Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Побудова базисних осьових систем і розбивка. осей на вихідному обрії

Базисними осьовими системами називають планову розбивочну основу на вихідному обрії. Вихідним обрієм прийнято називати горизонт монтажної майданчика по завершенні будівництва підземної частини будинку.

Базисні фігури осьової системи будуються на вихідному обрії й за своєю формою повторюють конфігурацію будинку. Вони складаються в основному з типових правильних геометричних фігур, сторони яких розташовуються паралельно осям будинку так, щоб наступна розбивка осей виконувалася безпосередньо лінійними промірами уздовж сторін базисної фігури й методом бічного нівелювання - у перпендикулярному напрямку.

Точність побудови планової мережі на вихідному обрії визначається необхідною точністю детальної розбивки осей з урахуванням побудови просторової мережі на монтажних горизонтах і для збірних будинків характеризується середньої квадратичною помилкою 1 - 2мм. Число точок у мережі залежить від розмірів і конфігурації будинку, технології виконання будівельно-монтажних робіт й інших факторів.

Істотне значення має правильний вибір місць розташування точок базисної фігури й способу їхнього закріплення, тому що ці точки повинні бути збережені до закінчення зведення будинку.

Положення точок планової мережі на вихідному обрії визначається від осей будинку. Осі будинку на вихідний горизонт переносяться від осей, закріплених поза контуром будинку, методом похилого проектування за допомогою теодоліта. При цьому фіксують положення двох взаємно перпендикулярних поздовжньої й поперечної осей.

Взаємне положення точок базисних фігур визначається в результаті виконання точних вимірів. Довжини сторін вимірюють компарованою рулеткою з міліметровими розподілами з натягом і виміром температури повітря. Кутові виміри виконуються точними теодолітами.

За результатами вимірів виробляються зрівняння й обчислення координат точок базисної мережі. Для спрощення обчислень застосовується умовна система координат, приймаючи координати однієї із точок мережі й напрямок однієї з осей за початкові. Обчислені координати рівняються із проектними й за результатами порівняння виконується редукування. По відредуційованих точках роблять контрольні виміри й при необхідності - повторне редукування.

[image]

Рис. 20.9. Схема переносу базисних фігур з вихідного на монтажний горизонт

У практиці будівництва цивільних будинків базисні фігури будуються в основному у вигляді прямокутників з діагоналями й центральними системами (рис. 20.9). Найбільш кращим методом побудови є метод трилатерації. Іноді для вузьких, але протяжних будинків базисною фігурою можуть служити прямі або ламані лінії. У цьому випадку для контролю роблять кутову прив'язку цих ліній до постійних місцевих предметів, видимим як з вихідного, так і із всіх вщележачих обріїв. Для цього вимірюють кути β й γ, довжини сторін l1 і l2 на вихідному обрії й кути β, γ, довжини сторін l1, l2- на монтажному.

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:11358 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:13303 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:9086 Грунты и основания гидротехнических сооружений