Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Противикидне обладнання

Противикидне обладнання призначено для герметизацiї гирла нафтових i газових свердловин з метою попередження вiдкритих фонтанiв у ході капiтального ремонту. Обладнання герметизації гирла для ремонту дає змогу застерігати вихід в атмосферу рідини чи газу, які знаходяться у свердловині всередині НКТ чи в міжтрубному просторі між НКТ і експлуатаційною колоною. Його встановлюють на фланець трубної головки.

За допомогою цього обладнання можна:

а) швидко i надiйно герметизувати гирло свердловини як за наявностi, так і за вiдсутностi в нiй колони труб;

б) здiйснити розходження i прокручування колони труб у герметизованому гирлi для попередження їх прихоплення;

в) здiйснити циркуляцiю промивальної рiдини з протитиском на пласт, закачати промивальну рiдину в пласт насосами;

г) здiйснити термiнову розрядку свердловини.

[image]

Рис. 3.37 – Малогабаритний плашковий превентор ПП–180х21: 1, 7 – ґвинт; 2 – корпус; 3 плашка; 4 – накривка; 5 – накривка для вузла ущільнювача шпінделя; 8 – ходова втулка; 9 – шпіндель; 10 – штурвал; 11 – підчіпник; 12 – накривка

Противикидне обладнання включає превентор, регулювальний дросель, манiфольд i устатковання гiдравлiчного керування превентором. Воно може складатися із превентора з глухими плашками, розміщеного над ним аварійного превентора з трубними плашками, двох робочих превенторів, між якими встановлено стояк. Бокові відводи верхнього робочого превентора з’єднуються за допомогою гідрокерованих кранів з маніфольдом, що забезпечує зв’язок камер превентора із свердловинною або з викидною лінією. Якщо свердловину ремонтують під тиском, то над превенторами встановлюють корпус герметизатора. Стояк утворює шлюзову камеру для перепускання елементів колони, діаметр яких перевищує діаметр труб.

Герметизатор являє собою корпус, у верхній частині якого розміщується обойма, а нижче обойми – гумовий елемент ущільнення, що кріпиться до неї. Конструкція еластичного гумового ущільнення дає змогу пропускати через нього колону труб з муфтами. Це необхідно для зворотного промивання свердловини, ремонту свердловини під тиском тощо. Армування ущільнення застерігає його від втрати форми в процесі витискування вверх і забезпечує міцність за великих тисків. Розміри ущільнювача повинні відповідати розмірам труб і муфт, для роботи з якими він застосовується.

Для капiтального ремонту використовують малогабаритний превентор ППР-180 х 21 або противикидне обладнання ОП1а–180х35 чи ОПК – 180 х 35 К2, якi перекривають, за необхідності, гирло свердловини.

Малогабаритний плашковий превентор ППР–180х21 (180 – дiаметр умовного проходу, мм; 21 – робочий тиск, МПа) складається iз корпусу, покришок з розмiщеними в них плашками, механiзму ручного управлiння та вузла ущiльнення (рис. 3.37). Перекриття прохiдного отвору превентора здiйснюється ручним обертанням штурвалу за годинниковою стрiлкою, а вiдкриття – проти годинникової стрiлки. При цьому плашки захоплюють трубу, а ущiльнюючi елементи герметизують гирло. Він дає змогу ущільнювати НКТ (діаметром 48–114 мм) і бурильні труби (діаметром 73 і 89 мм) у некорозійному середовищі з температурою до 120 °С.

