Menu

Основні джерела помилок при розбивочних роботах

Для виконання розбивочних робіт застосовують способи: полярних і прямокутних координат, кутовий, лінійної й створної засічки, створно-лінійних і бічного нівелювання.

Застосування того або іншого способу залежить від виду споруди, умов його зведення, схеми розташування пунктів опорної розбивочної мережі, наявності вимірювальних засобів, етапу виробництва розбивочних робіт й інших факторів. Доцільніше використати цей спосіб, що за інших рівних умов має більше високу точність. У свою чергу, точність розбивочних робіт визначається різними джерелами помилок, одна частина яких залежить від геометрії застосовуваного способу, інша є загальною для всіх способів.

Помилки, що залежать від геометрії способу розбивки, тобто від способу побудови в натурі проектних ліній і кутів, називають помилками властиво розбивочних робіт. Очікувані величини цих помилок mc.p обчислюють по відомим у геодезії формулам.

На точність розбивочних робіт впливають помилки вихідних даних mисх тобто помилки в положенні опорних пунктів, з яких виробляється розбивка. Їх ураховувати досить складно, тому для кожного способу розбивки при розрахунку очікуваних величин визначають їхні наближені значення.

При виносі проектної точки в натуру необхідно зафіксувати її положення, що приводить до помилки фіксації mф. Помилка фіксації у випадку застосування візирної мети, установленої на деякій висоті над поверхнею фіксуємої точки, визначається способом проектування. Застосовуючи візирні марки з оптичним схилом, можна зафіксувати точку з помилкою 1мм. При використанні нитяних схилів ця помилка збільшується: у закритих приміщеннях до 2 - 3мм, а на Відкритій місцевості при невеликому вітрі - до 3 - 5мм. Для фіксації точки як візирна мета часто застосовують олівець, цвях, шпильку. У цьому випадку можна домогтися точності фіксації порядку 0,5 - 1,0мм.

При відкладенні проектних кутів і завдання проектного напрямку виникають помилки центрування кутомірного приладу й візирних цілей, а також помилка візування. Помилки центрування впливають не на точність кута, що відкладає, як при кутових вимірах, а на положення точки, що виносить у натуру. Їхній вплив аналогічно впливу помилок вихідних даних. Помилку візування (в кутова с), що залежить від збільшення Гx зорової труби, підраховують за формулою

[image] (16.1)

У лінійній мірі ця помилка має вигляд

[image] (16.2)

де S - відстань візування, мм.

На точність виконання розбивочних робіт істотний вплив можуть зробити помилки через зовнішні умови й особливо бічної рефракції. Для їхнього зменшення необхідно вибрати найбільш сприятливий час й умови виробництва розбивочних робіт. Оцінку можливого впливу бічної рефракції на кутові й створні спостереження можна виконати відповідно по формулах (16.3) i (16.4)

[image]

де напр і σ — виправлення за бічну рефракцію відповідно для напрямку й створу, кутова с і мм; S — загальна довжина створу або напрямку; d - відстань від приладу до обумовленої точки створу; Рср - середнє на створі тиск повітря, Па; tср – середня на створі температура повітря, °С; dtср — середній на створі градієнт (зміна на довжині) температури в напрямку, перпендикулярному створу, °С/м.

 

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4315 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7513 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4466 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Геодезичні роботи при гідромеліоративном…

Меліорацією земель називають комплекс заходів щодо поліпшення природних умов експлуатованих земель і методів їхнього використання. Розрізняють заходу гідромеліоративні й агромеліоративні. Гідромеліорація пов'язана зі зрошенням або осушенням земель, агромеліорація - з...

30-05-2011 Просмотров:5284 Інженерна геодезія

Фактори, що впливають на абразивність гі…

Абразивність гірської породи, як і будь-який інший показник механічних властивостей, відображає її прояв у конкретних умовах роботи. Зміна цих умов може стати причиною такої суттєвої зміни процесу зношування, що отримані...

25-09-2011 Просмотров:4964 Механіка гірських порід

Параметры разведочных скважин на шельфе …

Бурение скважин разведочных на твердые полезные ископаемые, разведочных на строительные материалы, инженерно- геологических и структурно-картировочных должно обеспечить получение, соответственно: полной и исчерпывающей информации, необходимой для всесторонней оценки месторождения полезного ископаемого; гранулометрического и...

12-01-2011 Просмотров:10472 Морские буровые моноопорные основания