Menu

Прилади для орієнтування на місцевості

При орієнтуванні на місцевості для виміру магнітних азимутів і магнітних румбів користуються бусолями (рис. 2.5, а) і компасами (рис. 2.5, б).

Головні частини бусолі або компаса — магнітна стрілка 1, що обертається на вістрі шпиля, і кільце 2 з кутовими поділками. Північний кінець стрілки роблять темно-синім або вороненим. Залежно від того, як підписані поділки, розрізняють азимутальне й румбічне кільця. В азимутальному кільці поділку підписують проти напрямку руху годинної стрілки від 0 до 360°, у румбічному — на кінцях нульового діаметра ставлять нулі, перпендикулярного йому діаметра — 90°. У неробочому стані стрілка піднята на шпилі й притиснута до I[image]

Рис. 2.5. Прилади для орієнтування по магнітних меридіанах: а бусоль, 6 - компас; 1 - стрілка, 2 - кільце, 3 - арретир, 4, 5 - діоптри

 

захисного скла арретиром 3. Бусолі бувають штативні, установлювані при вимірах на штатив; ручні, теодолітні, установлювані на кутомірні прилади - теодоліти; настільні, що укладають на карту або план при їхньому орієнтуванні. Настільна бусоль (рис. 2.5, а) називається орієнтир-бусоллю.

Штативні, ручні бусолі й компаси мають пристосування для візування - наведення на точку лінії, азимут якої виміряється. Найпростіші види таких пристосувань - діоптри: очний 5 і предметний 4. У бусолях лінія, що з'єднує середини діоптрів, постійно збігається з нульовим діаметром кільця; у компасах діоптри кріпляться на кришці, яка може обертатись.

Принцип виміру азимута лінії бусоллю полягає в тім, що нульовий діаметр бусолі сполучають із напрямком цієї лінії, а по північному кінці магнітної стрілки відраховують значення азимута або румба. Наприклад, на рис. 2.5, а такий відлік дорівнює 335°05'.

У компасі з рухливими діоптрами сполучають північний кінець стрілки з нулем кільця, а лінію діоптрів - з напрямком обумовленої лінії й по покажчику предметного діоптра відраховують значення азимута даної лінії.

Для визначення дійсного азимута застосовують гіротеодоліт, що сполучає в собі гіроскоп, як датчик напрямку географічного меридіана й вимірник кутів - теодоліт. Гіроскоп являє собою обертовий пристрій, подібний до вовчка, головна вісь якого під дією добового обертання Землі й сили ваги завжди займає положення, паралельна осі обертання Землі, тобто в площині географічного меридіана.

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4518 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7665 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4614 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Анализ данных новейшего мониторинга сейс…

Анализ данных новейшего мониторинга сейсмической опасности Напомним, что впервые жесткая критика лабораторных подходов к проблеме землетрясений была сделана М.А. Садовским [Садовский и др., 1987; Садовский, 1987; Садовский и Писаренко, 1991]. Причем в...

15-11-2010 Просмотров:7949 Сейсмический процесс

Основные структурные единицы литосферы

Основными структурными единицами литосферы являются литосферные плиты (рис. 7.4). Некоторые из них, как, например, Тихоокеанская и Наска представлены в верхней части океанской корой. В составе других присутствует как океанская, так...

14-10-2010 Просмотров:6873 Геологическое картирование, структурная геология

Буферні блокувальні рідини

Буферні блокувальні рідини   Тимчасове блокування продуктивного пласта здійснюють перед початком ремонтних робіт на свердловині. Незалежно від виду блокувальної системи, технологічна схема глушіння свердловини практично однакова і складається з таких операцій: відтиснення вуглеводневої...

19-09-2011 Просмотров:3760 Підземний ремонт свердловин