Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Планування й проектування міської території

Міська територія формується з функціональних зон, що визначають її планувальну структуру й архітектурний вигляд. Виділяються наступні міські зони:

селитебна - для розміщення житлових районів, суспільних центрів (адміністративних, наукових, навчальних, медичних, спортивних й ін.), зелених насаджень загального користування (скверів, парків і т.п.);

промислова - для розміщення промислових підприємств і пов'язаних з ними об'єктів;

комунально-складська - для розміщення баз і складів, гаражів, трамвайних депо, тролейбусних й автобусних парків і т.п.;

зовнішнього транспорту - для розміщення транспортних пристроїв і споруд пасажирських і вантажних станцій, портів, пристаней й ін.

На територіях сільських населених пунктів виділяють селитебну й виробничу зони.

На територіях, що прилягають до міст, передбачають організацію приміських зон, призначених як резерви наступного розвитку міста й для розміщення об'єктів господарського обслуговування, а також зелених зон для відпочинку населення й поліпшення мікроклімату міста.

Основним планувальним елементом селитебної зони є мікрорайон, обмежений червоними лініями магістральних і житлових вулиць. Червоними лініями називають границі між всіма видами вулиць (проїздів) і основними містоутворюючими елементами: зонами житлової забудови й водних басейнів, промисловими, зеленими, технічної зонами. Будинку уздовж вулиць розміщають по лінії забудови, що відступає від червоної лінії в глиб території мікрорайону не менш чим на 6 м на магістральних вулицях і на 3 м - на житлові.

Планування й забудова міста здійснюється на основі цілого ряду спеціальних проектних документів, у складанні яких і реалізації їхніх рішень геодезисти беруть безпосередню участь.

Основним містобудівним документом є генеральний план міста, у якому на основі установок народногосподарських планів, соціального й науково-технічного прогресу визначаються на 25 - 30 років перспективи розвитку міста; комплексне рішення всіх його функціональних елементів, жилою й промисловою забудовою, мереж суспільного обслуговування, благоустрою й міського транспорту.

Генеральний план міста містить у собі:

основне креслення генерального плану;

план існуючого міста (так званий опорний план за станом на рік випуску генерального плану);

матеріали, що характеризують ідею архітектурно-просторової композиції;

схеми, що визначають природні умови, інженерне встаткування й підготовку території;

схеми міського й зовнішнього транспорту;

схеми розміщення установ і підприємств культурно-побутового обслуговування;

проект розміщення першочергового будівництва;

пояснювальну записку.

Генеральний план міста із чисельністю населення більше 500 тис. чоловік виконується на топографічному плані в масштабі 1:10000, для інших міст - у масштабах 1:5000 - 1:2000.

Генеральний план міста є основою для розробки проекту детального планування й ескізів забудови; проектів планування міських промислових районів, інженерного встаткування, міського транспорту, благоустрою, озеленення й ін.

Проекти детального планування й ескізи забудови розробляються на окремі частини селитебної території: житлові райони й мікрорайони, загальноміські центри, суспільні комплекси, що підлягають забудові, реконструкції або благоустрою в найближчі 3 - 5 років відповідно до проектів першочергового будівництва.

Проект детального планування виконується в складі:

схеми розміщення проектованого району в системі міста;

плану червоних ліній й ескізу забудови;

разбивочного креслення червоних ліній;

схеми інженерної підготовки території й організації рельєфу по осях міських проїздів у точках перетинання й найбільш характерних переломах рельєфу місцевості;

схеми розміщення загальноміських інженерних мереж;

схеми організації руху транспорту й пішоходів;

поперечних профілів вулиць.

План червоних ліній й ескіз забудови виконуються на топографічному плані в масштабах 1: 500 - 1:2000, на якому показуються:

існуюча забудова всіх видів;

проектована мережа вулиць, проїздів, пішохідних алей і зелених насаджень;

розміщення проектованих житлових і суспільних будинків і споруд;

червоні лінії й проектні елементи поперечного профілю вулиць і проїздів.

