Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

ПЛАНУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДЗЕМНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН

  Класифiкацiя фонду свердловин та показники
  Класифiкацiя фонду свердловин

  Весь фонд свердловин пiдроздiляють на групи свердловин: 1) видобувних; 2) нагнiтальних; 3) контрольних; 4) законсервованих; 5) які очiкують лiквiдацiї i перебувають у лiквiдацiї; 6) лiквiдованих; 7) водозабірних; 8) поглинальних.

  Видобувний (експлуатацiйний) фонд складає найбiльшу частину всього фонду i містить у собі такі підгрупи свердловин: а) які дiють; б) які не дiють; в) які освоюються та які очiкують освоєння пiсля бурiння; г) які очікують закінчення розбурювання куща свердловин; ґ) які очікують облаштування промисла.

  До дiючого фонду вiдносяться свердловини, якi хоч би декiлька годин працювали i давали продукцiю в останньому мiсяцi звiтного року (чи звітного кварталу). Свердловини, якi давали нафту, а відтак зупиненi i знову введенi в роботу в тому ж або в наступному мiсяцi, на кiнець обох мiсяцiв числяться в дiючому фондi. Дiючий фонд охоплює двi категорії свердловин:

  1) продуктивних, тобто таких, що дають продукцiю (нафту; нафту і газ; тільки газ; газ і газоконденсат; перші дві часто називають просто нафтовими, а другі дві – газовими);

  2) зупинених в останньому мiсяцi звiтного року (кварталу), серед яких розрiзняють свердловини, що простоюють: а) через очiкування ремонту; б) через ремонт; в) через вiдсутність устаткування.

  До недiючого фонду вiдносять свердловини, якi простоюють більше одного календарного мiсяця. Такi свердловини можуть бути в недiї:

  а) з минулих рокiв (зупиненi до 1 грудня попереднього року);

  б) у звiтному роцi (зупиненi в поточному роцi або в груднi попереднього року).

  Газові свердловини, що не діють, у статистичному обліку підрозділяються за причинами простоювання: обводнення, аварія, тиск на гирлі нижче тиску в магістральному газопроводі, відсутність припливу, потреба повернення на інші пласти і т.д.

  До таких, що освоюються чи очікують освоєння після буріння, відносяться свердловини, які взято на баланс нафтогазовидобувного підприємства від бурових підприємств і зараховано до видобувного (експлуатаційного) фонду для наступної експлуатації. Свердловини, які переведені в експлуатаційний фонд із інших фондів (нагнітальні, контрольні, законсервовані) і знаходяться на кінець звітного року в освоюванні, обліковуються в цій групі свердловин тільки в тому разі, якщо раніше вони ніколи не експлуатувалися на нафту і газ. Свердловини, які раніше відносились до категорії продуктивних і знаходяться на кінець звітного кварталу в освоюванні або в очікуванні освоєння після проведення в них ремонтно-ізоляційних, дослідно-випробувальних та інших відновлювальних робіт, обліковуються в складі недіючого фонду.

  Окрiм цього свердловини видобувного (експлуатацiйного) фонду пiдроздiляють на:

  1) старi, серед яких маємо а) перехiднi з минулого року (свердловини, якi в мiсяцi, що передує звiтному перiоду, хоч би декiлька годин працювали і давали продукцiю), б) вiдновленi iз недiї протягом звiтного перiоду;

  2) новi, що зараховані в експлуатацiйний фонд протягом звiтного року (кварталу), зокрема це свердловини, що зараховані а) з бурiння; б) з освоєння пiсля бурiння в минулих роках; в) з фонду, який ранiше не експлуатувався на нафту i газ (з контрольних; з лiквiдованих; з законсервованих).

  Нагнітальними вважаються свердловини, які призначені для закачування в них робочого агента (води, повітря, газу, пари, поверхнево-активних речовин і інш.) з метою підтримування пластового тиску в покладах або реалізації інших методів інтенсифікації видобування нафти і газу. До нагнітальних відноситься фонд свердловин, які діють, не діють, освоюються чи очікують освоєння.

  До контрольних відноситься весь фонд таких свердловин (п’єзометричні, спостережні), які призначені спеціально для контролювання за процесом розробки родовища (вимірювання, контроль і спостереження за просуванням контурних вод, за зміною тиску в пласті, за взаємодією видобувних і нагнітальних свердловин і т.д.).

  До законсервованих відносяться свердловини, на які є дозвіл на консервацію незалежно від призначення і причини консервації, в т.ч. які прийняті від бурових підприємств у стані консервації або законсервовані з моменту прийняття їх від бурових підприємств. Якщо після закінчення встановленого терміну консервації свердловина не підлягає ліквідації, то вона переводиться у відповідний фонд у залежності від її призначення.

  До свердловин, які очікують ліквідації і перебувають у ліквідації, відносяться такі, документи на ліквідацію яких відправлено у вищі організації для затвердження, а також в яких на кінець звітного кварталу здійснюються роботи по ліквідації.

  До ліквідованих після експлуатації відносяться всі експлуатовані раніше і ліквідовані з початку розробки родовища свердловини, ліквідація яких оформлена у відповідності з чинним положенням. До ліквідованих після буріння відносяться усі експлуатаційні і розвідувальні свердловини, які виявилися непридатними для промислового використання і ліквідовані відповідно до встановленого порядку буровим підприємством або нафтогазовидобувним підприємством з початку розвідки родовища незалежно від причини ліквідації.

  До водозабірних і таких, що дають йодо-бромну і технічну воду, відноситься весь фонд подібних свердловин, тобто які діють, не діють, освоюються і очікують освоєння. До цієї групи відносяться спеціально пробурені і старі, повністю обводнені, але раніше продуктивні свердловини, вода з яких використовується для потреб буріння, капітального ремонту свердловин, підтримування пластового тиску та інших промислових потреб, а також свердловини, вода з яких використовується органами охорони здоров'я для лікувально-профілактичних і санітарно-гігієнічних потреб.

  До поглинальних відноситься весь фонд таких свердловин, які призначені для скидування в непродуктивні горизонти (пласти) стічних вод, забруднених промисловими і побутовими відходами, незалежно від їх початкового призначення і застосування.

  Фонд свердловин для звіту складають окремо по нафтових, газових і газоконденсатних родовищах.

  Оставьте свой комментарий

  Оставить комментарий от имени гостя

  0
  • Комментарии не найдены

  Последние материалы

  Заключение (Грунты)

  При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

  25-08-2013 Просмотров:14055 Грунты и основания гидротехнических сооружений

  Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

  На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

  25-08-2013 Просмотров:14346 Грунты и основания гидротехнических сооружений

  Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

  Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

  25-08-2013 Просмотров:9838 Грунты и основания гидротехнических сооружений