Menu

Особливості глушіння свердловин, продукція яких містить сірководень

Особливості глушіння свердловин, продукція яких містить сірководень

 

Нафтові родовища, які містять сірководень (H2S), можна класифікувати на три групи:

  1. нафтові родовища з відносно невеликим вмістом H2S (від 0,0015 до 0,5% мол.); видобування і підготовка нафти, газу та води здійснюється без застосування яких-небудь спеціальних додаткових технологій;

  2. нафтові родовища із середнім вмістом H2S (від 0,51 до 2,0% мол.); видобування і підготовка продукції вимагають виконання відповідних норм і правил охорони праці та довкілля;

  3. нафтові родовища з великим вмістом H2S (понад 2,0% мол.); видобування і підготовка нафти вимагають використання спеціальних матеріалів, технології і техніки, виконання норм і правил охорони праці та довкілля.

Слід зазначити, що є особлива група нафтових родовищ, продукція яких у початковий період розробки не містила сірководню. Але в подальшому внаслідок заводнення нафтових пластів поверхневими водами, які містять сульфатвідновлювальні бактерії, відбулося зараження пластів мікроорганізмами, і в продукції свердловин появився сірководень (такі родовища, звичайно, відносяться до першої групи).

Газ газових і газоконденсатних родовищ у своєму складі теж може містити сірководень у великих кількостях (наприклад Локачівське родовище на Волині).

Якщо в продукції міститься понад 2% мол. сірководню, то середні строки експлуатації промислового обладнання значно скорочуються, забруднюється повітря в робочих місцях сірководнем. Найбільш ефективними напрямками зменшення шкідливого впливу H2S вважаються застосування інгібіторів і труб із матеріалів, стійких до корозії (низьковуглецевих аустенітно-феритних сталей; тефлону для ущільнення; пластмасові труби, армовані скловолокном).

Для безпечного здійснення робіт під час підземного і капітального ремонту розроблено спосіб нейтралізації H2S у стовбурі ремонтованої свердловини з використанням технічного двоокису марганцю MnO2:

2H2S + MnO2 = MnS2 + 2H2O.

Технічний двоокис марганцю є пастоподібною масою темно-бурого або чорного кольору, яка складається із двоокису марганцю (в перерахунку на суху речовину) – не менше 65% і лугу – не більше 5% (в перерахунку на їдкий калій); вміст вологи – до 60%. Реагент не горить, вибухобезпечний, не викликає корозії підземного обладнання, необоротно взаємодіє з сірководнем, дешевий, випускається вітамінними заводами у вигляді відходів.

Його додають до таких робочих рідин: полімерних розчинів на основі поліакриламіду (ПАА) і карбоксиметилцелюлози (КМЦ); полімерносольових розчинів на основі ПАА; хлористого кальцію чи натрію й інших солей металів; міцелярних розчинів; інвертно-емульсійних розчинів. Оптимальні значини співвідношення складових фаз міцелярного розчину знаходяться в межах: вуглеводнева фаза (гас, бензин, бітумний дистилят) – 60-70%; вода – 34,8-24,8%; ПАР (сепарол, дисолван) – 3-5%; ПАА – 0,2%. У разі застосування полімерних розчинів на основі КМЦ–300, КМЦ–500, КМЦ–600 їх вміст у воді складає відповідно 5; 4 і 3%.

Нейтралізуюча здатність технічного двоокису марганцю в цих розчинах значно вища, ніж у воді, бо за відсутності циркуляції рідини у свердловині він швидко осідає у воді.

Приготування нейтралізуючих рідин здійснюється з застосуванням механізованого устатковання або пересувних насосних агрегатів. Питома витрата технічного двоокису марганцю для нейтралізації 1л (1,52г) H2S становить 6г.

Нагнітання нейтралізуючої рідини здійснюють через затрубний або трубний простір за відкритої викидної засувки. Її закачують у свердловину як у повному об’ємі, так і у вигляді буфера (3-5 м3) в залежності від способу експлуатації, виду і тривалості ремонту свердловини. Закачування нейтралізуючої рідини у вигляді буфера здійснюють під час глушіння свердловини з розрахунку, щоб вона розмістилася у трубному і затрубному просторах на висоті 2/3 довжини підвіски НКТ, починаючи від башмака. У випадку складних видів ремонту тривалістю понад 3 доби і для ремонту фонтанної свердловини нейтралізуючою рідиною повністю заповнюють свердловину.

Окрім нейтралізації сірководню можна з метою запобігання забруднень повітря вентиляційним агрегатом відсмоктувати сірководневі гази із затрубного простору свердловини.

Корисним і цікавим у цьому аспекті є досвід здійснення капітального ремонту свердловин без піднімання НКТ шляхом опускання через колону НКТ бурильних труб малого діаметра (компанія Exxon, США) чи використання гнучких шлангів (метод канатної техніки).

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:5379 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8485 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5231 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Заключение к материалу

Геофизические методы исследований дают возможность установить: а) подкоровое зарождение рифтовых вулкано-тектонических структур; б) локальные поднятия границы Мохоровичича (образование вулкано-тектонических сводов и куполов); в) наличие в нижних горизонтах земной коры поясов интрузий с аномальной гравитационной или магнитной...

19-08-2010 Просмотров:2686 Структурная вулканология

Взаимоотношения слоистых толщ

Совокупность (или ряд) слоёв (пластов), налегающих один на другой и подстилающих друг друга на сравнительно небольшом участке и объединяющихся по возрасту, происхождению или сходству петрографического или литологического состава, называется толщей...

01-10-2010 Просмотров:11555 Геологическое картирование, структурная геология

Полевые и камеральные работы при наземно…

Решению вопроса о применении метода наземной фотограмметрии для создания постоянного съемочного обоснования в городах, крупных населенных пунктах и на территориях промышленных предприятий, гидротехнических и других сооружений должен предшествовать тщательный анализ...

12-08-2010 Просмотров:11199 Постоянное планово-высотное съемочное обоснование