Menu

Прилади для орієнтування на місцевості

При орієнтуванні на місцевості для виміру магнітних азимутів і магнітних румбів користуються бусолями (рис. 2.5, а) і компасами (рис. 2.5, б).

Головні частини бусолі або компаса — магнітна стрілка 1, що обертається на вістрі шпиля, і кільце 2 з кутовими поділками. Північний кінець стрілки роблять темно-синім або вороненим. Залежно від того, як підписані поділки, розрізняють азимутальне й румбічне кільця. В азимутальному кільці поділку підписують проти напрямку руху годинної стрілки від 0 до 360°, у румбічному — на кінцях нульового діаметра ставлять нулі, перпендикулярного йому діаметра — 90°. У неробочому стані стрілка піднята на шпилі й притиснута до I[image]

Рис. 2.5. Прилади для орієнтування по магнітних меридіанах: а бусоль, 6 - компас; 1 - стрілка, 2 - кільце, 3 - арретир, 4, 5 - діоптри

 

захисного скла арретиром 3. Бусолі бувають штативні, установлювані при вимірах на штатив; ручні, теодолітні, установлювані на кутомірні прилади - теодоліти; настільні, що укладають на карту або план при їхньому орієнтуванні. Настільна бусоль (рис. 2.5, а) називається орієнтир-бусоллю.

Штативні, ручні бусолі й компаси мають пристосування для візування - наведення на точку лінії, азимут якої виміряється. Найпростіші види таких пристосувань - діоптри: очний 5 і предметний 4. У бусолях лінія, що з'єднує середини діоптрів, постійно збігається з нульовим діаметром кільця; у компасах діоптри кріпляться на кришці, яка може обертатись.

Принцип виміру азимута лінії бусоллю полягає в тім, що нульовий діаметр бусолі сполучають із напрямком цієї лінії, а по північному кінці магнітної стрілки відраховують значення азимута або румба. Наприклад, на рис. 2.5, а такий відлік дорівнює 335°05'.

У компасі з рухливими діоптрами сполучають північний кінець стрілки з нулем кільця, а лінію діоптрів - з напрямком обумовленої лінії й по покажчику предметного діоптра відраховують значення азимута даної лінії.

Для визначення дійсного азимута застосовують гіротеодоліт, що сполучає в собі гіроскоп, як датчик напрямку географічного меридіана й вимірник кутів - теодоліт. Гіроскоп являє собою обертовий пристрій, подібний до вовчка, головна вісь якого під дією добового обертання Землі й сили ваги завжди займає положення, паралельна осі обертання Землі, тобто в площині географічного меридіана.

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:5007 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8195 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5015 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Инварианты напряженного и деформированно…

Применение инвариантов напряженного и деформированного состояний в механике грунтов началось с появления и развития исследований грунтов в приборах, позволяющих осуществлять двух- и трехосное деформирование образцов в условиях сложного напряженного состояния...

25-08-2013 Просмотров:7766 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Органiзацiя виконання робiт з ремонту св…

Органiзацiя виконання ремонтних робiт починається з доведення планiв i графiкiв до виконавцiв i закiнчується здачею свердловини в експлуатацію пiсля ремонту. Поточний ремонт свердловин здiйснюють у відповідності із затвердженими місячним планом і...

19-09-2011 Просмотров:7034 Підземний ремонт свердловин

Математическая обработка результатов пря…

Веса измерений. Неравноточными называют измерения, выполненные приборами различной точности, разным числом приемов, в различных условиях. При неравноточных измерениях точность каждого результата измерений характеризуется своей среднеквадратической погрешностью. Наряду со средней квадратической погрешностью...

13-08-2010 Просмотров:24414 Инженерная геодезия. Часть 1.