Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Особливості деформування і руйнування порід

ОСОБЛИВОСТІ ДЕФОРМУВАННЯ І РУЙНУВАННЯ ПОРІД В УМОВАХ НЕРІВНОМІРНОГО УСЕСТОРОННЬОГО СТИСКУ

З точки зору стійкості а також руйнування гірських порід, з яких складаються стінки гірничих виробок, найцікавішим є випадок нерівномірного усестороннього стиску, який має місце, коли хоча б одне з головних напружень не дорівнює двом іншим. В загальному випадку має місце умова

[image] (61)

Закономірності деформування порід в умовах нерівномірного усестороннього стиску досліджувало багато вчених (Байдюк, Шрейнер, Сеїд-Рза, Співак). Розглянемо результати цих досліджень. Результати випробувань мають вигляд залежностей [image] при певних значеннях початкової величини середнього тиску p. Узагальнений вигляд залежності [image] подано на рис. 11. На відрізках 0 а1, 0 а2, 0 а3, 0 а4 виконується закон Гука. На відрізках a2 b2, a3 b3 ,a4 b4 має місце перехідний процес, котрий закінчується або сталим пластичним деформуванням (відрізки b2 с2, b3 с3, b4 с4), або крихким руйнуванням ( відрізок a1 c1). Якщо пластичні зсуви локалізуються в певних зонах зразка, то розвиток деформування супроводжується зменшенням σі і закінчується руйнуванням зразка. В цьому випадку модуль пластичності або дорівнює нулю, або є від’ємним.

Якщо пластичні зсуви рівномірно розподілені по зразку, то має місце зміцнення, тобто розвиток деформування спостерігається лише при зростаючому напруженні (відрізок b4 c4). Але і цей процес закінчується другою перехідною зоною c4 d4 і далі – локалізацією деформації і руйнуванням.

Величина напружень, що відповідає точкам a1, a2, a3 і a4 позначається sis і називається межею текучості породи.

 

Рисунок 11 – Узагальнений вид залежностей sі від e при різних значеннях початкового усестороннього стиску |p1|<|p2|<|p3|<|p4

 

Величина напружень, що відповідає умові [image]називається міцністю породи і позначається sіс .

З рис. 11 видно, що із збільшенням усестороннього стиску зростають як межа текучості, так і міцність породи. Крім того, спостерігається і зміна процесу пластичного деформування породи (від крихкого руйнування до деформування із збільшенням міцності).

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:6064 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8893 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5517 Грунты и основания гидротехнических сооружений