Menu

Підземний ремонт свердловин

Кол-во строк: 
Заголовок Просмотры
ВСТУП1 3449
ПЛАНУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДЗЕМНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН 3897
Показники ефективностi використання фонду свердловин 4694
Шляхи зменшення втрат видобутку нафти і газу із-за ремонтів свердловин 4017
Причини та класифiкацiя ремонтiв свердловин 3268
Причини ремонту свердловин 4533
Класифiкацiя ремонтних робiт у свердловинах 4491
Система управлiння пiдземним ремонтом свердловин 3238
Служби ремонту свердловин 4361
Джерела фiнансування пiдземного ремонту 2989
Планування ремонтних робiт 3746
Органiзацiя виконання робiт з ремонту свердловин 5353
Оцiнка якостi виконання ремонту 2891
Методика підрахунку технологічної ефективності 3701
Методика підрахунку прибутку 3469
Методика підрахунку прибутку від вдосконалення технології 3089
Аналiз i коректування виконання ремонтних робiт 2664
Стимулювання якостi i кiлькостi ремонтiв 2966
Контроль i облiк у процесi ремонту свердловин 3468
Планування об`ємiв робiт з поточного ремонту 3311
Методика визначення об`єму ремонтних робiт за мiжремонтним перiодом 3142
Визначення оптимальної кількості ремонтних бригад 3374
Методика на основі аналізу балансу сумарних економічних витрат 3019
Методика на основі застосування теорії масового обслуговування 3408
Мета оперативного планування 3308
Зміна дебіту свердловини в часі 3318
Розподіл свердловин за групами ремонтів 2920
Визначення економічно доцільних термінів 3161
Встановлення черговості проведення поточних ремонтів 2908
Порядок оперативного планування поточних ремонтів механізованих свердловин 3270
Послiдовнiсть робiт з поточного ремонту свердловин 3550
Послiдовнiсть робiт з капiтального ремонту свердловин 3058
Реґламентація робiт з капiтального ремонту свердловин 3961
Пiдготовчий комплекс робiт з пiдземного ремонту 3648
Завершальний комплекс робiт 2677
Усунення негерметичностi обладнання гирла свердловини 3171
Мета і способи глушіння свердловин 3041
Вимоги до рідин глушіння 3081
Рідини глушіння на водній основі 4247
Водні рідини глушіння з твердою фазою 3528
Регулювання фільтраційних властивостей водних рідин глушіння 2965
Рідини глушіння на вуглеводневій основі 3418
Буферні блокувальні рідини 2953
Блокувальні системи на водній основі 3024
Блокувальні системи на вуглеводневій основі 2559
Блокувальні інвертні крейдові дисперсії 3092
Рідини глушіння свердловин і буферні рідини на основі крохмале-сольових гелів 3147
Вибирання рідини глушіння і блокувальної рідини 3369
Технології приготування рідин для глушіння свердловин 3871
Технології глушіння свердловин 3941
Особливості глушіння свердловин, продукція яких містить сірководень 3161
Розрахунки, пов’язані з глушінням свердловин 6455
Дослiдження свердловин та обстеження їх стовбурів 3174
Гiдродинамiчнi дослiдження негерметичностi експлуатацiйної колони 4314
Промислово-геофізичні дослідження 6604
Обстеження стовбура свердловини 3328
Освоєння нафтових свердловин 7738
Особливості освоєння морських свердловин 2786
Особливості освоєння нагнітальних свердловин 3351
Вибирання допустимої величини депресії 3541
Вимоги з техніки безпеки під час виконання робіт 6119
Вимоги з техніки безпеки під час здійснення підготовчих робіт 5136
Вимоги з техніки безпеки в процесі здійснення промислово-геофізичних і вибухових робіт 3435
Техніка безпеки в процесі освоєння свердловин 4324
Класифiкацiя комплексу ремонтного обладнання 4083
Пiднімальнi механiзми 6073
Талева система 6696
Вибiр та експлуатацiйнi розрахунки пiднімального обладнання 3359
Обладнання, яке використовується для обертання iнструменту 4565
Противикидне обладнання 6163
Обладнання для здiйснення технологiчних процесiв та операцiй 3559
Обладнання для цементування та змішування компонентів 6834
Автоцистерни 3672
Пересувнi компресорнi устатковання 3587
Обладнання для здiйснення допомiжних операцiй 3542
Бурильнi труби 4981
Обсаднi труби 3963
Розрахунки труб 3970
Пакери, якори і роз’єднувачі колон 8210
Агрегати для механiзацiї ремонтних i промислових робiт 3264
Пересувний агрегат для пiдготовчих робiт з ремонту свердловин 3097
Агрегати для встановлення анкерiв 3432
Промисловi самонавантужувачi 3829
Трубовози i штанговоз 4044
Агрегат обслуговування пiднімальних устатковань 3236
Механiзацiя під час роботи з обладнанням 3778
Інші агрегати й устатковання 4765
Засоби малої механiзацiї ремонтних робiт 4155

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:2565 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:5182 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:2459 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Признаки наличия разрывных нарушений

Для установления разрывных нарушений при геологическом картировании и других исследованиях существует ряд признаков, которые можно выявить как прямыми наблюдениями, так и косвенными методами. К выявляемым прямыми наблюдениями признакам, свидетельствующим о наличии...

01-10-2010 Просмотров:7407 Геологическое картирование, структурная геология

Розбивка й вивірка підкранових колій

Мостові крани є основними засобами механізації підйомно-транспортних операцій на різних промислових підприємствах. З їхньою допомогою піднімають, транспортують і встановлюють важкі машини й деталі. Мостовий кран складається з металічного моста на ходових...

30-05-2011 Просмотров:5932 Інженерна геодезія

Нормальное и опрокинутое залегание

Наклонно залегающие пласты могут иметь нормальное и опрокинутое залегание (рис. 1.26, 1.27). При нормальном залегании кровля пласта расположена выше его подошвы, а при опрокинутом – наоборот.     Рис. 1.27. Нормальное и опрокинутое...

01-10-2010 Просмотров:9950 Геологическое картирование, структурная геология