Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Організація геодезичних робіт у будівництві

Геодезичні роботи в будівництві являють собою комплекс вимірів, обчислень і побудов у кресленнях й у натурі, що забезпечують правильне й точне розміщення будинків і споруд, а також зведення їх конструктивних і планувальних елементів відповідно до геометричних параметрів проекту й вимогами нормативних документів.

Геодезичні роботи є складовою частиною процесу будівельного проектування й виробництва. Звідси треба, що їхній зміст і технологічна послідовність повинні визначатися етапами й технологією основного виробництва.

При виборі майданчика під будівництво геодезичні роботи передбачають збір, аналіз й узагальнення матеріалів, необхідних для проектування. Крім того, для особливо складних фізико-геологічних процесів і великих прецизійних споруд іноді організують геодезичні спостереження за деформаціями земної поверхні.

Для будівництва виконують безпосередньо топограф-геодезичні дослідження й забезпечують у геодезичному відношенні інші види досліджень.

При виготовленні будівельних конструкцій ведуть контроль за дотриманням геометричних параметрів формуючого встаткування й проводять статистичний контроль геометричних параметрів будівельних конструкцій.

У підготовчий період будівництва створюють геодезичну розбивочну основу, здійснюють інженерну підготовку території й виносять у натуру головні й основні осі.

В основний період будівництва виносять у натуру осі конструктивних і планувальних елементів, здійснюють геометричне забезпечення будівельно-монтажних робіт, роблять поетапну виконавчу зйомку закінчених об'єктів, при необхідності ведуть спостереження за деформаціями.

При закінченні будівництва складають технічний звіт про результати виконаних у процесі будівництва геодезичних роботах і становлять виконавчий генплан.

Геодезичні роботи в будівництві мають свої специфічні особливості, у значній мірі визначальну їхню організацію. Це сезонність польових дослідницьких робіт й експедиційний характер їхнього виконання, розходження фізико-географічних й економічних умов на об'єктах, необхідність високої кваліфікації основних виконавців, наявність непродуктивних організаційно-ліквідаційних заходів, необхідність частих переїздів з одного робочого місця на інше, інтенсивність руху транспорту й пішоходів при роботах у містах і т.д.

Геодезичні дослідницькі роботи організуються в основному по бригадному принципі. При дослідженнях протяжних лінійних трас всю трасу ділять на ділянки й кожній бригаді виділяють свою ділянку. Розміри ділянки визначають, виходячи із тривалості польового сезону або встановленого строку закінчення досліджень. Дослідження невеликих трас виконує, як правило, одна спеціальна бригада. Склад бригади визначають залежно від призначення й категорії траси, кваліфікації виконавців і т.п. При дослідженнях майданних споруд найчастіше застосовують комплексну організацію праці, при якій та сама бригада виконує на об'єкті кілька видів робіт. Хоча по чисельності така бригада більше звичайної, однак комплексна організація праці сприяє підвищенню продуктивності за рахунок скорочення простоїв, сполучення професій і т.п.

Для виконання дослідницьких робіт становлять спеціальний проект, що у загальному випадку містить фізико-географічний опис і топограф-геодезичну вивченість району робіт, схему й розрахунок точності побудови геодезичного обґрунтування, креслення геодезичних центрів, вимоги до зйомки, відомості про організації робіт, перелік основних приладів й устаткування, кошторис й інші відомості, необхідні для провадження робіт.

Організація інженерно-геодезичних робіт на будівельних і монтажних майданчикх має характерну особливість. Насамперед ці роботи проводяться в складних умовах будівельного майданчика в будь-який час року. Від оперативності їхнього виконання залежить оперативність самих будівельних робіт, а іноді й своєчасне уведення об'єктів в експлуатацію. Шлюб у роботі геодезиста на будівельному майданчику зовсім неприпустимий, тому що може з'явитися причиною переробок дорогих будівельно-монтажних робіт.

Робота геодезиста на будівельному майданчику не завжди пов'язана з необхідністю працювати разом з будівельниками. Це дозволяє йому одночасно обслуговувати кілька будівельних бригад або об'єктів.

При організації геодезичних робіт необхідно враховувати, що виміру на будівельному майданчику утруднені через наявність великого числа транспортних і піднімальних механізмів, складованого встаткування й матеріалів і т.п. За таких умов час на виконання окремих вимірювальних операцій може бути збільшене в порівнянні зі звичайними польовими умовами.

Умови виконання геодезичних робіт при монтажі технологічного встаткування аналогічні умовам на будівельному майданчику. Розходження в основному полягає в тому, що в більшості випадків монтаж устаткування виконують у приміщеннях і з більше високою точністю. На монтажній площадці геодезичні роботи можуть виконуватися одночасно на декількох ділянках й у кілька змін. Багато видів робіт вимагають спільної участі геодезистів і монтажників. У цьому випадку для кращої організації робіт геодезична бригада здійснює тільки початковий і заключний контролі положення монтуемого встаткування. Контроль всіх проміжних операцій монтажники роблять за допомогою своїх вимірювальних засобів. Така організація праці збільшує його продуктивність і дозволяє геодезичній бригаді обслуговувати кілька монтажних бригад.

Геодезичні роботи на будівельних і монтажних майданчиках виконують по спеціально розробленому проекті виробництва геодезичних робіт (ППГР).

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15323 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14789 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10224 Грунты и основания гидротехнических сооружений