Menu

Підземний ремонт свердловин

Кол-во строк: 
Заголовок Просмотры
ВСТУП1 4528
ПЛАНУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДЗЕМНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН 4836
Показники ефективностi використання фонду свердловин 6059
Шляхи зменшення втрат видобутку нафти і газу із-за ремонтів свердловин 5245
Причини та класифiкацiя ремонтiв свердловин 4240
Причини ремонту свердловин 7083
Класифiкацiя ремонтних робiт у свердловинах 5732
Система управлiння пiдземним ремонтом свердловин 4160
Служби ремонту свердловин 5959
Джерела фiнансування пiдземного ремонту 3872
Планування ремонтних робiт 5023
Органiзацiя виконання робiт з ремонту свердловин 7082
Оцiнка якостi виконання ремонту 3818
Методика підрахунку технологічної ефективності 4757
Методика підрахунку прибутку 4581
Методика підрахунку прибутку від вдосконалення технології 4072
Аналiз i коректування виконання ремонтних робiт 3531
Стимулювання якостi i кiлькостi ремонтiв 3906
Контроль i облiк у процесi ремонту свердловин 4473
Планування об`ємiв робiт з поточного ремонту 4185
Методика визначення об`єму ремонтних робiт за мiжремонтним перiодом 4100
Визначення оптимальної кількості ремонтних бригад 4361
Методика на основі аналізу балансу сумарних економічних витрат 3934
Методика на основі застосування теорії масового обслуговування 4518
Мета оперативного планування 4290
Зміна дебіту свердловини в часі 4289
Розподіл свердловин за групами ремонтів 3809
Визначення економічно доцільних термінів 4109
Встановлення черговості проведення поточних ремонтів 3867
Порядок оперативного планування поточних ремонтів механізованих свердловин 4200
Послiдовнiсть робiт з поточного ремонту свердловин 4517
Послiдовнiсть робiт з капiтального ремонту свердловин 3970
Реґламентація робiт з капiтального ремонту свердловин 5166
Пiдготовчий комплекс робiт з пiдземного ремонту 4974
Завершальний комплекс робiт 3597
Усунення негерметичностi обладнання гирла свердловини 4074
Мета і способи глушіння свердловин 4535
Вимоги до рідин глушіння 4768
Рідини глушіння на водній основі 5934
Водні рідини глушіння з твердою фазою 4546
Регулювання фільтраційних властивостей водних рідин глушіння 3928
Рідини глушіння на вуглеводневій основі 4568
Буферні блокувальні рідини 3897
Блокувальні системи на водній основі 4000
Блокувальні системи на вуглеводневій основі 3478
Блокувальні інвертні крейдові дисперсії 4234
Рідини глушіння свердловин і буферні рідини на основі крохмале-сольових гелів 4104
Вибирання рідини глушіння і блокувальної рідини 4401
Технології приготування рідин для глушіння свердловин 5084
Технології глушіння свердловин 5461
Особливості глушіння свердловин, продукція яких містить сірководень 3981
Розрахунки, пов’язані з глушінням свердловин 10551
Дослiдження свердловин та обстеження їх стовбурів 4166
Гiдродинамiчнi дослiдження негерметичностi експлуатацiйної колони 5967
Промислово-геофізичні дослідження 9783
Обстеження стовбура свердловини 4661
Освоєння нафтових свердловин 12137
Особливості освоєння морських свердловин 3769
Особливості освоєння нагнітальних свердловин 4540
Вибирання допустимої величини депресії 4717
Вимоги з техніки безпеки під час виконання робіт 7824
Вимоги з техніки безпеки під час здійснення підготовчих робіт 6812
Вимоги з техніки безпеки в процесі здійснення промислово-геофізичних і вибухових робіт 4361
Техніка безпеки в процесі освоєння свердловин 5827
Класифiкацiя комплексу ремонтного обладнання 5402
Пiднімальнi механiзми 7980
Талева система 9070
Вибiр та експлуатацiйнi розрахунки пiднімального обладнання 5132
Обладнання, яке використовується для обертання iнструменту 5975
Противикидне обладнання 9037
Обладнання для здiйснення технологiчних процесiв та операцiй 4755
Обладнання для цементування та змішування компонентів 9321
Автоцистерни 4976
Пересувнi компресорнi устатковання 4704
Обладнання для здiйснення допомiжних операцiй 4421
Бурильнi труби 7130
Обсаднi труби 5106
Розрахунки труб 5281
Пакери, якори і роз’єднувачі колон 11059
Агрегати для механiзацiї ремонтних i промислових робiт 4111
Пересувний агрегат для пiдготовчих робiт з ремонту свердловин 3942
Агрегати для встановлення анкерiв 4487
Промисловi самонавантужувачi 4899
Трубовози i штанговоз 5175
Агрегат обслуговування пiднімальних устатковань 4178
Механiзацiя під час роботи з обладнанням 4837
Інші агрегати й устатковання 6135
Засоби малої механiзацiї ремонтних робiт 5539

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:5102 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8286 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5083 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Конструкции перегородок

По назначению перегородки жилых зданий подразделяются на межквартирные и межкомнатные. Эти перегородки должны отвечать требованиям звукоизоляции, указанным в СНиП П-12—77 «Защита от шума». К перегородкам санитарных узлов и кухонь предъявляются...

31-03-2010 Просмотров:17067 Эксплуатация жилых зданий

Определение истинной мощности горизонтал…

Истинная мощность горизонтально залегающего слоя – кратчайшее расстояние между подошвой и кровлей пласта. На геологической карте она определяется по разности высот между кровлей и подошвой слоя, путем интерполяции высотных отметок...

01-10-2010 Просмотров:16939 Геологическое картирование, структурная геология

Влияние крутящего момента на прочность м…

При вращательном бурении моноопора испытывает реактивный крутящий момент. В результате в ее сечениях возникают касательные напряжения т = MK/Wp, (3.21) где MK - крутящий момент; Wp - полярный момент сопротивления кручению сечения моноопоры. Для...

12-01-2011 Просмотров:5041 Морские буровые моноопорные основания