Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Обладнання для здiйснення технологiчних процесiв та операцiй

Ця група обладнання включає насоснi устатковання, обладнання для гiдророзриву пласта, кислотних оброблень, теплових оброблень, цементування, депарафiнiзацiї, дослiдження тощо.

  1. 3.5.1 Насоснi устатковання

Вони призначенi для нагнiтання рiзних рiдин у свердловину в процесі промивання її вiд пiсчаних пробок, а також у процесі здiйснення iнших промивально-протискувальних робiт під час поточного та капiтального ремонтів свердловин. Їхня особливiсть – велика витрата рiдини та порiвняно малий тиск.

Стацiонарнi насоси 9 МГр i 15 Гр (тиск до 16 i 40 МПа, витрата рiдини до 16,7 л/с) використовують під час ремонтних робіт у надглибоких свердловинах та бурiннi другого стовбура.

У ході виконання ремонтних робiт для закачування рiдини у свердловину застосовують пересувнi насоснi устатковання:

а) тракторнi УН1Т – 100 х 200 (замiсть Азінмаш – 32М), УН1Т – 100 х 250;

б) автомобiльнi УН1 – 100 х 200 (замiсть Азінмаш – 35А), УНБ1 – 100 х 250.

Устатковання насосне тракторне УН1Т–100х200 (рис. 3.41, табл. 3.17) змонтовано на базi гусеничного трактора Т – 130 МГ – 1, складається iз приводу вiд тракторного двигуна, насоса НП – 100, манiфольда i допомiжного трубопроводу, поста управлiння, системи обiгрiвання i продування. Манiфольд включає приймальний i нагнiтальний трубопроводи. Приймальний 100-мм рукав iз прогумованої тканини обладнано фiльтром i з’єднано з приймальним колектором. Нагнiтальний трубопровiд комплектують пробковим краном високого тиску, запобiжним клапаном багаторазової дiї, роздiлювачем з компенсатором i манометром. Допомiжний трубопровiд з’єднує нагнiтальний трубопровiд устатковання з гирлом свердловини, вiн має чотири шарнiрних колiна i 20 м труб з швидкозбiрними з’єднинами. Устатковання забезпечує робочий тиск до 20 МПа, витрату до 15,8 дм3/с. (табл. 3.18).

[image]

Рис. 3.41 – Устатковання насосне УН1Т–100х200: 1 – допоміжний трубопровід; 2 – монтажна база – трактор Т–130МГ–1; 3 – кабіна з пультом керування; 4 – насос НП–100; 5 – маніфольд; 6 – силова передача для приводу насоса

Устатковання насосне тракторне УН1Т–100х250 (див. табл. 3.17) на вiдмiну вiд устатковання УН1Т – 100 х 200 забезпечує тиск 25 МПа i витрату 16,3 дм3/с. (див. табл. 3.18).

Таблиця 3.17 – Технічні характеристики насосних устатковань типу УН1Т і УНБ1Р

Параметри

Тип

УН1Т–100х200

УН1Т–100х250

УНБ1Р–100х24

Монтажна база

Двигун

Трактор Т-130МГ-1

Рама

Д-160

Д-160

К-270 М1/1 64712/14

Номінальна потужність двигуна (в кВт) за частоти обертання вала, хв-1:

1250

1500

118

118

103

Привод насоса

Від тягового двигуна трактора

Від підвісного дизеля

Корисна потужність, кВт

84,5

84,5

81,8

Найбільший тиск нагнітання, МПа

20

25

25

Найбільше ідеальне подавання, дм3

15,8

16,3

10,5

Насос

Триплунжерний НП–100

Діаметр плунжера, мм

125

125

125

Довжина ходу плунжера, мм

125

125

125

Найбільша кількість подвійних ходів за хвилину

206

212

137

Передатне відношення зубчастої пари

4,5

4,5

4,5

Трансмісійне устатковання

Від двигуна трактора через коробку відбирання потужності, карданні з’єднини, коробку передач і ланцюговий редуктор

