Menu

Підземний ремонт свердловин

Кол-во строк: 
Заголовок Просмотры
ВСТУП1 3573
ПЛАНУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДЗЕМНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН 4033
Показники ефективностi використання фонду свердловин 4933
Шляхи зменшення втрат видобутку нафти і газу із-за ремонтів свердловин 4211
Причини та класифiкацiя ремонтiв свердловин 3398
Причини ремонту свердловин 4996
Класифiкацiя ремонтних робiт у свердловинах 4693
Система управлiння пiдземним ремонтом свердловин 3356
Служби ремонту свердловин 4557
Джерела фiнансування пiдземного ремонту 3090
Планування ремонтних робiт 3923
Органiзацiя виконання робiт з ремонту свердловин 5616
Оцiнка якостi виконання ремонту 3008
Методика підрахунку технологічної ефективності 3820
Методика підрахунку прибутку 3604
Методика підрахунку прибутку від вдосконалення технології 3209
Аналiз i коректування виконання ремонтних робiт 2765
Стимулювання якостi i кiлькостi ремонтiв 3079
Контроль i облiк у процесi ремонту свердловин 3602
Планування об`ємiв робiт з поточного ремонту 3423
Методика визначення об`єму ремонтних робiт за мiжремонтним перiодом 3257
Визначення оптимальної кількості ремонтних бригад 3498
Методика на основі аналізу балансу сумарних економічних витрат 3146
Методика на основі застосування теорії масового обслуговування 3525
Мета оперативного планування 3473
Зміна дебіту свердловини в часі 3433
Розподіл свердловин за групами ремонтів 3004
Визначення економічно доцільних термінів 3266
Встановлення черговості проведення поточних ремонтів 3023
Порядок оперативного планування поточних ремонтів механізованих свердловин 3395
Послiдовнiсть робiт з поточного ремонту свердловин 3691
Послiдовнiсть робiт з капiтального ремонту свердловин 3166
Реґламентація робiт з капiтального ремонту свердловин 4160
Пiдготовчий комплекс робiт з пiдземного ремонту 3850
Завершальний комплекс робiт 2792
Усунення негерметичностi обладнання гирла свердловини 3281
Мета і способи глушіння свердловин 3237
Вимоги до рідин глушіння 3300
Рідини глушіння на водній основі 4506
Водні рідини глушіння з твердою фазою 3688
Регулювання фільтраційних властивостей водних рідин глушіння 3090
Рідини глушіння на вуглеводневій основі 3575
Буферні блокувальні рідини 3057
Блокувальні системи на водній основі 3156
Блокувальні системи на вуглеводневій основі 2659
Блокувальні інвертні крейдові дисперсії 3215
Рідини глушіння свердловин і буферні рідини на основі крохмале-сольових гелів 3251
Вибирання рідини глушіння і блокувальної рідини 3497
Технології приготування рідин для глушіння свердловин 4020
Технології глушіння свердловин 4150
Особливості глушіння свердловин, продукція яких містить сірководень 3280
Розрахунки, пов’язані з глушінням свердловин 7150
Дослiдження свердловин та обстеження їх стовбурів 3304
Гiдродинамiчнi дослiдження негерметичностi експлуатацiйної колони 4569
Промислово-геофізичні дослідження 7165
Обстеження стовбура свердловини 3499
Освоєння нафтових свердловин 8418
Особливості освоєння морських свердловин 2921
Особливості освоєння нагнітальних свердловин 3529
Вибирання допустимої величини депресії 3666
Вимоги з техніки безпеки під час виконання робіт 6431
Вимоги з техніки безпеки під час здійснення підготовчих робіт 5399
Вимоги з техніки безпеки в процесі здійснення промислово-геофізичних і вибухових робіт 3579
Техніка безпеки в процесі освоєння свердловин 4523
Класифiкацiя комплексу ремонтного обладнання 4303
Пiднімальнi механiзми 6352
Талева система 7042
Вибiр та експлуатацiйнi розрахунки пiднімального обладнання 3675
Обладнання, яке використовується для обертання iнструменту 4726
Противикидне обладнання 6654
Обладнання для здiйснення технологiчних процесiв та операцiй 3748
Обладнання для цементування та змішування компонентів 7265
Автоцистерни 3841
Пересувнi компресорнi устатковання 3718
Обладнання для здiйснення допомiжних операцiй 3666
Бурильнi труби 5318
Обсаднi труби 4111
Розрахунки труб 4127
Пакери, якори і роз’єднувачі колон 8632
Агрегати для механiзацiї ремонтних i промислових робiт 3375
Пересувний агрегат для пiдготовчих робiт з ремонту свердловин 3207
Агрегати для встановлення анкерiв 3555
Промисловi самонавантужувачi 3955
Трубовози i штанговоз 4177
Агрегат обслуговування пiднімальних устатковань 3353
Механiзацiя під час роботи з обладнанням 3947
Інші агрегати й устатковання 4957
Засоби малої механiзацiї ремонтних робiт 4355

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:2854 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:5772 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:2935 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Основные мероприятия по повышению устойч…

Пути увеличения устойчивости сооружений непосредственно вытекают из анализа основного условия (7.14) устойчивости и особенно ярко из рассмотрения простейших зависимостей (7.17) или (7.20). Первое основное направление — это уменьшение суммарных активных воздействий...

25-08-2013 Просмотров:2368 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Принципы организации реконструкции

Проведение реконструкции действующего предприятия в короткие сроки при эффективном использовании капитальных вложений, трудовых и материально-технических ресурсов требует системного подхода и соблюдения основных принципов ее организаций и осуществления. К таким принципам...

25-07-2009 Просмотров:12697 Реконструкция промышленных предприятий.

Проблемы регулирования сейсмического про…

Выше отмечалось, что наблюдаемые особенности вариаций ОНС, связанные с изменением объема различных элементов среды, исключают действие метаморфизма или крупномасштабных тектонических деформаций. Основным переменным фактором, определяющим и поддерживающим текущую нестабильность среды...

15-11-2010 Просмотров:4012 Сейсмический процесс