Технічна характеристика малогабаритного превентора ППР-180х21

Діаметр умовного проходу, мм

180

Робочий тиск, МПа

21

Керування превентором

Ручне

Діаметр труб, що ущільнюються, мм:

 

насосно-компресорних

48; 60; 73; 89; 102; 114

бурильних

73; 89

Свердловинне середовище

Некорозійне (нафта, газ, газоконденсат з концентрацією механічних домішок до 28 мг/л і сумарним вмістом Н2S і СO2 до 0,003 %, об'ємним вмістом пластової води до 90 %)

Максимальна допустима температура свердловинного середовища, °С

 

120

Габаритні розміри, мм

1520х565х250

Маса, кг:

 

повного комплекту

435

превентора

410

Превентори плашковi ПП – 180 х 35 i ПП – 180 х 35 К2 (К – корозiйне середовище з вмiстом H2S i CO2 до 6% за об`ємом) призначені для встановлення змiнних плашок пiд труби дiаметром 60 – 114 мм, розходження в межах гладкої частини колони труб, втримування плашками колони труб i фiксацiї плашок у закритому положеннi у випадку вiдключення чи виходу iз ладу устатковання гiдравлiчного управлiння. Вони включають корпус, кришки корпуса з гiдроцилiндрами та плашки. Плашки рознiмнi. У корпусах плашок встановлено змiннi вкладишi та гумовi ущiльнення. Привiд плашок дистанцiйний гiдравлiчний. Трубнi плашки закривають превентор за наявностi у свердловинi труб рiзних дiаметрiв, а глухi плашки – за вiдсутностi колони труб. Для фiксацiї плашок у закритому положеннi застосовують також i ручний карданний привiд. За температури повітря нижче 0°С порожнини плашок обiгрiваються парою, що подається по паропроводах, якi вмонтовано в корпус превентора. Вони дають змогу герметизувати труби діаметром 33–127 мм за робочого тиску 35 МПа і температури до 150 °С, а також розходжувати труби на довжину 300 мм.

Технічна характеристика плашкових превенторів

Показники

ПП-180х35

ПП-180х35К

Умовний прохід, мм

180

Тиск, МПа:

 

робочий

35

пробний

70

Умовний діаметр труб, що ущільнюються, мм

33—127

Умовна довжина розходження, мм

300

Навантаження на плашки, кН:

 

від маси колони

900

виштовхувальне

280

Об’єм камер, л:

 

запірної

6,6

розпірної

5,9

Свердловинне середовище

Некорозійне (нафта, газ, газоконденсат, промивальна рідина, вода та їх суміші)

Корозійне (нафта, газ, газоконденсат, промивальна рідина та їх суміші з об’ємним вмістом Н2S і СО2 до 6 % кожного компонента)

Габаритні розміри, мм

680х640х320

1750х645х420

Маса, кг

880

1010

Унiверсальний превентор ПУ1–180х35х35К2 забезпечує герметизацiю гирла свердловини як навколо будь-якої частини колони труб, так i за вiдсутностi труб у свердловинi, а також розходження i прокручування колони труб, протягування замкових з’єднин, що мають спецiальнi фаски. Він включає корпус, покришку, ущiльнювач, плунжер, втулку, манжети i ущiльнювач покришки (рис. 3.38). Ущiльнювач – це масивне гумове кiльце, яке армовано металевими вставками. Під час подавання масла в запiрну камеру свердловина перекривається, а під час подавання в розпiрну камеру – свердловина розгерметизовується. Управлiння превентором – дистанцiйне гiдравлiчне. Зимою превентор обiгрiвається.

[image]

Рис. 3.38 – Превентор універсальний ПУ–1–180х35К2: 1 – кришка; 2 – ущільнення кришки; 3 – ущільнення; 4 – корпус; 5, 7, 9 – манжети; 6 – плунжер; 8 – втулка; 10 – камера обігрівання

Технічна характеристика універсального превентора ПУ1-180Х35К2

Умовний прохід, мм

180

Тиск, МПа:

 

робочий

35

пробний

70

Об’єм камер, л:

 

запірної

17

розпірної

12

Робоче середовище

Корозійне (нафта, газ, газоконденсат, промивальна рідина та їх суміші з об’ємним вмістом Н2S і СО3до 6% кожного компонента)

Зміна діаметра прохідного отвору ущільнювача, мм

 

Від 180 до 0

Габаритні розміри (висота х діаметр корпусу), мм

 

1075х890

Маса, кг

2225

 

Противикидне обладнання ОП1а–180х35 складається iз стовбурної частини, манiфольду МПБ2 – 80 х 35 та устатковання гiдравлiчного управління ГУП 100 Бр-1. Стовбурна частина включає в себе плашкові превентори ПП-180x35 і хрестовину. Маніфольд забезпечує глушіння і розрядку свердловини, заміщення рідини, промивання і створення протитиску на пласт.

