Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Передача відмітки в підземні вироблення

Вихідними для передачі відмітки в підземні вироблення є репери нівелювання III класу, закріплені на поверхні й на шахтній площадці.

Для передачі позначки до копра кріплять сталеву прокомпаровану рулетку нульовим кінцем униз. До рулетки підвішують вантаж в 10кг. При цьому ж натягу роблять і компарування рулетки. Нагорі й у підземних виробках установлюють нівеліри (рис. 27.12).

[image]

Рис. 27.12. Схема передачі позначки в підземні вироблення

На поверхні беруть відліки по підвішеній рулетці й по рейці, установленої на репера з вихідною висотою. У підземних виробках виконують відліки по рулетці й по рейці, розташованій на репері, на якому передається висота.

При глибині стовбура, більшої 150м, передачу абсолютної позначки рекомендується здійснювати за допомогою сталевого дроту перетином 0,8 - 1,5мм. Дріт з вантажем опускають за допомогою лебідки й блоку. Передачу виконують при такому ж положенні рейок і нівелірів, що й при передачі за допомогою рулетки. Відліки беруть тільки по рейках, а на дроті горизонтальний промінь нівеліра фіксується спеціальними запилками. Довжину (перевищення) між запилками по дроті визначають компарованою рулеткою на горизонтальній площині при відповідному натягу.

У процесі передачі висоти спочатку лінії візування обох нівелірів наводять одночасно на рулетку й по команді відраховують по ній. Потім нівеліри наводять на рейки, установлені на реперах, і беруть по них відліки.

Висоту репера, закріпленого в підземних виробках, обчислюють за формулою

HT = Hпов + a – {(l1 – l2) +∆t + ∆K +∆l} – b, (27.23)

де Hпов - позначка вихідного репера на поверхні; а - відлік по рейці на поверхні; b - відлік по рейці в підземних виробках; l1 - відлік по рулетці на поверхні; l2 - відлік по рулетці в підземних виробках; tl - виправлення в довжину рулетки за температуру; K - виправлення в довжину рулетки за компарування; l - виправлення за подовження рулетки.

Виправлення за температуру рулетки обчислюють за формулою

[image] (27.24)

де t0 — температура, для якої дане рівняння рулетки; величину коефіцієнта розширення для сталевої рулетки приймають рівної 0,0000125.

Для одержання tcp при передачі висоти вимірюють температуру на поверхні, у підземних виробках й у стовбурі через кожні 5м висоти. З результатів вимірів температури в зазначених точках беруть середнє значення.

При передачі позначки на більшу глибину варто враховувати виправлення за подовження рулетки під дією власної маси, що обчислює за формулою

[image] (27.25)

де Р - власна маса рулетки; l - довжина рулетки; Е - модуль пружності; F - поперечний переріз.

Для сталевих рулеток шириною 10мм і товщиною 0,2мм . F =0,02 см2; Е=2 ◦106 кг/см2. При довжині рулетки 100м і питомій вазі γ = 8◦ 10-8 Н/м3 маса Р=0,02◦ 100,8 = 1,6кг і виправлення l =0,2 см=2 мм. Для рулетки довжиною 50 м виправлення l-0,5мм.

Розбіжності значень висот підземних реперів, отриманих при різних горизонтах нівелірів або при різних положеннях рулетки, не повинні перевищувати 4 мм, а розбіжності у висотах, отриманих при різночасних передачах, - 7мм при відсутності деформацій підземних реперів за період між передачами.

Від стовбура в підземні вироблення висоти передають у міру просування вибою нівелірним ходом у прямому й зворотному напрямках. Як робочих реперів використовують закріплені у виробках политонеметричні знаки.

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:10138 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:12269 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:8160 Грунты и основания гидротехнических сооружений