Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Перенос осей й позначок на монтажні обрії

Під монтажним обрієм розуміється умовна плоскість, що проходить через опорні майданчики зведених несучих конструкцій споруджуваного поверху або ярусу надземної частини будинку.

Для детальної розбивки осей на монтажному обрії точки базисної мережі, що визначають положення осей, переносяться с вихідного на монтажний горизонт. Ця робота може виконуватися похилим проектуванням за допомогою теодоліта або вертикальним проектуванням за допомогою спеціальних високоточних приладів вертикального проектування (ПОВП, РZL и т. п.).

[image]

Рис. 20.10. Схема переносу осей с вихідного на монтажний

горизонт

[image]

 

Спосіб похилого проектування доцільно застосовувати при зведенні будинків малої й середньої поверховості й за умови більших вільних територій у границях будівельного майданчика. При цьому способі теодоліт установлюється на деякій відстані від будинку точно в створі стерпної осі (рові. 20.10). Труба теодоліта орієнтується по точці на вихідному обрії, потім, піднімаючи її у вертикальній площині, але вертикальному штриху фіксують напрямок осі на перекритті монтажного горизонту. Аналогічні дії виконують при іншому колі теодоліта й із двох положень осі відзначають середнє. Точно так само визначають положення осі в перпендикулярному напрямку; у перетинанні одержують точку на монтажному обрії як проекцію відповідної точки вихідного горизонту.

При застосуванні способу вертикального проектування можливі два випадки: наскрізний - коли з вихідного горизонту точки проектуються послідовно на всі монтажні обрії; кроковий - коли проектування ведеться з вихідного на перший монтажний горизонт, з першого на другий і т.д. В обох випадках методика проектування однакова. Зеніт-прилад (рис, 20.11) центрують над вихідною точкою, візирний пучок приводять у вертикальне положення за допомогою оптичного компенсатора або точних рівнів. На обрії будівельних робіт зміцнюють прозору палетку із квадратною сіткою, по якій беруть відліки, що визначають положення проекції вертикальної оптичної осі зеніт-приладу. Для сучасних зеніт-приладів з оптичним компенсатором, працюючих в одній площині, беруть відліки по палетці при чотирьох положеннях приладу — 0, 180, 90, 270°. Для кожної пари діаметрально протилежних відліки беруть середні, які й визначають положення стерпної точки.

[image]

Рис.20.11. Схема переносу точок закріплення осей з вихідного на монтажний горизонт вертикальним проектуванням

 

Після переносу базової фігури на монтажному обрії виконують контрольні виміри всіх відстаней і кутів між точками. Величини обмірюваних на монтажному обрії елементів порівнюють із аналогічними на вихідному. У випадку неприпустимих розбіжностей перенос повторюють.

Точність проектування точки похилим променем теодоліта залежить від наступних помилок:

за нахил вертикальної осі обертання теодоліта mτ;

візування mвіз;

через нестворності установки теодоліта m∆l;

фіксації положення проектованої точки mф.

Помилка за нахил вертикальної осі теодоліта є найбільш істотною. Вона може бути підрахована за формулою [image] (20.1)

де  - ціна розподілу циліндричного рівня на горизонтальному колі теодоліта; Н - висота проектування.

При заданій помилці mτ за формулою (20.1) можна підрахувати необхідну ціну розподілу рівня на теодоліті. Наприклад, при m=1 мм й H=30 м =14", тобто потрібно застосовувати теодоліт типу 2Т2.

Вплив помилки візування в лінійній мері може бути підраховане за формулою

[image] (20.2)

де S - відстань від теодоліта до проектованої точки; Гx - збільшення зорової труби теодоліта. При заданій помилці mвіз можна визначити необхідне збільшення зорової труби. Наприклад, при mвіз= 0,5мм й S=50 м Г= 14x, тобто для забезпечення заданої помилки візування придатний будь-який теодоліт.

Питання про установку теодоліта в створі вихідної й проектованої точок виникають лише тоді, коли ці точки не перебувають на одній вертикалі. У цьому випадку нестворність ∆l установки теодоліта обчислюється за формулою

[image] (20.3)

Величина помилки фіксації звичайно не перевищує 0,5 - 1,0мм.

Точність вертикального проектування залежить від помилок зеніт-приладу й прийнятого способу проектування.

Середня квадратична помилка mH приладів типу ПОВП і РZL визначається наближеною формулою

[image] (20.4)

де H— висота проектування, м. При H= 100м і mH—1,3мм.

Загальна помилка mпр, для наскрізного й крокового способів проектування може бути визначена відповідно з виражень

[image] (20.5)

[image] (20.6)

де mц - помилка центрування зеніт-приладу; п - число поярусних перестановок приладу.

З порівняння формул (20.5) і (20.6) видно, що при кроковому способі в [image] раз зменшується вплив помилок приладу л візування, але в це ж число раз збільшується вплив помилок центрування й фіксації. Тому питання про вибір способу проектування вирішується в кожному конкретному випадку.

Висотним розбивочним обґрунтуванням на кожному монтажному обрії служать робочі репери, позначки яких отримані від вихідних реперів висотної раз б і нічної основи. На монтажний горизонт переносять не менш двох реперів залежно від числа секцій. Робочими реперами можуть служити закладні деталі в конструкціях даного поверху або відкраски на будівельних конструкціях.

Позначки на монтажний горизонт можуть передаватися методом геометричного нівелювання із застосуванням двох нівелірів і сталевий компарованої рулетки. На вихідному й монтажному горизонтах установлюють нівеліри (рис. 20.12) (можна переносити один нівелір). На реперах, між якими передаються позначки, установлюють рейки. Беруть відліки а й b по рейках й відліки l1 и l2 по підвішеній рулетці. Різниця відліків l=l2 – l1 необхідно виправити виправленнями за компарування й температуру. Шукану оцінку монтажного горизонту Hмон обчислюють по формулі

[image] (20.7)

де Нисх- позначка репера на вихідному обрії.

Точність передачі позначки цим способом буде залежати в основному від помилок відліків по рейках і рулетці, до ом відбивання рейок і рулетки, обліку температури рулетки. При застосуванні нівелірів типу Н-3, шашечних нівелірних рейок і сталевих компарованих рулеток із ціною розподілу 1мм середня квадратична помилка передачі може бути виражена формулою

mH=1,5мм + 0,25n, (20.8)

де n - порядковий номер поверху або ярусу, на який передається позначка від вихідного репера.

Передача позначки на монтажний горизонт може бути також виконана шляхом фіксації позначки на будівельних конструкціях вихідного горизонту й вертикального лінійного проміру по будівельних конструкціях до відповідної відкраски на монтажному обрії.

Для зручності користування намагаються на монтажному обрії зафіксувати оцінку, кратну цілим метрам або напівметрам, наприклад +24,000 або +24,500.

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15826 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14902 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10304 Грунты и основания гидротехнических сооружений