Технічна характеристика противикидного обладнання ОП1а-180х35

Умовний прохід, мм:

 

стовбурної частини

180

маніфольда і бічних відводів стовбурної частини

хрестовини

 

80

Тиск, МПа:

 

робочий

35

пробний

70

Тип основного привода

Дистанційний гідравлічний

Умовний діаметр труб, що ущільнюються, мм

33-127

Навантаження на плашки плашкового превентора, кН:

 

від маси колони

900

виштовхувальне

280

Свердловинне середовище

Некорозійне (нафта, газ, газоконденсат, промивальна рідина та їх суміші)

Температура свердловинного середовища, 0С

До 150

Маса, кг:

 

обладнання в зібраному вигляді

12505

повного комплекту

12880

 

Противикидне обладнання ОПК–180х35К2 складається iз стовбурної частини, манiфольду МПБ2 – 80 х 35 К2 та устатковання гiдравлiчного управлiння СН6. Стовбурна частина включає в себе унiверсальний превентор ПУ1- 180 х 35 К2, плашковий превентор ПП – 180 х 35 К2 i хрестовину (рис. 3.39).

[image]

Рис. 3.39 – Схема обладнання ОПК–180х35К2: 1 – блок глушіння; 2 – превентор універсальний; 3 – превентор плашковий; 4 – блок дроселювання;

5 – відвід до трапно-факельного устатковання; 6 – лінія прямого скиду;

7 – лінія глушіння; 8 – хрестовина; 9 – лінія дроселювання; 10 – колонна головка; 11 – пульт управління

Технічна характеристика обладнання ОПК-180х35К2

Умовний прохід, мм

 

стовбурної частини

180

маніфольдів і бокових відводів стовбурної частини хрестовини

80

Тиск, МПа

 

робочий

35

пробний

70

Тип основного приводу

Дистанційний гідравлічний

Умовний діаметр ущільнюваних труб, мм

60;73;89;114

Навантаження на плашки плашкового превентора, кН:

 

від маси колони

900

виштовхувальне

280

Свердловинне середовище

Корозійне (нафта, газ, газоконденсат, промивальна рідина та їх суміші з об’ємним вмістом Н2S і СО2 до 6% за об’ємом)

Маса, кг

 

обладнання в зібраному вигляді

13200

повного комплекту

13960

 

Манiфольди МПБ2–80х35 (умовний прохід 80 мм; робочий тиск 35 МПа) і МПБ2–80х35К2 (для корозійного середовища з об’ємним вмістом H2S s CO2 до 6 % кожного компонента) призначені для обв’язування стовбурної частини противикидного обладнання. Манiфольд включає блоки глушiння, дроселювання i сепарацiї, а також прямотечiйнi засувки з гiдроприводом i ручним управлiнням. Основнi елементи манiфольда змонтовано на окремих блоках (рис. 3.40).

[image]

Рис. 3.40 – Блок маніфольда МПБ2-80х35: 1 – манометр з запірним і розрядним пристроями; 2 – лінія глушіння; 3 – напірна труба; 4 – регулювальний дросель; 5 – регулятор потоку; 6 – блок сепаратора; 7 – засувка з ручним управлінням; 8 – блок дроселювання; 9 – хрестовина; 10 – лінія дроселювання; 11 – засувка з гідравлічним приводом; 12 – трійник; 13 – зворотній клапан; 14 – блок глушіння

