Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Особливості освоєння нагнітальних свердловин

Особливості освоєння нагнітальних свердловин

 

Нагнітальні свердловини розділяють на законтурні (розташовані у водяній зоні) і внутрішньоконтурні (розміщені в нафтовій зоні покладу).

Законтурні нові свердловини освоюють відразу під нагнітання води, а внутрішньоконтурні – звичайно спочатку на приплив, потім після зниження пластового тиску в районі свердловини – під закачування. Якщо є ряд нагнітальних свердловин, то освоюють їх під закачування через одну, потім після обводнення під закачування освоюють пропущені свердловини. При цьому у свердловинах, які працювали на відбирання нафти, доцільно провести теплове оброблення.

Після ремонту, особливо після ремонтно-ізоляційних робіт, водонагнітальну свердловину спочатку випробовують на приймальність. Для цього водовід і свердловину детально промивають за максимально можливої витрати води.

Для очищення стовбура нагнітальної свердловини перед закачуванням води проводять інтенсивні промивання (прямі, зворотні) протягом 1…3 діб з витратою води 1200-1500м3/добу до мінімального і стабільного вмісту завислих частинок. Вода подається з водоводу зі скиданням в ємності (земляні амбари, каналізацію) чи по закільцьованій схемі з відстоюванням.

Для очищення привибійної зони здійснюють інтенсивні дренажі самовиливанням, газліфтним і насосним способами експлуатації чи поршнюванням (свабуванням). Самовиливанням досягається ефект, коли витрата протікаючої води достатньо велика (декілька десятків м3/добу). Короткотривалі (по 6…15 хв) періодичні виливання до стабілізації кількості завислих частинок скорочують витрати води в 4…6 разів порівняно з безперервними виливаннями.

Якщо приймальність свердловини відсутня або менше запланованої, то проводять подальші роботи з її освоєння. В залежності від геологічних умов можна використовувати такі методи освоєння:

а) дренування привибійної зони шляхом багатократних діянь з невеликими в часі зупинками для відновлення вибійного тиску. Для цього відразу після припинення закачування свердловину швидко відкривають для виливання на 10-12 год і знову закривають на 5-6 хв для відновлення вибійного тиску, потім свердловину знову закривають для виливання і т.д. Після проведення 6-7 циклів, свердловину відкривають для тривалішого впливу з метою вилучення забрудненої води. Цей період продовжується 30-60хв в залежності від продуктивності свердловини; одночасно промивають і водовід. На всю операцію витрачають всього 2-4год; кращі результати досягаються зі створенням протитиску на пласт, чергуванням діяння з короткочасним закачування води у свердловину для відновлення вибійного тиску;

б) поршнювання протягом не більше 3-4 днів, оскільки цього часу достатньо для вилучення основної маси забруднюючих речовин з фільтруючої поверхні пласта;

в) метод змінних тисків, який полягає в періодичному закачуванні рідини через НКТ до досягнення допустимих тисків і різкому зниженні тиску у свердловині через затрубний простір. Під час створення знакозмінних тисків мають місце втомні явища в породах пласта і, як результат, утворення і розвиток тріщин; недолік цього методу – небезпека пошкодження експлуатаційної колони в разі створення тисків, які перевищують допустимі;

г) створення миттєвих високих депресій тиску на пласт, коли у свердловину опускають НКТ з пакером, вибійним клапаном і пусковими отворами; після розпакерування розвантаженням ваги труб завдяки конструкції вибійного клапана роз¢єднуються підпакерна і надпакерна частини свердловини; поршнюванням або за допомогою компресора знижують через пускові отвори рівень рідини у свердловині до допустимої величини; під час піднімання колони труб підпакерна і надпакерна частини свердловини з¢єднуються між собою і створюється велика миттєва депресія тиску на пласт, в результаті чого забезпечується велика швидкість руху рідини у привибійній зоні; вибійний клапан дає змогу поєднувати інтенсивне дренування привибійної зони з іншими методами інтенсифікації роботи свердловини (із закачуванням розчинів ПАР, кислот і ін.). Високі миттєві депресії тиску можна створювати і з застосуванням спеціально розроблених для цієї мети пристроїв (як метод інтенсифікації припливу рідини діянням на привибійну зону);

д) протискування води в пласт за тиску, що значно перевищує робочий тиск нагнітання. Протискування проводиться без пакера (тиск не перевищує 12-15 МПа в залежності від діаметра колони) і з пакером (тиск на гирлі піднімається до 35-40 МПа); після протискування свердловину під¢єднують до водоводу;

є) гідравлічний розрив пласта, гідропіскоструминна перфорація;

е) хімічне оброблення привибійної зони пласта кислотними розчинами (для пластів, утворених вапняками або піщаниками з карбонатним цементом) чи розчинами ПАР;

ж) застосування теплових методів оброблення привибійної зони.

Під час виконання всіх робіт не допускається скидання мінералізаваної чи забрудненої нафтою води у відкриті водоймища. щоб не занечищувати довкілля і не знищувати флору та фауну.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:12355 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:13707 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:9344 Грунты и основания гидротехнических сооружений