Menu

Підземний ремонт свердловин

Кол-во строк: 
Заголовок Просмотры
ВСТУП1 3478
ПЛАНУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДЗЕМНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН 3936
Показники ефективностi використання фонду свердловин 4774
Шляхи зменшення втрат видобутку нафти і газу із-за ремонтів свердловин 4106
Причини та класифiкацiя ремонтiв свердловин 3303
Причини ремонту свердловин 4712
Класифiкацiя ремонтних робiт у свердловинах 4566
Система управлiння пiдземним ремонтом свердловин 3276
Служби ремонту свердловин 4434
Джерела фiнансування пiдземного ремонту 3013
Планування ремонтних робiт 3802
Органiзацiя виконання робiт з ремонту свердловин 5450
Оцiнка якостi виконання ремонту 2923
Методика підрахунку технологічної ефективності 3730
Методика підрахунку прибутку 3512
Методика підрахунку прибутку від вдосконалення технології 3111
Аналiз i коректування виконання ремонтних робiт 2688
Стимулювання якостi i кiлькостi ремонтiв 2996
Контроль i облiк у процесi ремонту свердловин 3507
Планування об`ємiв робiт з поточного ремонту 3337
Методика визначення об`єму ремонтних робiт за мiжремонтним перiодом 3165
Визначення оптимальної кількості ремонтних бригад 3406
Методика на основі аналізу балансу сумарних економічних витрат 3055
Методика на основі застосування теорії масового обслуговування 3441
Мета оперативного планування 3382
Зміна дебіту свердловини в часі 3349
Розподіл свердловин за групами ремонтів 2942
Визначення економічно доцільних термінів 3188
Встановлення черговості проведення поточних ремонтів 2937
Порядок оперативного планування поточних ремонтів механізованих свердловин 3309
Послiдовнiсть робiт з поточного ремонту свердловин 3585
Послiдовнiсть робiт з капiтального ремонту свердловин 3085
Реґламентація робiт з капiтального ремонту свердловин 4015
Пiдготовчий комплекс робiт з пiдземного ремонту 3723
Завершальний комплекс робiт 2707
Усунення негерметичностi обладнання гирла свердловини 3197
Мета і способи глушіння свердловин 3121
Вимоги до рідин глушіння 3158
Рідини глушіння на водній основі 4342
Водні рідини глушіння з твердою фазою 3587
Регулювання фільтраційних властивостей водних рідин глушіння 2987
Рідини глушіння на вуглеводневій основі 3463
Буферні блокувальні рідини 2980
Блокувальні системи на водній основі 3054
Блокувальні системи на вуглеводневій основі 2582
Блокувальні інвертні крейдові дисперсії 3115
Рідини глушіння свердловин і буферні рідини на основі крохмале-сольових гелів 3170
Вибирання рідини глушіння і блокувальної рідини 3407
Технології приготування рідин для глушіння свердловин 3911
Технології глушіння свердловин 4007
Особливості глушіння свердловин, продукція яких містить сірководень 3188
Розрахунки, пов’язані з глушінням свердловин 6802
Дослiдження свердловин та обстеження їх стовбурів 3210
Гiдродинамiчнi дослiдження негерметичностi експлуатацiйної колони 4413
Промислово-геофізичні дослідження 6839
Обстеження стовбура свердловини 3383
Освоєння нафтових свердловин 8008
Особливості освоєння морських свердловин 2816
Особливості освоєння нагнітальних свердловин 3425
Вибирання допустимої величини депресії 3579
Вимоги з техніки безпеки під час виконання робіт 6240
Вимоги з техніки безпеки під час здійснення підготовчих робіт 5250
Вимоги з техніки безпеки в процесі здійснення промислово-геофізичних і вибухових робіт 3459
Техніка безпеки в процесі освоєння свердловин 4387
Класифiкацiя комплексу ремонтного обладнання 4125
Пiднімальнi механiзми 6181
Талева система 6827
Вибiр та експлуатацiйнi розрахунки пiднімального обладнання 3492
Обладнання, яке використовується для обертання iнструменту 4612
Противикидне обладнання 6332
Обладнання для здiйснення технологiчних процесiв та операцiй 3623
Обладнання для цементування та змішування компонентів 6981
Автоцистерни 3727
Пересувнi компресорнi устатковання 3628
Обладнання для здiйснення допомiжних операцiй 3569
Бурильнi труби 5111
Обсаднi труби 4009
Розрахунки труб 4018
Пакери, якори і роз’єднувачі колон 8357
Агрегати для механiзацiї ремонтних i промислових робiт 3299
Пересувний агрегат для пiдготовчих робiт з ремонту свердловин 3124
Агрегати для встановлення анкерiв 3465
Промисловi самонавантужувачi 3857
Трубовози i штанговоз 4075
Агрегат обслуговування пiднімальних устатковань 3258
Механiзацiя під час роботи з обладнанням 3816
Інші агрегати й устатковання 4828
Засоби малої механiзацiї ремонтних робiт 4220

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:2664 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:5370 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:2601 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

3.3. В поисках главного

Мы определились: на территории, описать которую мы хотим, нам надо найти некие «главные» черты – доминанты – которые бы концентрировали позднее на себе все второстепенные черты места. Где же искать...

03-03-2011 Просмотров:2918 Комплексные географические характеристики

Основные дефекты фундаментов и стен подв…

В каменных фундаментах (бутовых, крупноблочных и др.) встречаются следующие недостатки: местные просадки, вертикальные и косые трещины, выщелачивание солей из цементного раствора, расслоение кладки и выпадение отдельных камней (в бутовых фундаментах)...

31-03-2010 Просмотров:10688 Эксплуатация жилых зданий

Основные дефекты инженерного оборудовани…

Основными дефектами системы водоснабжения являются недостаточность напора, утечка воды в сети, разрыв труб, неисправность кранов. Недостаточный напор воды в верхних этажах зданий может быть следствием падения напора в главной магистрали при...

01-04-2010 Просмотров:14549 Эксплуатация жилых зданий