Menu

Підземний ремонт свердловин

Кол-во строк: 
Заголовок Просмотры
ВСТУП1 3774
ПЛАНУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДЗЕМНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН 4231
Показники ефективностi використання фонду свердловин 5308
Шляхи зменшення втрат видобутку нафти і газу із-за ремонтів свердловин 4441
Причини та класифiкацiя ремонтiв свердловин 3594
Причини ремонту свердловин 5324
Класифiкацiя ремонтних робiт у свердловинах 4944
Система управлiння пiдземним ремонтом свердловин 3570
Служби ремонту свердловин 4802
Джерела фiнансування пiдземного ремонту 3279
Планування ремонтних робiт 4175
Органiзацiя виконання робiт з ремонту свердловин 5867
Оцiнка якостi виконання ремонту 3201
Методика підрахунку технологічної ефективності 4026
Методика підрахунку прибутку 3818
Методика підрахунку прибутку від вдосконалення технології 3410
Аналiз i коректування виконання ремонтних робiт 2947
Стимулювання якостi i кiлькостi ремонтiв 3269
Контроль i облiк у процесi ремонту свердловин 3831
Планування об`ємiв робiт з поточного ремонту 3605
Методика визначення об`єму ремонтних робiт за мiжремонтним перiодом 3467
Визначення оптимальної кількості ремонтних бригад 3707
Методика на основі аналізу балансу сумарних економічних витрат 3350
Методика на основі застосування теорії масового обслуговування 3736
Мета оперативного планування 3675
Зміна дебіту свердловини в часі 3638
Розподіл свердловин за групами ремонтів 3201
Визначення економічно доцільних термінів 3457
Встановлення черговості проведення поточних ремонтів 3232
Порядок оперативного планування поточних ремонтів механізованих свердловин 3588
Послiдовнiсть робiт з поточного ремонту свердловин 3906
Послiдовнiсть робiт з капiтального ремонту свердловин 3358
Реґламентація робiт з капiтального ремонту свердловин 4406
Пiдготовчий комплекс робiт з пiдземного ремонту 4087
Завершальний комплекс робiт 2981
Усунення негерметичностi обладнання гирла свердловини 3475
Мета і способи глушіння свердловин 3458
Вимоги до рідин глушіння 3561
Рідини глушіння на водній основі 4778
Водні рідини глушіння з твердою фазою 3887
Регулювання фільтраційних властивостей водних рідин глушіння 3289
Рідини глушіння на вуглеводневій основі 3793
Буферні блокувальні рідини 3240
Блокувальні системи на водній основі 3365
Блокувальні системи на вуглеводневій основі 2848
Блокувальні інвертні крейдові дисперсії 3408
Рідини глушіння свердловин і буферні рідини на основі крохмале-сольових гелів 3455
Вибирання рідини глушіння і блокувальної рідини 3702
Технології приготування рідин для глушіння свердловин 4252
Технології глушіння свердловин 4396
Особливості глушіння свердловин, продукція яких містить сірководень 3481
Розрахунки, пов’язані з глушінням свердловин 7637
Дослiдження свердловин та обстеження їх стовбурів 3514
Гiдродинамiчнi дослiдження негерметичностi експлуатацiйної колони 4826
Промислово-геофізичні дослідження 7565
Обстеження стовбура свердловини 3727
Освоєння нафтових свердловин 8943
Особливості освоєння морських свердловин 3119
Особливості освоєння нагнітальних свердловин 3740
Вибирання допустимої величини депресії 3888
Вимоги з техніки безпеки під час виконання робіт 6728
Вимоги з техніки безпеки під час здійснення підготовчих робіт 5693
Вимоги з техніки безпеки в процесі здійснення промислово-геофізичних і вибухових робіт 3765
Техніка безпеки в процесі освоєння свердловин 4799
Класифiкацiя комплексу ремонтного обладнання 4555
Пiднімальнi механiзми 6653
Талева система 7379
Вибiр та експлуатацiйнi розрахунки пiднімального обладнання 3955
Обладнання, яке використовується для обертання iнструменту 4976
Противикидне обладнання 6987
Обладнання для здiйснення технологiчних процесiв та операцiй 3970
Обладнання для цементування та змішування компонентів 7621
Автоцистерни 4082
Пересувнi компресорнi устатковання 3936
Обладнання для здiйснення допомiжних операцiй 3848
Бурильнi труби 5674
Обсаднi труби 4340
Розрахунки труб 4370
Пакери, якори і роз’єднувачі колон 9035
Агрегати для механiзацiї ремонтних i промислових робiт 3571
Пересувний агрегат для пiдготовчих робiт з ремонту свердловин 3392
Агрегати для встановлення анкерiв 3769
Промисловi самонавантужувачi 4159
Трубовози i штанговоз 4399
Агрегат обслуговування пiднімальних устатковань 3543
Механiзацiя під час роботи з обладнанням 4166
Інші агрегати й устатковання 5195
Засоби малої механiзацiї ремонтних робiт 4606

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:3252 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:6287 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:3373 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Силы, действующие на шатунные и коренные…

Шатунная шейка (шейка кривошипа) нагружается силой S, а. передаваемой шатуном от верхней головки шатуна, и центробежной силой К'. Для удобства расчетов вначале определяют значении составляющих силы S — сил Т...

25-08-2013 Просмотров:6630 Основы конструирования автотракторных двигателей

Газонасыщенность и кинетика выделения га…

При масс-спектрометрическом мониторинге газовыделения идентифицировались следующие соединения: H2, He, N2, H2O, CO, CH4, CO2. Определялась скорость газовыделения в режиме непрерывного нагрева образцов в вакууме. Характерной особенностью процесса дегазации на исходных...

15-11-2010 Просмотров:4216 Сейсмический процесс

Решения плоской и пространственной задач…

Решений плоской и тем более пространственных задач консолидации в виде простейших зависимостей, таблиц или графиков очень ограниченное число. Имеются решения для случая приложения к поверхности двухфазного грунта сосредоточенной силы (В...

25-08-2013 Просмотров:4781 Грунты и основания гидротехнических сооружений