахуванням помилок двох створів буде дорівнює[image]

У наведеному розрахунку найбільш істотної виявилася помилка вихідних даних.

Створно-лінійний спосіб дозволяє визначити проектне положення точки, що виносить у натуру точки С (см. Рис. 16.5) шляхом відкладення проектної відстані d по створі АВ.

Середня квадратична помилка положення точки С у цьому способі може бути підрахована по формулах створної засічки (16.38) - (16.42) з обліком у вираженні (16.38) помилки md відкладення проектної відстані d.

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15826 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14902 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10304 Грунты и основания гидротехнических сооружений