Menu

Призначення й методи виконавчих зйомок

Основне призначення виконавчих зйомок - установити точність винесення проекту споруди в натуру й виявити всі відхилення від проекту, допущені в процесі будівництва. Це досягається шляхом визначення фактичних координат характерних точок побудованих споруд, розмірів їхніх окремих елементів і частин, відстаней між ними й іншими даними. Виконавчі зйомки ведуться в процесі будівництва в міру закінчення його окремих етапів і завершуються остаточною зйомкою готового споруди. У першому випадку виконують поточні виконавчі зйомки, у другому - зйомки для складання виконавчого генерального плану.

Поточні виконавчі зйомки відбивають результати послідовного процесу зведення окремого будинку або споруди, починаючи з котловану й закінчуючи поверхами цивільних і технологічним устаткуванням промислових будинків. Результати цих зйомок містять дані для корегування виконаних на кожному етапі робіт і забезпечення якісного монтажу зборень конструкцій. При цьому особлива увага обертаємо на елементи споруди, які після завершення будівництва будуть недоступні для вимірів (забетоновані, засипані ґрунтом і т.п.)

Остаточна виконавча зйомка виконується для все об'єкта в цілому й використається при рішенні завдань, пов'язаних з експлуатацією, реконструкцією й розширенням. При остаточній зйомці використовуються матеріали поточних зйомок, а також знімання підземних і надземних комунікацій, транспортних мереж, елементів благоустрою й вертикального планування.

Вихідною геодезичною основою для поточної виконавчої зйомки служать пункти розбивочної мережі, знаки й створи закріплення осей або їхніх паралелей, настановні риски на конструкціях. Висотною основою служать репери будівельного майданчика й помітки, фіксовані на будівельних конструкціях. Геодезичним обґрунтуванням зйомки для складання виконавчого генерального плану служать пункти й репери державних і розбивочних мереж.

Методи вимірів при виконавчій зйомці, як правило, ті ж самі, що й при виконанні розбивочних і знімальних робіт. Так, для зйомки положення будівельних конструкцій у плані застосовують способи прямокутних координат, лінійних і створних засічок, лінійні проміри від створів і т.п., по висоті – геометричне нівелювання. Відхилення конструкцій від вертикалі перевіряють за допомогою схилів, теодолітів, приладів вертикального проектування. Застосовують також фототеодолітну зйомку. Методи зйомки для виконавчого генплану залежать від масштабу його складання й виду об'єкта, що знімається. У більшості випадків застосовують аналітичний і тахеометричний методи зйомок, іноді - мензульний. Поточні зйомки виконують із точністю, яка забезпечує надійне визначення положення будівельних конструкцій і технологічного встаткування. Для цього середня квадратична помилка m контрольних вимірів повинна бути не більше 0,2 величини відхилень δ, що допускається нормативними документами або проектом, тобто m ≤ 0,25. Методи зйомки виконавчого генплану повинні забезпечувати графічну точність відповідного масштабу.

 

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4615 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7767 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4679 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Поверки нивелиров.

Перед началом работы с нивелирами их исследуют и производят поверки, некоторые из которых — ежедневно и после каждого переезда с ними. До начала поверок нивелира необходимо проверить: исправность штатива; чистоту оптики...

12-08-2010 Просмотров:40776 Постоянное планово-высотное съемочное обоснование

Заключение

Проблема прогноза сильных землетрясений остается весьма актуальной. Несмотря на значительный пессимизм в достижении поставленных целей работы продолжаются во многих странах мира. К этому обязывают многие факторы, к которым можно отнести...

15-11-2010 Просмотров:184 Сейсмический процесс

Наклонное залегание слоёв

Наклонное залегание слоёв осадочных пород в большинстве случаев является нарушенным или вторичным (рис. 1.25.). При наклонном (или моноклинальном) залегании слои на обширных территориях наклонены в одном направлении и имеют постоянный...

01-10-2010 Просмотров:17031 Геологическое картирование, структурная геология