Menu

Планові геодезичні мережі

Початком єдиного відліку планових координат у РФ служить центр круглого залу Пулковської обсерваторії в Санкт-Петербурзі.

Державні планові геодезичні мережі розділяють на чотири класи. Сучасна схема побудови державних планових геодезичних мереж методом тріангуляції наведена на рис. 10.1.

У цей час для побудови державних мереж використовують супутникові методи вимірів.

Із цією метою прийнята концепція побудови трьох рівнів державної геодезичної супутникової мережі. Ця концепція передбачає побудову:

- фундаментальної астрономо-геодезичної мережі (ФАГС);

- високоточної астрономо-геодезичної мережі (ВАГС);

- супутникової геодезичної мережі I класу (СГС-1). Фундаментальна АТС реалізується у вигляді системи закріплених на всій території Росії 50 - 70 пунктів із середніми відстанями між ними 700 - 800 км. Частина цих пунктів (10 - 15) повинні стати постійно діючими астрономічними обсерваторіями, які оснащені радіотелескопами для спостережень віддалених джерел радіовипромінювання (квазарів) і супутниковими приймачами ОРС-ГЛОНАС. Взаємне положення цих пунктів буде визначатися з погрішністю в 1 - 2 см.

Високоточна астрономо-геодезична мережа (ВАГМ) повинна замінити ланки тріангуляції I класу і являти собою однорідні по точності просторові побудови з відстанню між суміжними пунктами 150 - 300 м. Загальне число пунктів (ЗЧП) повинне становити 500 - 700, при цьому частина пунктів буде сполучена з пунктами (ФАГС). Взаємне положення таких пунктів буде визначатися супутниковими методами з відносною погрішністю 5 · 10 ˉ або 2 - 3 см.

Супутникова геодезична мережа I класу (СГС) повинна замінити тріангуляції I - II класу із середніми відстанями між пунктами 30 - 35 км, загальним числом 10 - 15 тисяч і середньої квадратичною помилкою взаємного положення 1 - 2 см. Побудова такої мережі передбачається здійснити протягом десяти найближчого років.

Мережі згущення будують для подальшого збільшення щільності (числа пунктів, що доводяться на одиницю площі) державних мереж.

[image]

Рис. 10.1. Схема побудови державних планових геодезичних мереж 1,2,3 і 4-го класів методом треангуляції.

 

Планові мережі згущення підрозділяють на 1-й й 2-й розряди.

Знімальні мережі - це теж мережі згущення, але із ще більшою щільністю. Із точок знімальних мереж роблять безпосередньо зйомку предметів місцевості й рельєфу для складання карт і планів різних масштабів.

Спеціальні геодезичні мережі створюють для геодезичного забезпечення будівництва споруд. Щільність пунктів, схема побудови й точність цих мереж залежать від специфічних особливостей будівництва.

 

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4223 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7423 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4412 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Вимоги до рідин глушіння

Головними критеріями, на основі яких формулюються вимоги до рідин глушіння, є: а) величина густини рідин глушіння; б) величина їх в'язкості та структурно-механічні властивості; в) вплив на привибійну зону продуктивного пласта;...

19-09-2011 Просмотров:4268 Підземний ремонт свердловин

Давление морских течений на моноопору

По происхождению морские течения могут быть ветровыми, приливоотливными, плотностными, сгонно-нагонными, стоковыми, бароградиентными и компенсационными [1]. Все эти течения можно сгруппировать и отнести к течениям постоянным, ветровым или приливоотливным. Большим постоянством отличаются...

12-01-2011 Просмотров:4340 Морские буровые моноопорные основания

Удивление

Чудесное единство Южной Карелии, открывающееся здесь, в Михайловском, вдруг оказывается всеохватывающим. Дорога более не петляет, когда едешь из Михайловского... и снова в Михайловское. Михайловское для местных жителей – это такое...

03-03-2011 Просмотров:3898 Комплексные географические характеристики