Технічна характеристика маніфольдів

Тип

МПБ2-80´35

МПБ2-80´35К2

Умовний прохід, мм

80

Тиск, МПа:

 

робочий

35

пробний

70

Робоче середовище

Некорозійне (нафта, газ, газоконденсат, буровий розчин, вибурена порода і їх суміш)

Корозійне (нафта, газ, газоконденсат, буровий розчин, вибурена порода і їх суміші з об’ємним вмістом Н2S і СO2 до 6 % кожного компоненту)

Запірний пристрій

Прямотечійні засувки

ЗМ-80х35 і ЗМ-80Гх35

Прямотечійні засувки

ЗМ-80х35К2 і

ЗМ-801х35К2

Регулюючий пристрій (дросель)

ДР-80х35

ДР-80Гх35

ДР-80х35К2

ДР-80Гх35К2

Маса в зібраному вигляді, кг

8308

8027

 

Регулювальнi дроселi призначенi для встановлення у манiфольдах з метою безступiнчастого регулювання тиску на гирлi свердловини. Дроселювання здiйснюється шляхом змiни площi перерiзу кiльцевого зазору мiж конiчною поверхнею наконечника i цилiндричною поверхнею насадки під час обертання маховика. Iмiтатори наконечника i насадки вказують вiдносне положення дроселюючої пари. Дроселi з дистанцiйним гiдравлiчним управлiнням (ДР – 80Г´35 i ДР 80´35 К2) унiфiкованi з дроселями ручного управлiння (ДР – 80´35 i ДР 80´35 K2) i вiдрiзняються тiльки приводною частиною.

Технічна характеристика дроселів така:

Тип

ДР-80х35

ДР-80Гх35

ДР-80х35К2

ДР-80Гх35К2

Умовний прохід, мм

80

Тиск, МПа:

 

робочий

пробний

35

70

Керування дроселем

Ручне

Гідравлічне дистанційне

Ручне

Гідравлічне дистанційне

Тип дроселюючої пари

Твердосплавний конічний наконечник і циліндрична насадка

Робоче середовище

Некорозійне (нафта, газ, газоконденсат, буровий розчин, вибурена порода і їх суміш)

Корозійне (нафта, газ, газоконденсат, буровий розчин, вибуренная порода і їх суміші з об’ємним вмістом Н2S і СO2 до 6 % кожного компонента)

Габаритні розміри, мм

670х320х395

870х320х395

670х360х395

800х265х340

Маса, кг

110

145

110

122

Устатковання гiдравлiчного управлiння (превентором) ГУП–100Бр–1 призначене для оперативного дистанцiйного управлiння превенторами i основними засувками манiфольду (всього 6 вузлів). Устатковання змонтовано на спільній рамі і складається iз основного пульта управлiння, насосно-акумуляторного устатковання, допомiжного пульта управлiння та з’єднувальних трубопроводiв. Управлiння електродвигунами насоса автоматичне вiд електроконтактного манометра (з діапазоном тисків 9–10 МПа). Акумулятор призначений для прискорення закриття–вiдкриття превенторiв та засувок i забезпечення управлiння цими операцiями за рахунок енергiї стиснутого азоту.

 

Технічна характеристика устатковання гідравлічного керування ГПУ-100Бр-1 така:

Кількість керованих вузлів противикидного устатковання

6

Робочий тиск, МПа

10

Місткість масляного бака, дм3

250

Об’єм масла в пневмогідроакумуляторі за тиску в системі 10 МПа і тиску азоту для заправлення 6 МПа, дм3

 

71

Подавання шестеренчастого насоса за один оберт, см3

 

Потужність електродвигуна, кВт

3

Частота обертання вала, хв-1

1430

Подавання ручного насоса за один подвійний хід, см3

15

Габаритні розміри пультів керування, мм:

 

основного

1530х1125х1635

допоміжного

740х454х746

Маса пультів керування, кг:

 

основного

917

допоміжного

112,5

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15300 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14787 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10218 Грунты и основания гидротехнических сооружений