Menu

Позначка точності результатів вимірів

Точність результатів багаторазових вимірів однієї й тієї ж величини оцінюють у такій послідовності.

Знаходять найімовірніше (найбільш точне для даних умов) значення вимірюваної величини за формулою арифметичної середини х =[l]/n.

Обчислюють відхилення δi =li - х кожного значення вимірюваної величини l1, l2,... ln від значення арифметичної середини. Контроль обчислень: [δ] = 0.

Таблиця 5.1.

№ п/п

l,м

δ, см

δ2, см2

Обчислення

1

121,75

-1

1

[image]

2

121,81

+5

25

[image]

3

121,77

+1

1

[image]

4

121,70

-6

36

[image]

5

121,73

-3

9

 

6

121,79

+3

9

 

Середнє

121,76

-1

81

 

 

За формулою Бесселя (5.3) обчислюють середню квадратичну помилку одного виміру.

За формулою (5.4) обчислюють середню квадратичну помилку

арифметичної середини.

5. Якщо вимірюють лінійну величину, то підраховують відносну середню квадратичну помилку кожного виміру й арифметичної середини.

6. При необхідності підраховують граничну помилку одного виміру, що може служити припустимим значенням помилок аналогічних вимірів.

Таблиця 5.2

№ п/п

Час заміру, годин

t1, ºC

t2, ºC

tср=(t1-t2)/2, ºC

d=t1-t2

d2

Обчислення

1

0

12,4

12,6

12,5

-0,2

0,04

[image]

2

2

11,7

12,0

11,8

-0,3

0,09

[image]

3

4

12,0

12,0

12,0

0

0

 

4

6

15,1

14,7

14,9

+0,4

0,16

 

5

8

16,0

15,8

15,9

+0,2

0,04

 

6

10

20,5

20,6

20,6

-0,1

0,01

 

7

12

24,9

25,2

25,0

-0,3

0,09

 

8

14

25,2

25,2

25,2

0

0

 

9

16

24,4

24,2

24,3

+0,2

0,04

 

10

18

20,1

20,0

20,0

+0,1

0,01

 

11

20

16,1

16,4

16,2

-0,

0,09

 

12

22

13,5

13,4

13,4

+0,1

0,01

 

 

 

 

 

 

-0,2

0,57

 

 

Приклад 1. Довжина лінії місцевості вимірювалась шість разів. Потрібно визначити найімовірніше значення довжини лінії й оцінити точність виконаних вимірів. Результати вимірів й обчислень записують за формою, наведеної в табл. 5.1.

Оцінку точності за різницями подвійних вимірів роблять у такій послідовності. 1. Обчислюють середнє значення з подвійних вимірів. 2. Обчислюють різниці d подвійних вимірів. 3. За формулою (5.5) обчислюють середню квадратичну помилку одного виміру. 4. За формулою (5.6) обчислюють середню квадратичну помилку середнього результату із двох вимірів.

Приклад 2. На метеостанції температура повітря вимірялася в різний час доби двома однаковими термометрами.

Потрібно визначити середню квадратичну помилку виміру температури повітря одним термометром і середнім значенням з одночасних вимірів двома термометрами. Значення обмірюваних температур повітря й оцінку точності вимірів записують за формою, наведеною в табл. 5.2.

 

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:5241 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8407 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5189 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Критерии установления несогласий при гео…

Несогласие может быть установлено: 1 – непосредственно прямым наблюдением в поле в обнажениях и прослежено на большие расстояния; 2 – по данным бурения или по геофизическим материалам. О существовании несогласия и поверхности несогласия...

01-10-2010 Просмотров:5318 Геологическое картирование, структурная геология

Определение напряжений от внешних заданн…

В тех случаях, когда области предельного напряженного состояния невелики по сравнению с размерами сооружения, допустимо, как указывалось выше (см. §2.1), применять для определения напряженного состояния основания соответствующие решения теории упругости...

25-08-2013 Просмотров:8053 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Система забезпечення геометричних параме…

Одним з найважливіших показників якості будівельної продукції служить точність зведення будинків і споруд, що характеризує ступінь наближення дійсних геометричних параметрів об'єкта до заданого в проекті. До геометричних параметрів відносять основні...

30-05-2011 Просмотров:7076 Інженерна геодезія