Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Перевірки і юстировки теодолітів

До початку роботи з теодолітом зовнішнім оглядом перевіряють його стійкість на штативі, плавність ходу піднімальних і навідних гвинтів, міцність фіксації обертових частин закріпними гвинтами.

Якщо теодоліт отримано із заводу, після ремонту, від іншого фахівця, до введення теодоліта в експлуатацію виконують перевірки. У процесі перевірок переконуються у правильному взаємному положенні осей приладу (рис. 8.11, а).

1. Вісь UU циліндричного рівня горизонтального кола повинна бути перпендикулярна осі VV обертання приладу (рис. 8.11,6).

Перевірку виконують у такій послідовності. Теодоліт встановлюють на штативі так, щоб рівень був розташований по напрямку двох будь-яких піднімальних гвинтів й, обертаючи їх у різні сторони, приводять пухирець рівня в нуль-пункт, потім повертають горизонтальне коло теодоліта на 180°. Якщо бульбашка залишиться на середині або відхилився не більше ніж на одну поділку, рівень справний, якщо більше ніж на одну поділку - несправний.

Для усунення несправності бульбашку переміщують виправними гвинтами рівня до нуль-пункту на одну половину дуги відхилення, піднімальними гвинтами - на другу.

[image]

Рис. 8.11. Схеми геометричних осей теодоліта: а - загальна, б - е - при перевірках

Після виконання перевірки засвідчують, що теодоліт зберігає робоче положення. Для цього горизонтальне коло повертають на 90°, приводять пухирець циліндричного рівня на середину й повертають горизонтальне коло в довільному напрямку. Якщо при різних положеннях кола щодо піднімальних гвинтів пухирець залишився на середині, перевірка вважається виконаною.

2. Візирна вісь РР труби повинна бути перпендикулярна осі НН обертання труби (рис. 8.11, в).

Перевірку виконують у такій послідовності. Вертикальну вісь теодоліта приводять у прямовисне положення. Для цього спочатку встановлюють рівень теодоліта по напрямку двох піднімальних гвинтів й, обертаючи їх у різні сторони, приводять бульбашку на середину ампули. Повертають теодоліт на 90° й обертанням третього піднімального гвинта приводять бульбашку знову на середину. Наводять трубу на вилучену, ясно видиму точку, закріплюють лімб і беруть відлік а1 по горизонтальному колу. Відпускають затискний гвинт зорової труби й переводять трубу через зеніт. Відкріплюють затискний гвинт алідади і, наводячи трубу на ту ж точку, беруть повторний відлік а2. Якщо відліки а1 й а2 рівні або відрізняються не більше ніж на подвійну точність відлікового пристрою, теодоліт справний, якщо більше - несправний.

Щоб усунути несправність, з відліків а1 й а2 знаходять середнє значення: а =(а1+а2)/2. Мікрометреним гвинтом встановлюють на горизонтальному колі середній відлік а (зображення точки зміститься від вертикальної нитки). Знімають із окулярного коліна труби ковпачок, послабляють вертикально розташовані гвинти й обертанням бічних виправних гвинтів зміщають сітку до збігу перехрестя сітки ниток із точкою візування. Після юстировки закріплюють гвинти.

Можна вимірювати кут і при порушеному співвідношенні осей. У цьому випадку відліки беруть при двох положеннях труби - лівому і правому (Л і П) і із цих відліків визначають середнє.

3. Вісь НН обертання труби повинна бути перпендикулярна осі VV обертання приладу (рис. 8.11, г).

Перевірку виконують у такій послідовності. Теодоліт встановлюють на відстані 8...10 м від стіни будинку. Вертикальну вісь обертання приводять у прямовисне положення. Трубу наводять на точку, високо розташовану на будинку, і закріплюють горизонтальне коло. Трубу плавно опускають до горизонтального положення. На стіні відзначають проекцію точки. Переводять трубу через зеніт, опускають закріпний гвинт алідади й знову наводять на ту ж точку. Проектують точку на той же рівень і закріплюють. Якщо проекції точки збігаються, теодоліт справний, якщо не збігаються - несправний.

Умови цієї перевірки гарантуються заводом-виготовлювачем. При порушенні умови прилад направляють у майстерню для ремонту.

При роботі з порушеним співвідношенням осей виконують наступне. Виміру роблять тільки при двох положеннях кола. При підйомі труби до 30° і відстані до проектованої точки до 20 м допускається розбіжність проекцій до 30 мм; за остаточний результат приймають середнє із двох наведень.

4. Вертикальна нитка АА сітки зорової труби повинна бути перпендикулярна осі НН її обертання (рис. 8.11, д).

Перевірку виконують у такій послідовності. Вертикальну вісь обертання теодоліта приводять у прямовисне положення. На відстані 8...10 м від теодоліта закріплюють схил. Вертикальну нитку наводять на схил. Якщо вертикальна нитка сітки збігається з ниткою схилу, теодоліт справний, якщо відхилилася від схилу - несправний.

Щоб виправити співвідношення осей, знімають із окулярного коліна труби ковпачок, послабляють виправні гвинти сітки й повертають діафрагму так, щоб вертикальна нитка сітки сполучилася з ниткою схилу.

При порушенні умови перевірки візують тільки перехрестям сітки ниток.

Після виконання цієї перевірки повторно роблять другу перевірку.

5. Компенсатор вертикального кола повинен забезпечувати незмінний відлік по вертикальному колу при нахилах вертикальної осі теодоліта в межах ±2' (для теодолітів 3Т5К).

Перевірку виконують у такій послідовності. Вертикальну вісь обертання теодоліта приводять у прямовисне положення, розташувавши один з піднімальних гвинтів у напрямку обраної точки місцевості. Трубу наводять на точку, розташовану на відстані 50 м, і закріплюють закріпними гвинтами, нахиляють теодоліт на 3...4 розподіли рівня, знову наводять трубу на ту ж точку й роблять відлік по вертикальному колу. Повторюють ті ж дії, нахиливши теодоліт на 3...4 розподіли рівня в іншу сторону. Якщо різниця відліків, отриманих при першому й другому нахилах теодоліта, не перевищує ±0,1’, то теодоліт справний, якщо перевищує - несправний.

При порушенні цієї умови працювати не можна, теодоліт направляють в оптико-механічну майстерню для виправлення.

6. Візирна вісь КК'К" оптичного схилу повинна збігатися з віссю К'К" обертання теодоліта, тобто VV (рис. 8.11, е).

Перевірку виконують у такій послідовності. Вертикальну вісь обертання теодоліта приводять у прямовисне положення. Відзначають на місцевості точку, у яку проектується спостережуваний в окуляр центр схилу. Повернувши теодоліт на 180°, знову відзначають проекцію центра схилу. Якщо проекції точок збігаються до 1 мм, теодоліт справний, якщо не збігаються до 1 мм - несправний.

Щоб усунути несправність, знімають кришку, під якою розташовані два гвинти, що скріплюють схил з теодолітом, відпускають гвинти й пересувають окулярну частину до сполучення проекції першої й другої точок. Не можна виконувати роботи при розбіжності проекцій центра схилу понад 3 мм; теодоліт у цьому випадку відправляють у ремонт.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:6299 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:9078 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5679 Грунты и основания гидротехнических сооружений