Розбивочні креслення із прив'язками червоних ліній до опорних будинків, споруд і геодезичним пунктам, закріпленим на місцевості, координатами характерних точок червоних ліній виконується на копії плану червоних ліній й ескізу забудови.

Схема інженерної підготовки території й організації рельєфу виконується на копії плану червоних ліній. На схемі показуються: проектні й фактичні позначки по осях проїздів у кутах мікрорайонів, у місцях зламу червоних ліній і рельєфу місцевості, рішення по інженерній підготовці (схема водовідводу, ділянки підсипання або зрізки ґрунту, захисні споруди, дренажі).

Поперечні профілі вулиць виконуються в масштабах 1:100 - 1:200 з показом існуючих профілів; проектних рішень із виділенням проїзної частини, тротуарів, смуг зелених насаджень, трамвайних шляхів, наземних і підземних інженерних мереж.

Проекти забудови розробляються, як правило, на основі проекту детального планування й ескізу забудови на житловий мікрорайон, квартал або групу житлових будинків, а також на забудову суспільного комплексу.

Проект забудови розробляється у дві стадії: проект і робоча документація або в одну стадію - робочий проект, тобто проект, сполучений з робочими кресленнями.

Проект містить ситуаційний план розміщення будівництва; генеральний план забудови; макет забудови; креслення організації рельєфу, інженерних мереж, озеленення території; паспорта типових і креслення інсмідуальних проектів будинків; проект організації будівництва; зведений кошторисно-фінансовий розрахунок. Всі матеріали проекту виконуються в масштабах 1:500 - 1:1000, ситуаційний план - у масштабах 1:2000 - 1:5000.

Робоча документація розробляється на основі затвердженого проекту в складі:

генерального плану ділянки забудови в масштабах 1:500 - 1:1000;

разбивочного креслення в масштабах 1:500 - 1:1000 з показом прив'язок розміщення будинків і споруд;

креслень прийнятих до будівництва будинків і споуд;

креслень по організації рельєфу території в масштабах 1:500 - 1:1000 з показом проектних горизонталей, позначок й ухилів, картограми грабарств;

креслень по водопостачанню, каналізації, теплофікації, електропостачанню, газопостачанню, слабкострумовим пристроям і т.д. у масштабі 1:500;

посадочно-дендрологічного креслення в масштабі 1:500;

кошторисів на будівництво.

Проект планування міського промислового району розробляється на основі генерального плану міста з урахуванням розвитку існуючих і будівництва нових підприємств.

Проект планування міського промислового району виконується в складі:

основного креслення планування промислового району в масштабі 1:2000;

схеми розміщення району в плані міста в масштабі 1:5000 або 1:10000;

схеми розміщення інженерних мереж, організації рельєфу й інженерної підготовки території в масштабі 1:2000;

поперечних профілів магістралей, вулиць і місцевих проїздів масштабах 1:100 - 1:200;

пояснювальної записки.

Для міст чисельністю населення 250 тис. чоловік і більше, а також міст-курортів розробляється проект планування приміської зони. Для міст із чисельністю населення менш 250 тис. чоловік і селищ міського типу в складі генерального плану виконується схема планування прилягаючого до міста району.

Архітектурно-проектні рішення для будівництва житлово-цивільних будинків приймаються на основі матеріалів будівельного паспорта.

Будівельний паспорт (паспорт земельної ділянки) є комплексним документом, що забезпечує зручності користування матеріалами інженерно-будівельних досліджень при узгодженні, проектуванні й будівництві. Паспорт містить: загальну частину; акт про відвід границь ділянки будівництва; архітектурно-планувальне завдання; інженерно-геологічну характеристику ділянки; умови приєднання проектованих будинків і споруд до міських інженерних мереж; опис будов і зелених насаджень, що перебувають на ділянці. Основу більшості документів будівельного паспорта становить топографічний план, звичайно масштабу 1:500.

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:10155 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:12275 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:8162 Грунты и основания гидротехнических сооружений