Від дизеля через коробку передач і редуктор

Коробка відбирання потужності

КП-4-90 чотиришвидкісна

КП-100 чотиришвидкісна

КП-4-90 чотиришвидкісна

Передатні числа

3,71

2,54

1,67

1,1

3,758

2,21

1,35

0,794

3,71

2,54

1,57

1,1

Передатне число ланцюгового редуктора

1,238

1,65

Умовний прохід маніфольда, мм:

всмоктувального

нагнітального

 

100

50

 

100

50

 

100

50

Допоміжний трубопровід:

умовний прохід, мм

загальна довжина, м

 

50

18,2

 

50

25

 

50

18,2

Загальний тиск на грунт, МПа

0,075

0,078

Габаритні розміри, мм

6000х2500х3087

6400х2500х3087

5435х2950х2240

Маса комплекту, кг

18426

18576

7465

 

Таблиця 3.18 – Основні параметри устатковань УН1Т-100х200 та УН1Т-100х250 за п = 1250 хв-1

Показники

УН1Т-100х200

УН1Т-100х250

Ввімкнена передача

Частота обертів корінного вала насоса, хв-1

Тиск, МПа

Ідеальне подавання, дм3

І

 

60,5

20

4,6

ІІ

 

88,3

14

6,7

ІІІ

 

134,4

9,2

10,3

ІV

 

206

6

15,8

І

 

45

25

3,5

ІІ

 

76

14,8

5,8

ІІІ

 

125

9

9,6

ІV

 

212

5,3

16,3

Устатковання насосне УН1–100х200 (табл. 3.19) змонтовано на двовісному вантажному автомобiлi ЗІЛ–130, складається iз насоса НП–160, силової передачi вiд тягового двигуна автомобiля, манiфольда, допомiжного трубопроводу i системи дистанцiйного управлiння. Це автомобiльна модифiкацiя устатковання УН1Т – 100 х 200.

Таблиця 3.19 – Технічні характеристики насосних устатковань типу УН1 100´200 і УН1Б 100´250

Тип

УН1–100´200

УН1Б–100´250

Монтажна база

ЗІЛ–130

УРАЛ–4320

Привод насоса

Від двигуна автомобіля через коробку відбирання потужності і карданні з’єднини

Від двигуна автомобіля через розподільну коробку і коробку відбирання потужності

Силова передача

Чотиришвидкісна

Восьмишвидкісна

Коробка відбирання потужності

Триосьова

Коробка передач

Двовальна швидкісна

Редуктор

Тривальний

Корисна потужність, кВт

83

84,5

Насос

Триплунжерний горизонтальний НП–100

Триплунжерний горизонтальний Н5–160

Найбільший тиск нагнітання, МПа

20

25

Найбільше ідеальне подавання, дм3

15,8

17,7

Діаметр плунжера, мм

125

125

Довжина ходу плунжера, мм

125

160

Найбільша кількість подвійних ходів за хвилину

206

180

Передатне число редуктора

4,5

4,5

Умовний прохід маніфольда, мм:

всмоктувального

нагнітального

 

 

100

50

 

 

100

50

Допоміжний трубопровід:

умовний прохід, мм

довжина, мм

 

50

18,2

 

50

20

Місткість вимірного бака, м3

3,0

Габаритні розміри, мм

6950х2500х2550

7600х2500х3600

Маса, кг

7130

11990

 

Таблиця 3.20 – Технічні характеристики насосних устатковань УН1-630´700А і УНБ1–630´70

Параметри

Тип

УН1–630´700А

УНБ1–630´70

Шасі

КрАЗ–257 Б1А

КрАЗ–250

Вантажопідіймальність, кН

120

140

Максимальна швидкість, км/год

60

60

Тяговий двигун

Чотиритактний дизель ЯМЗ–238

Номінальна потужність, кВт

176

176

Двигун

В2–800ТК–С3

В2–800ТК–С4

Максимальна потужність (за умови n = 2000 хв-1), кВт

588

588

Максимальний крутний момент (за умови n = 1200 хв–1), кН·м

3,12

3,12

Експлуатаційна потужність (за умови n = 1800 хв–1), кВт

544

544

Питома витрата палива (на експлуатаційному режимі), г/кВт

160

160

Місткість баків, л:

паливних

мастильних

 

300

160

 

