Menu

Рівномірний усесторонній стиск

Усесторонній стиск називають рівномірним, якщо виконується умова [image]. В цьому випадку дотичні напруження дорівнюють нулю. З третьої і четвертої теорій міцності випливає, що яким би великим не було середнє напруження ([image]), в гірській породі не можуть виникнути ні залишкові деформації, ні руйнування. Гірська порода деформується лише пружно відповідно до закону Гука.

Ці висновки добре підтверджуються при випробуванні щільних однорідних порід і породоутворюючих мінералів. При деформуванні пористих гірських порід спостерігаються не лише залишкові деформації, але і їх руйнування, оскільки напружений стан скелету породи суттєво відрізняється від рівномірного усестороннього стиску. Таким чином, можна підсумувати, що при рівномірному усесторонньому стиску породоутворюючі мінерали і щільні породи можуть деформуватися лише пружно, а в пористих гірських породах крім пружних деформацій можливе ще й ущільнення за рахунок зменшення об’єму пор.

При рівномірному усесторонньому стиску випробування порід і мінералів проводять для вивчення їх стискуваності, яка характеризується коефіцієнтом об’ємного стиску і об’ємним модулем пружності.

Під коефіцієнтом об’ємного стиску β розуміють відносне зменшення об’єму V із зменшенням тиску на 105 Па, тобто

 

[image] (58)

 

де V0 – початковий об’єм при нормальних тиску і температурі.

Якщо при деформуванні зберігається закон Гука, то

 

[image] (59)

 

Підставивши (59) у вираз (58), отримаємо

 

[image] (60)

 

а так як [image], то [image], де K – об’ємний модуль пружності, який визначають за формулою (14).

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:3470 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:6550 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:3615 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

II.7. Мозаика Пряжинской земли

II.7. Мозаика Пряжинской земли      Пряжа – место достаточно неординарное. Это большой поселок городского типа, районный центр. Это место, которое определить не так просто, как осознать и прочувствовать; значит, это место, которое...

03-03-2011 Просмотров:3948 Комплексные географические характеристики

Методика на основі аналізу балансу сумар…

Ця методика дає змогу визначити оптимальну кількість ремонтних бригад (поточного і капітального) ремонту та нормативи на простій свердловин у недії, в очікуванні ремонту і в ремонтах. В основу даної методики...

19-09-2011 Просмотров:3462 Підземний ремонт свердловин

Геофизические методы

При геологическом картировании используются разнообразные геофизические методы, основанные на выявлении тех или иных свойств метаморфических пород (плотности, магнитности, электропроводности и т.д.): методы гравиразведки, магниторазведки и электроразведки. Для обоснования проведения гравиразведки, магниторазведки...

14-10-2010 Просмотров:4164 Геологическое картирование, структурная геология