Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Принципи геодезичного забезпечення монтажу

Виробництво монтажних робіт при зведенні цивільних і промислових споруд, а також установка технологічного встаткування пов'язані з виконанням різноманітних геодезичних вимірів. Різноманіття видів споруд й умов їхнього зведення приводить до необхідності виконання геодезичних вимірів різними методами й засобами. Однак принципова схема виробництва геодезичних вимірів повинна відповідати загальному геодезичному правилу послідовного виконання робіт на окремих етапах монтажу.

У підготовчий період здійснюється побудова вихідної розбивочної основи; перевіряється відповідність положення опорних площин і закладних деталей проектним вимогам. Якщо буде потреба роблять доведення їх до проектних розмірів і рівнів.

Монтаж будівельних конструкцій передбачає послідовну установку в проектне положення несучих елементів будинків і споруд. Монтаж технологічного встаткування передбачає установку його на відповідне місце й вивірку його проектного положення.

На кожному етапі робіт й окремих технологічних операцій виробляється виконавча геодезична зйомка, що повинна не тільки відображати фактичне положення змонтованих елементів, але й регулювати процес монтажу з погляду досягнення необхідної точності.

У процесі монтажу можуть проводитися спостереження за деформаціями конструкцій й устаткування з метою коректування їхнього положення по ходу робіт.

Для монтажу будівельних конструкцій і технологічного встаткування користуються, як правило, не проектними осями, а лініями, паралельними осям (паралелі) і площинам розташування конструкцій й устаткування. При цьому керуються міркуваннями використання їх не тільки при монтажі, але й при періодичних вивірках і спостереженнях за деформаціями. Крім того, розташування паралелей повинне забезпечувати зручність проведення вимірів для годиться, установки приладів й устаткування, користування настановними шаблонами й пристосуваннями.

Розташування паралелей вибирають після ретельного вивчення відповідних креслень. Для геодезичних робіт при монтажі використовують головним чином робочі й технологічні креслення проекту, у числі яких: плани розташування розбивочних осей, плани й розрізи по спорудженню, монтажні схеми й карти, креслення вузлів н блоків устаткування.

Незважаючи на розходження видів споруд, умов і точностних вимог, загальні принципи геодезичного забезпечення монтажу конструкцій й устаткування наступні:

установка й вивірка конструкцій й устаткування виробляється від закріплених у натурі розбивочних і технологічних осей або їхніх паралелей;

умови монтажу (завантаженість майданчика, зручність підходів, метеоумови, видимість і т.п.) повинні забезпечувати застосування різних способів вимірів із заданою точністю;

способи вимірів повинні відповідати розв'язуваному завданню й заданій точності;

для об'єкта монтажу повинні бути визначені його геометричні або технологічні осі, а обробка його поверхні повинна відповідати вимогам точності монтажу;

при точних, а особливо високоточних роботах установку й вивірку рекомендується проводити у два етапи: попередньо - з наближеною точністю й остаточно - із заданою проектною точністю. Це дозволяє зменшити діапазон роботи приладів на остаточному етапі, збільшуючи їхню точність, і істотно поліпшити організацію робіт;

для виконання геодезичних робіт треба, по можливості, застосовувати серійні прилади й устаткування; якщо буде потреба можуть бути використані або розроблені спеціальні прилади, засновані на сучасних досягненнях науки й техніки.

Вимоги до точності геодезичного забезпечення монтажних робіт визначаються в основному проектними й нормативними документами. Норми точності на монтаж будівельних конструкцій задаються державними нормативними документами (СНиПы й Дст). Точностні характеристики на вивірку технологічного встаткування в основному визначаються проектними вимогами, виходячи з експлуатаційних параметрів.

Іноді норми точності на геодезичні роботи в проектних і нормативних документах не приводяться в явному виді й можуть бути отримані лише розрахунковими шляхом, використовуючи допуски на монтажні роботи.

Незважаючи на різноманіття точностних вимог до геодезичного забезпечення монтажних робіт, їх можна охарактеризувавши узагальненими середніми квадратичними помилками:

при монтажі будівельних конструкцій - 1 - 5мм;

при установці заводського технологічного устаткування - 0,5 - 1,0мм;

при високоточній установці устаткування унікальних споруд - 0,05 - 0,2мм.

Вихідну розбивочну основу при виконанні монтажних робіт закріплюють спеціальними знаками. До цих знаків висувають високі вимоги. Вони повинні бути стійкими й зберігати своє положення в межах, менших заданих допусків на монтажні роботи; довговічними, щоб служити опорою не тільки на період монтажу, але й для періодичних контрольних вимірів в експлуатаційний період. Конструкції знаків повинні забезпечувати центрування приладів з високою точністю. Залежно від необхідної точності монтажу осі закріплюють фундаментальними знаками із глибиною закладки до корінних порід; ґрунтовими центрами; полегшеними металевими марками, забетонованими в будівельних конструкціях. Для закріплення осей будівельних конструкцій застосовують відкраски.

Маркірування геометричних і технологічних осей на конструкціях й устаткуванні роблять шляхом відкрасок або закріплення спеціальних знаків. Знаки, як правило, закріплюють на технологічному встаткуванні, яких необхідно встановити з високою точністю.

При всьому різноманітті існуючих способів геодезичних вимірів, використовуваних при монтажі конструкцій й устаткування, можна виділити чотири основні групи: для планової установки, для вивірки прямолінійності, для висотної установки й для установки по вертикалі.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:13056 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:13946 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:9522 Грунты и основания гидротехнических сооружений