300

160

Коробка передач

3КПМ

17КП

Кількість ступенів

4

4

Передатне число ступенів

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

4,67

3,43

2,43

1,94

 

4,67

3,43

2,43

1,94

Насос

 

 

Насос плунжерний

4Р–700

4Р–700

Корисна потужність, кВт

452

452

Максимальний тиск, МПа

70

70

Найбільше ідеальне подавання, дм3

22

22

Діаметри змінних плунжерів, мм

100; 120

100; 120

Довжина ходу плунжера, мм

200

200

Найбільша частота подвійних ходів плунжера за хвилину

192

192

Передатне число приводної частини

4,86

4,86

Маніфольд

 

 

Умовний прохід трубопроводу, мм:

приймального

напірного

 

100

50

 

100

50

Допоміжний трубопровід

 

 

Умовний прохід, мм

50

50

Кількість труб

6

6

Кількість шарнірних колін

6

6

Загальна довжина, м

23,5

23,5

Габаритні розміри устатковання, мм

9300х2900х3320

10485х2500х3670

Маса устатковання, кг

22140

22495

 

Таблиця 3.21 – Основні параметри насоса 4Р–700

Передача

Кількість подвійних ходів за хвилину

Ідеальне подавання, дм3/с/ тиск, МПа

у разі діаметра змінних плунжерів, мм

100

120

І

ІІ

ІІІ

ІV

80

109

153

192

6,3/70

8,5/54

12/38

15/30,5

9/51

12,3/37,5

17,8/26,5

22/21

Устатковання насосне УН1Б – 100х250 (див. табл. 3.19) змонтовано на базi автомобiля високої прохiдностi Урал–4320 i призначено замiнити устатковання УН1 – 100 х 200 (буква Б означає наявнiсть вимiрного бака). Воно укомплектовано насосом Н5–160, вимiрним баком на 3 м3, двошвидкiсною коробкою передач, системою продування i осушування. Насос унiверсальний – використовується для нагнiтання рiзних робочих рiдин (корозiйних, абразивних, швидкотужавiючих) у процесі соляно- i вуглекислотних оброблень, промивання пiщаних пробок i цементування. Устатковання забезпечує тиск 25 МПа, витрату 17,7 дм3/с.

Технічна характеристика триплунжерного насоса Н5-160 така:

Корисна потужність, кВт

Найбільше подавання, дм3

Найбільший тиск на виході, МПа

Габаритні розміри, мм

Маса, кг

120

25

25-70

1910х1150х850

2200

Технічні характеристики потужних насосних устатковань автомобільних УН1-630х700А і УНБ1-630х700А подано в табл. 3.20, а параметри насоса 4Р-700 – в табл. 3.21.

 

Задача 3.13. Визначити подавання, яке може забезпечити стаціонарний насос 15Гр двосторонньої дії. Відомо: діаметр втулки насоса D = 110 мм; діаметр штока d = 50 мм; довжина ходу поршня S = 200 мм; кількість подвійних ходів за хвилину n = 90 хв–1; коефіцієнт подавання α = 1.

Розв’язування. Подавання насоса визначаємо за формулою:

[image]

де F – площа поперечного перерізу втулки, м2; f – площа поперечного перерізу штока, м2; S – довжина ходу поршня, м; n – кількість подвійних ходів, хв–1.

 

Задача 3.14. Насосом 15Гр необхідно забезпечити подавання рідини Q = 14 л/с. Який діаметр втулки двоциліндрового насоса подвійної дії потрібно для цього підібрати, якщо кількість подвійних ходів n = 90 хв–1.

Розв’язування. Діаметр втулки насоса визначаємо за формулою:

[image]

де k – коефіцієнт, який залежить від кількості циліндрів насоса (для двоциліндрового насоса подвійної дії k = 19,1; для трициліндрового насоса подвійної дії k = 12,73); S – довжина ходу поршня, м; n – кількість подвійних ходів за хвилину, хв–1; αп – коефіцієнт подавання; (беремо αп = 1,0); d – діаметр штока, м2.

Згідно з технічною характеристикою насоса 15Гр беремо діаметр втулки, рівний 125 мм.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15826 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14902 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10304 Грунты и основания гидротехнических сооружений