Menu

Підземний ремонт свердловин

Кол-во строк: 
Заголовок Просмотры
ВСТУП1 3416
ПЛАНУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДЗЕМНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН 3865
Показники ефективностi використання фонду свердловин 4557
Шляхи зменшення втрат видобутку нафти і газу із-за ремонтів свердловин 3889
Причини та класифiкацiя ремонтiв свердловин 3177
Причини ремонту свердловин 4445
Класифiкацiя ремонтних робiт у свердловинах 4357
Система управлiння пiдземним ремонтом свердловин 3154
Служби ремонту свердловин 4238
Джерела фiнансування пiдземного ремонту 2967
Планування ремонтних робiт 3640
Органiзацiя виконання робiт з ремонту свердловин 5292
Оцiнка якостi виконання ремонту 2867
Методика підрахунку технологічної ефективності 3666
Методика підрахунку прибутку 3443
Методика підрахунку прибутку від вдосконалення технології 3074
Аналiз i коректування виконання ремонтних робiт 2641
Стимулювання якостi i кiлькостi ремонтiв 2943
Контроль i облiк у процесi ремонту свердловин 3377
Планування об`ємiв робiт з поточного ремонту 3289
Методика визначення об`єму ремонтних робiт за мiжремонтним перiодом 3027
Визначення оптимальної кількості ремонтних бригад 3345
Методика на основі аналізу балансу сумарних економічних витрат 2986
Методика на основі застосування теорії масового обслуговування 3381
Мета оперативного планування 3259
Зміна дебіту свердловини в часі 3286
Розподіл свердловин за групами ремонтів 2898
Визначення економічно доцільних термінів 3139
Встановлення черговості проведення поточних ремонтів 2871
Порядок оперативного планування поточних ремонтів механізованих свердловин 3194
Послiдовнiсть робiт з поточного ремонту свердловин 3523
Послiдовнiсть робiт з капiтального ремонту свердловин 3033
Реґламентація робiт з капiтального ремонту свердловин 3924
Пiдготовчий комплекс робiт з пiдземного ремонту 3590
Завершальний комплекс робiт 2653
Усунення негерметичностi обладнання гирла свердловини 3141
Мета і способи глушіння свердловин 2998
Вимоги до рідин глушіння 3014
Рідини глушіння на водній основі 4082
Водні рідини глушіння з твердою фазою 3441
Регулювання фільтраційних властивостей водних рідин глушіння 2929
Рідини глушіння на вуглеводневій основі 3312
Буферні блокувальні рідини 2930
Блокувальні системи на водній основі 2999
Блокувальні системи на вуглеводневій основі 2535
Блокувальні інвертні крейдові дисперсії 3057
Рідини глушіння свердловин і буферні рідини на основі крохмале-сольових гелів 3120
Вибирання рідини глушіння і блокувальної рідини 3332
Технології приготування рідин для глушіння свердловин 3825
Технології глушіння свердловин 3884
Особливості глушіння свердловин, продукція яких містить сірководень 3132
Розрахунки, пов’язані з глушінням свердловин 6342
Дослiдження свердловин та обстеження їх стовбурів 3150
Гiдродинамiчнi дослiдження негерметичностi експлуатацiйної колони 4264
Промислово-геофізичні дослідження 6521
Обстеження стовбура свердловини 3294
Освоєння нафтових свердловин 7607
Особливості освоєння морських свердловин 2762
Особливості освоєння нагнітальних свердловин 3249
Вибирання допустимої величини депресії 3510
Вимоги з техніки безпеки під час виконання робіт 6016
Вимоги з техніки безпеки під час здійснення підготовчих робіт 4985
Вимоги з техніки безпеки в процесі здійснення промислово-геофізичних і вибухових робіт 3403
Техніка безпеки в процесі освоєння свердловин 4265
Класифiкацiя комплексу ремонтного обладнання 4038
Пiднімальнi механiзми 5998
Талева система 6547
Вибiр та експлуатацiйнi розрахунки пiднімального обладнання 3224
Обладнання, яке використовується для обертання iнструменту 4444
Противикидне обладнання 6064
Обладнання для здiйснення технологiчних процесiв та операцiй 3423
Обладнання для цементування та змішування компонентів 6715
Автоцистерни 3642
Пересувнi компресорнi устатковання 3555
Обладнання для здiйснення допомiжних операцiй 3517
Бурильнi труби 4890
Обсаднi труби 3924
Розрахунки труб 3922
Пакери, якори і роз’єднувачі колон 8102
Агрегати для механiзацiї ремонтних i промислових робiт 3137
Пересувний агрегат для пiдготовчих робiт з ремонту свердловин 3076
Агрегати для встановлення анкерiв 3409
Промисловi самонавантужувачi 3801
Трубовози i штанговоз 4008
Агрегат обслуговування пiднімальних устатковань 3140
Механiзацiя під час роботи з обладнанням 3751
Інші агрегати й устатковання 4712
Засоби малої механiзацiї ремонтних робiт 4052

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:2427 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:4953 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:2384 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Наши рекомендации

Еще материалы

Основы проведения геологосъёмочных работ

Полевой период геологосъёмочных работ Полевой период начинается со дня прибытия личного состава партии на место работы. Перед началом полевых работ проводится ряд организационных мероприятий и устанавливается распорядок дня (режим дня), проводится...

14-10-2010 Просмотров:4509 Геологическое картирование, структурная геология

Баланс ионных зарядов.

Правила Полита. Схему действия электростатических сил, связывающих ионы в ионные кристаллы, в обобщенном виде описывают следующие эмпирические правила, сформулированные американским химиком Лайнусом Полингом. 1. Если общий заряд катиона разделить на число непосредственно...

12-08-2010 Просмотров:4686 Генетическая минералогия

Разновидности вулканов и их строение

Все вулканы по форме жерла и морфологии постройки подразделяются на вулканы центрального и линейного типа (рис. 5.5), которые, в свою очередь, по сложности строения разделяются на моногенные и полигенные. Моногенные постройки...

14-10-2010 Просмотров:14055 Геологическое картирование, структурная геология