Menu

Складання виконавчих генеральних планів

Виконавчий генеральний план становлять за результатами виконавчих зйомок закінчених будинків і споруд комплексного об'єкта (жилою масив, промислове підприємство й т.п.).

Розрізняють генплани оперативні, чергові й остаточні.

Будівництво великих комплексів, як правило, триває кілька років, протягом яких постійно уточнюється, доповнюється й змінюється проектна документація. У цих умовах виникає необхідність у систематичному відновленні виконавчої документації, що дозволяє оперативно постачати геодезичними даними виконавців будівельних робіт. Для цієї мети ведеться оперативний виконавчий генплан. Крім того, виникає необхідність додатково мати інформацію про обсяги виконаних на певну дату будівельних робіт із всіх окремих об'єктів будівництва. Із цією метою становлять черговий генплан. На відміну від оперативного на цей план наносять всі зводимі будинки й споруди й умовні значки показують стадію будівельних робіт.

Остаточний виконавчий генплан становлять після завершення будівництва. На цей план наносять всі побудовані по проекті будинки й споруди, які здають в експлуатацію. План складається на підставі матеріалів виконавчих зйомок, виконуваних у міру зведення об'єктів.

Комплект остаточного виконавчого генплану складається зі зведеного генерального плану в масштабах 1:1000 - 1:2000, а для особливо великих об'єктів - 1:5000; генеральних планів окремих об'єктів у масштабах 1:200 - 1: 500; спеціалізованих виконавчих планів комунікацій, доріг, ліній електропередач, зв'язку й т.п.; допоміжної пояснювальної документації.

Виконавчий генплан становлять на планшетах стандартного розміру або підрамниках, що поєднують кілька планшетів, у кольорових умовних знаках по загальноприйнятих знімальних інструкціях.

Окремі види виконавчих зйомок для складання виконавчого генплану мають свої особливості.

Виконавчу зйомку виконаної в натурі вертикального планування ведуть методами нівелювання поверхні й проклоданням ходів по характерних точках. Позначки визначають по вимощеннях будинків, у місцях перетинань і переломів профілю доріг, тротуарів, проїздів, у решіток водозбирачів й в інших характерних місцях. На відкритих майданчиках нівелювання виробляється по квадратах або по поперечниках.

Виконавча зйомка підземних комунікацій проводиться в міру їхнього зведення, але, як правило, до засипання траншей.

Знімаються кути повороту, точки на прямолінійних ділянках не рідше, ніж через 50 м, точки початку, середини й кінця кривих, місця перетинання трас, місця приєднань і відгалужень, люки, колодязі, камери, компенсатори й т.п. Збирають дані про число прокладок, діаметрах труб, тиску в газових н напрузі в кабельних мережах, матеріалах труб. Роблять обмірювання колодязів і камер із прив'язкою розташування труб і фасонних частин до стрімкої лінії, що проходить через центр кришки люка.

При зйомці доріг перевіряють елементи кривих, визначають координати вершин кутів повороту, точок перетинань і примикань, центрів стрілочних переводів. Визначають позначки голівок рейок і дорожнього полотна, а також габарит наближення будов.

Головною особливістю зйомок для складання виконавчого генплану, що відрізняє їх від зйомок при дослідженнях, є координування великої кількості точок, що визначають фактичне положення на місцевості основних елементів будинків і споруд.

 

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:5394 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8496 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5240 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Передача плановых координат.

    Для передачи координат теодолитного хода на знаки постоянного съемочного обоснования прокладывается теодолитный ход, поворотные точки которого закрепляются знаками, указанными на рис. 2.17. Рекомендуется, как правило, использовать восстановительную систему, предложенную инж. К...

12-08-2010 Просмотров:11038 Постоянное планово-высотное съемочное обоснование

Основные дефекты инженерного оборудовани…

Основными дефектами системы водоснабжения являются недостаточность напора, утечка воды в сети, разрыв труб, неисправность кранов. Недостаточный напор воды в верхних этажах зданий может быть следствием падения напора в главной магистрали при...

01-04-2010 Просмотров:21076 Эксплуатация жилых зданий

Типы и фации метаморфизма

В зависимости от природы и территориальной распространённости выделяются несколько типов метаморфизма – региональный, локальный, ультраметаморфизм и полиметаморфизм. ☼ Типы метаморфизма Региональный метаморфизм – совокупность метаморфических изменений горных пород, вызываемых односторонним и гидростатическим...

14-10-2010 Просмотров:26571 Геологическое картирование, структурная геология