Menu

Перевірки і юстирування нівелірів

Перш ніж почати роботу з нівеліром, як і з будь-яким геодезичним приладом, його оглядають. Якщо при зовнішньому огляді нівеліра ушкодження не виявлені, приступають до перевірок. Перевірки - це дії, якими контролюють правильність взаємного розташування основних осей приладу, якщо при виконанні перевірок виявляється невідповідність взаємного розташування частин приладу, його юстирують виправними гвинтами.

Розглянемо, які перевірки виконують при підготовці нівеліра із циліндричними рівнями до роботи.

1. Вісь круглого рівня ии повинна бути паралельна осі обертання JJ нівелювання (рис. 7.14, а).

Щоб перевірити паралельність осей, виконують наступні дії: пухирець круглого рівня приводять піднімальними гвинтами на середину; верхню частину нівеліра повертають на 180°. Нівелір вважається справним, якщо бульбашка залишилась в центрі, несправним, якщо бульбашка змістилася.

Для усунення цієї несправності нівелір приводять у прямовисне положення, переміщаючи пухирець до центра на першу половину дуги відхилення виправними гвинтами рівня, на другу половину - піднімальними гвинтами.

2. Горизонтальна нитка АА сітки повинна бути перпендикулярна осі обертання JJ нівеліра (рис. 7.14, б). Ця умова гарантується заводом-виготовлювачем приладу, але невелике виправлення й доведення можуть бути виконані виконавцем.

Перевірку виконують у такій послідовності: вісь обертання нівеліра приводять по круглому рівні в прямовисне положення; на відстані 20...30 м від нівеліра встановлюють рейку й беруть відлік; наводять лівий кінець середньої горизонтальної нитки на рейку й беруть відлік, переміщають гвинтом трубу в горизонтальній площині до перетинання правого кінця середньої горизонтальної нитки й беруть відлік. Якщо нівелір справний, відлік по рейці не зміниться або зміниться в межах 1мм, якщо несправний - зміниться більш ніж на 1мм.

Щоб усунути несправність, послабляють виправні гвинти сітки й розгортають діафрагму із сіткою ниток за рахунок люфту гвинтів.

3. Візирна вісь VV зорової труби повинна бути паралельна осі ии циліндричного рівня (рис. 7.14, в, г).

Послідовність виконання перевірки: на місцевості вибирають дві точки А и В з відстанню між ними 70...80 м; точки закріплюють колами, нівелір установлюють у точці С1 і беруть відліки а1, b1 по рейках. Після цього обчислюють перевищення h1 = а1 - b1.

Далі нівелір установлюють у точці С2 на відстані 3...5 м від однієї з рейок, по рейках беруть відлік а2, b2 й обчислюють перевищення h2 = а2 – b2.

При рівності перевищень або різниці між ними менш 4мм нівелір придатний до експлуатації. Якщо різниця перевищень більше 4 мм, обчислюють правильний відлік по далекій рейці а2 = b2 + h1. Горизонтальну нитку сітки наводять гвинтом на цей відлік (при цьому пухирець відхилиться від середини). Послабляють бічні виправні гвинти рівня й повертають вертикальними гвинтами пухирець рівня на середину, або зміщають сітку ниток її виправними гвинтами. У самоустановлювальних нівелірів установлюють горизонтальну нитку сітки на правильний відлік за допомогою виправних гвинтів сітки ниток.

4. Нівелір не повинен мати недокомпенсації (перевірка виконується тільки для самоустановлювальних нівелірів).

Перевірку виконують у такій послідовності: нівелір установлюють посередині між рейками, що відстоять одна від іншої на 100м, і приводять у горизонтальне положення. Далі по рейках беруть відліки а1 і b1 і визначають перевищення h1 = а1 - b1. Потім зміщають бульбашку круглого рівня (рис. 7.14, д, поз. 2, 3,4 й 5) і при кожному зсуві беруть по два відліки по рейках: а2 і b2, ... , а5 і b5. Після цього визначають перевищення h2, ..., h5 .

Якщо нівелір справний, середні значення перевищень, отримані в поз. 2 - 5 круглі рівні, не відрізняються від середнього значення позиції 1 більш ніж на 7мм. При більшій розбіжності нівелір несправний. (Його виправляють у заводських умовах.)

При виконанні другої перевірки несправність ліквідують у такий спосіб. Послабляють виправні гвинти сітки ниток і розгортають неї до збігу відліків по рейці по лівому й правому кінцях горизонтальної нитки.

При виконанні третьої перевірки установку горизонтальної нитки на обчислений відлік роблять виправними гвинтами сітки.

 

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4023 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7228 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4209 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

32 класса симметрии кристаллов.

На рис. 3.37 показано, как путем операции симметрии при последовательном добавлении новых элементов выводятся 32 возможных класса внешней симметрии кристаллов. Эта процедура включает построение стереограммы и нанесение на нее полюса грани...

13-08-2010 Просмотров:15729 Генетическая минералогия

Вертикальная и латеральная неоднородност…

7.1. Модели вертикальной (внутренней) и латеральной неоднородности и гипотезы их образования и эволюции Земли В основе гипотез эволюции Земли и интерпретации геологических данных (латеральных неоднородностей и тектонических процессов), полученных при изучении земной...

14-10-2010 Просмотров:9949 Геологическое картирование, структурная геология

Лавовые потоки

Лавовые потоки образуются при излиянии магмы на поверхность земли в относительно спокойных условиях (с небольшим взрывом или без него). Они представляют собой пластинообразные тела, мощность которых значительно меньше их горизонтальных...

14-10-2010 Просмотров:8738 Геологическое картирование, структурная геология