Menu

Перетворення координат

Для відображення просторового положення пункту або будь-якої «точки» у геодезії використовують дві системи координат:

- просторову геоцентричну систему криволінійних координат (широта В и довгота l ), які визначають положення нормалі до референц-еліпсоїда Красовського;

- нормальну висоту Н - відстань від точки до квазі геоїда по нормалі до еліпсоїда.

Супутникові системи визначають прямокутні координати в загально земних системах GРS - у системі координат WGS-84, ГЛОНАСС - у ПЗ-90. У зв'язку із цим виникає завдання перерахування (перетворення, іноді говорять, трансформування) координат у систему координат СК-42 або СК-65, які використовують у нашій країні, або в місцеву систему координат, що часто використовують в інженерній геодезії. Для того, щоб виконати перетворення координат, необхідно визначити параметри перетворення. До параметрів перетворення ставляться:

- координати зсуву почав двох систем координат ∆X0, ∆Y0, ∆Z0;

- кути розвороту осей координат [image];

- масштабний коефіцієнт 1 + [image], використається лише в тих випадках, коли точність визначення масштабного коефіцієнта досить висока (при великій кількості надлишкових вимірів).

Перерахування координат з однієї системи координат в іншу виробляється по формулах:

[image]

Для того, щоб визначити параметри перетворення координат, необхідно мати кілька пунктів (принаймні три-чотири), координати яких відомі в обох системах координат. У такому випадку можна обчислити різниці координат однойменних пунктів:

[image]

При наявності надлишкових вимірів параметри перетворення знаходять, використовуючи наступну цільову функцію:

[image]

Цю операцію не можна вважати ідеально точної, тому що для обчислення просторових координат X, Y, Z, по криволінійних координатах В (широта),L (довгота) і H (нормальна висота) необхідно знати аномалію висоти а, щоб перейти від нормальної висоти до геодезичної висоти:

[image]

Аномалія висоти відома в рідких випадках, тому параметри перетворення визначають на обмежену територію, як правило, не більше 20 - 30 км.

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:3252 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:6287 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:3373 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Зображення земної поверхні на площині (п…

Поверхню Землі зображують на площині у вигляді планів, карт, профілів. При складанні планів сферичну поверхню Землі проектують на горизонтальну площину й отримане зображення зменшують до необхідного розміру. Як правило, у геодезії...

29-05-2011 Просмотров:7976 Інженерна геодезія

II.9 Обыкновенный город

II.9 Обыкновенный город (впервые: Митин И.И. Обыкновенный город у северного экстремума Онежского озера. Медвежьегорск. // География. Еженедельная газета Изд. дома «Первое сентября». 2003. №34. С. 19-24).     - Однако я построил в...

03-03-2011 Просмотров:3535 Комплексные географические характеристики

Измерение давлений и напряжений в грунта…

Оценивать прочность грунта можно экспериментально определением порового давления (той части полного напряжения, которое передается на воду в порах). Поровое давление нужно знать для выявления уплотнения водонасыщенного грунта: сначала вся дополнительная...

19-03-2013 Просмотров:5034 Обследование и испытание сооружений