Menu

Порядок оперативного планування поточних ремонтів механізованих свердловин

Порядок оперативного планування такий. До початку планового року розподіляють свердловини на дві групи за величиною qоmin. Тоді по свердловинах другої групи за фактичними даними визначають параметр а, знаходять граничний дебіт q, за якого економічно доцільно проводити планово-попереджувальний ремонт. Відтак розраховують показники пріоритету ηі і складають черговість ремонтів свердловин для кожної ремонтної бригади.

Такий підхід забезпечує стабілізацію видобутку нафти.

Контрольні питання

 1. Дайте класифікацію фонду свердловин.

 2. Охарактеризуйте показники екстенсивного та інтенсивного використання свердловин.

 3. Чи можна за характеристикою ефективності використання фонду свердловин обмежитися тільки коефіцієнтом експлуатації свердловин або тільки міжремонтним періодом роботи? Поясніть.

 4. Обгрунтуйте напрямки збільшення прибутку нафтовидобувного і газовидобувного підприємств від основної діяльності. Як їх можна забезпечити в ході експлуатації і ремонті свердловин?

 5. Як розраховують міжремонтний період роботи свердловин?

 6. Назвіть шляхи збільшення міжремонтного періоду роботи свердловин.

 7. Що призводить до зменшення міжремонтного періоду?

 8. Як зменшити витрати по видобуванню нафти і газу в ході ремонтів свердловин?

 9. Які параметри характеризують ефективність підземного ремонту свердловин?

 10. Внаслідок чого скорочується термін служби свердловин і експлуатаційного устаткування?

 11. Чим зумовлюється необхідність ремонту свердловин різного призначення і способу експлуатації?

 12. Що таке поточний ремонт свердловин і які роботи відносяться до нього?

 13. Що таке капітальний ремонт свердловин і які роботи відносяться до нього?

 14. Охарактеризуйте служби ремонту свердловин.

 15. За рахунок яких коштів здійснюється ремонт свердловин?

 16. Як планується поточний ремонт свердловин ?

 17. Як планується капітальний ремонт свердловин ?

 18. Як організовують виконання робіт з поточного ремонту свердловин?

 19. Як організовують виконання робіт з капітального ремонту свердловин?

 20. У чому полягають обов'язки майстра з ремонту свердловин?

 21. Як здійснюється оцінка якості виконання ремонту? Як досягається її підвищення?

 22. Охарактеризуйте методику підрахунку технологічної ефективності ремонтних робіт.

 23. Розкажіть про суть методики визначення об'ємів ремонтних робіт за коефіцієнтом частоти ремонтів.

 24. У чому полягає суть методики визначення об'єму ремонтних робіт за міжремонтним періодом?

 25. Обгрунтуйте роль ремонтної служби і майстра з ремонту свердловин у досягненні високого прибутку нафтогазовидобувного підприємства.

 26. Хто виконує роботи з транспортування ремонтного обладнання на свердловину?

 27. Назвіть функціональні обов’язки майстра з поточного ремонту свердловин.

 28. Як оцінюють якість підземного ремонту свердловин?

 29. Охарактеризуйте методику розрахунку економічної ефективності робіт з ремонту свердловин.

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4735 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7915 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4795 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Шляхи зменшення втрат видобутку нафти і …

Аналiз показує, що 80 – 90% недобору нафти i газу пов`язано з проведенням ремонтiв. Тому з метою зменшення поточних втрат видобутку нафти i газу (чи закачування витiснювального агента) по свердловинах...

19-09-2011 Просмотров:5094 Підземний ремонт свердловин

Тріангуляційні мережі

Тріангуляційні мережі в інженерно-геодезичних роботах використовуються як основу для топографічних зйомок і розбивочних робіт, а також для спостережень за деформаціями споруд. Для знімальних робіт тріангуляційна мережа дозволяє скоротити довжини розвивають на...

30-05-2011 Просмотров:6117 Інженерна геодезія

Узлы примыкания вант к бортовым элемента…

Качество строительства вантовых покрытий в значительной степени зависит от технических решений и правильного осуществления в натуре узлов соединения и анкеровки вант. Узлы Байтовых покрытий рассматриваемого класса можно разделить на узлы примыкания...

20-09-2011 Просмотров:14884 Вантовые покрытия