Menu

Основні схеми взаємодії елементів

ОСНОВНІ СХЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТІВ

ОЗБРОЄННЯ ДОЛОТА З ГІРСЬКОЮ ПОРОДОЮ

За принципом взаємодії з гірською породою усі механічні породоруйнуючі інструменти для буріння свердловин можна розділити на три класи: ріжуче-сколююючі, дроблячі і дробляче-сколюючі.

 

а – різання-сколювання; б – дроблення; в – дроблення-сколювання

Рисунок 16 – Схеми взаємодії елементів озброєння долі з гірською породою

Схема взаємодії ріжуче-сколюючого інструменту з гірською породою показана на рис. 16, а .Зі схеми видно, що притиснутий до вибою з силою Pz елемент озброєння долота зрізає (сколює) породу, переміщуючись зі швидкістю Vq .За цією схемою основними характеристиками умов руйнування породи є: швидкість руху Vq, сили Pz і Pq і властивості породи.

За другою схемою (рис. 16,б) долото дроблячої дії здійснює прямі удари по поверхні вибою свердловини. Динамічний процес руйнування описується двома рівняннями – кінетичної енергії Tк інструменту і потенціальної енергії деформування породи U :

[image] (80)

[image], (81)

де m – маса долота і ударної штанги;

V0 – швидкість в момент удару долота по породі;

dmax – максимальна глибина занурення долота в породу;

Pz(d) – опір гірської породи проникненню долота.

Умова Tк=U є основною при аналізі ударної взаємодії інструменту з гладкою породою.

Найскладнішою є третя схема (рис. 16, в) взаємодії елементів озброєння доліт дробляче-сколюючої дії. Зуб долота, що взаємодіє в певний момент з породою, втискується в неї із зусиллям Pz і одночасно приймає участь в обумовленому кінематикою долота ковзанні зі швидкістю Vq і обертанні з кутовою швидкістю w.

В це же час сусідній зуб рухається до поверхні породи зі швидкістю Vу і ударяється об поверхню породи

[image], (82)

де [image] (r – відстань від вершини зуба до миттєвого центра обертання шарошки) .

В наступний момент часу навантаження перерозподіляється з першого зуба на другий, і перший зуб виходить з контакту з породою. Таким чином, кожен елемент озброєння долота періодично наносить по породі складні дробляче-сколюючі удари.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:2565 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:5182 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:2459 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Форми рельєфу і його зображення

Рельєфом місцевості називається сукупність нерівностей земної поверхні. Залежно від характеру рельєфу місцевість підрозділяють на рівнинну, горбисту й гірську. Рівнинна місцевість має слабовиражені форми або майже зовсім не має нерівностей; горбиста характеризується...

30-05-2011 Просмотров:10186 Інженерна геодезія

Классификация текущего ремонта и сроки е…

Текущий ремонт предусматривает своевременное и систематическое проведение ремонтных работ по предупреждению преждевременного износа отдельных частей здания и его инженерного оборудования, а также работ по устранению мелких, повреждений и неисправностей. До истечения...

13-02-2010 Просмотров:16458 Эксплуатация жилых зданий

Применение ЭВМ и САПР при проектировании…

Повышение качества и снижение сроков проектирования реконструкции объектов является одним из важнейших факторов ускорения научно-технического прогресса. В процессе проектирования требуется учитывать большое количество конструктивно-планировочных, технических, социологических ...

31-07-2009 Просмотров:10636 Реконструкция промышленных предприятий.