Menu

Складання виконавчих генеральних планів

Виконавчий генеральний план становлять за результатами виконавчих зйомок закінчених будинків і споруд комплексного об'єкта (жилою масив, промислове підприємство й т.п.).

Розрізняють генплани оперативні, чергові й остаточні.

Будівництво великих комплексів, як правило, триває кілька років, протягом яких постійно уточнюється, доповнюється й змінюється проектна документація. У цих умовах виникає необхідність у систематичному відновленні виконавчої документації, що дозволяє оперативно постачати геодезичними даними виконавців будівельних робіт. Для цієї мети ведеться оперативний виконавчий генплан. Крім того, виникає необхідність додатково мати інформацію про обсяги виконаних на певну дату будівельних робіт із всіх окремих об'єктів будівництва. Із цією метою становлять черговий генплан. На відміну від оперативного на цей план наносять всі зводимі будинки й споруди й умовні значки показують стадію будівельних робіт.

Остаточний виконавчий генплан становлять після завершення будівництва. На цей план наносять всі побудовані по проекті будинки й споруди, які здають в експлуатацію. План складається на підставі матеріалів виконавчих зйомок, виконуваних у міру зведення об'єктів.

Комплект остаточного виконавчого генплану складається зі зведеного генерального плану в масштабах 1:1000 - 1:2000, а для особливо великих об'єктів - 1:5000; генеральних планів окремих об'єктів у масштабах 1:200 - 1: 500; спеціалізованих виконавчих планів комунікацій, доріг, ліній електропередач, зв'язку й т.п.; допоміжної пояснювальної документації.

Виконавчий генплан становлять на планшетах стандартного розміру або підрамниках, що поєднують кілька планшетів, у кольорових умовних знаках по загальноприйнятих знімальних інструкціях.

Окремі види виконавчих зйомок для складання виконавчого генплану мають свої особливості.

Виконавчу зйомку виконаної в натурі вертикального планування ведуть методами нівелювання поверхні й проклоданням ходів по характерних точках. Позначки визначають по вимощеннях будинків, у місцях перетинань і переломів профілю доріг, тротуарів, проїздів, у решіток водозбирачів й в інших характерних місцях. На відкритих майданчиках нівелювання виробляється по квадратах або по поперечниках.

Виконавча зйомка підземних комунікацій проводиться в міру їхнього зведення, але, як правило, до засипання траншей.

Знімаються кути повороту, точки на прямолінійних ділянках не рідше, ніж через 50 м, точки початку, середини й кінця кривих, місця перетинання трас, місця приєднань і відгалужень, люки, колодязі, камери, компенсатори й т.п. Збирають дані про число прокладок, діаметрах труб, тиску в газових н напрузі в кабельних мережах, матеріалах труб. Роблять обмірювання колодязів і камер із прив'язкою розташування труб і фасонних частин до стрімкої лінії, що проходить через центр кришки люка.

При зйомці доріг перевіряють елементи кривих, визначають координати вершин кутів повороту, точок перетинань і примикань, центрів стрілочних переводів. Визначають позначки голівок рейок і дорожнього полотна, а також габарит наближення будов.

Головною особливістю зйомок для складання виконавчого генплану, що відрізняє їх від зйомок при дослідженнях, є координування великої кількості точок, що визначають фактичне положення на місцевості основних елементів будинків і споруд.

 

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4135 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7332 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4325 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Внутреннее строение пластов вулканокласт…

Текстуры вулканокластических пород Для вулканокластических пород наиболее характерны следующие текстуры: кластолавовая, игнибритовая, игниспумитовая, глыбовая, брекчиевая, гигантобрекчиевая, шлаковая, агглютинатовая, подушечная, агломерато-шаровая, пизолитовая, шаровая, массивная, плотная, пористая, слоистая, циклическая, плойчатая и призматическая. Кластолавовая текстура...

14-10-2010 Просмотров:5985 Геологическое картирование, структурная геология

Вибiр та експлуатацiйнi розрахунки пiдні…

Основним критерiєм для вибору пiднімального обладнання – вежi (щогли), пiднімача, талевої системи – є його вантажопiднімальнiсть. У процесi пiдземного ремонту на вежу (щоглу) дiють вертикальнi та горизонтальнi навантаження. Вибiр вежi (щогли)...

19-09-2011 Просмотров:4565 Підземний ремонт свердловин

Вимоги до рідин глушіння

Головними критеріями, на основі яких формулюються вимоги до рідин глушіння, є: а) величина густини рідин глушіння; б) величина їх в'язкості та структурно-механічні властивості; в) вплив на привибійну зону продуктивного пласта;...

19-09-2011 Просмотров:4205 Підземний ремонт свердловин