Menu

Рівномірний усесторонній стиск

Усесторонній стиск називають рівномірним, якщо виконується умова [image]. В цьому випадку дотичні напруження дорівнюють нулю. З третьої і четвертої теорій міцності випливає, що яким би великим не було середнє напруження ([image]), в гірській породі не можуть виникнути ні залишкові деформації, ні руйнування. Гірська порода деформується лише пружно відповідно до закону Гука.

Ці висновки добре підтверджуються при випробуванні щільних однорідних порід і породоутворюючих мінералів. При деформуванні пористих гірських порід спостерігаються не лише залишкові деформації, але і їх руйнування, оскільки напружений стан скелету породи суттєво відрізняється від рівномірного усестороннього стиску. Таким чином, можна підсумувати, що при рівномірному усесторонньому стиску породоутворюючі мінерали і щільні породи можуть деформуватися лише пружно, а в пористих гірських породах крім пружних деформацій можливе ще й ущільнення за рахунок зменшення об’єму пор.

При рівномірному усесторонньому стиску випробування порід і мінералів проводять для вивчення їх стискуваності, яка характеризується коефіцієнтом об’ємного стиску і об’ємним модулем пружності.

Під коефіцієнтом об’ємного стиску β розуміють відносне зменшення об’єму V із зменшенням тиску на 105 Па, тобто

 

[image] (58)

 

де V0 – початковий об’єм при нормальних тиску і температурі.

Якщо при деформуванні зберігається закон Гука, то

 

[image] (59)

 

Підставивши (59) у вираз (58), отримаємо

 

[image] (60)

 

а так як [image], то [image], де K – об’ємний модуль пружності, який визначають за формулою (14).

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:2585 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:5198 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:2465 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Перевірки і юстирування нівелірів

Перш ніж почати роботу з нівеліром, як і з будь-яким геодезичним приладом, його оглядають. Якщо при зовнішньому огляді нівеліра ушкодження не виявлені, приступають до перевірок. Перевірки - це дії, якими...

30-05-2011 Просмотров:4261 Інженерна геодезія

Руйнування гірських порід при динамічном…

Як показали результати експериментальних досліджень відмінність механізму руйнування породи при динамічному втискуванні від механізму статичного втискування є непринциповою. Тому розглянемо лише кінематику розвитку руйнування породи із збільшенням енергії удару. При малих...

25-09-2011 Просмотров:2733 Механіка гірських порід

Методы определения акустических характер…

Ввиду малого значения предела упругости криогенных пород их упругие свойства следует определять при небольших механических напряжениях и кратковременных сило-ных воздействиях. Наиболее подходящими в этом случае оказываются динамические (акустические методы изучения...

27-09-2011 Просмотров:6763 Электрические и упругие свойства криогенных пород